Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Taras obserwacyjny

Taras obserwacyjny – umieszczony na dachu Wydziału Nauk o Ziemi – jest częścią Obserwatorium Meteorologicznego. Prowadzone są tam badania wszystkich składowych promieniowania słonecznego. Pomiary prowadzone są w sposób automatyczny przy użyciu zestawu do badania promieniowania słonecznego firmy Kipp&Zonen. W skład zestawu wchodzi tracker – Solys 2, na którym umieszczony jest pyrheliometr CHP1 do badania promieniowania bezpośredniego oraz dwa pyranometry CMP22 do badania promieniowania całkowitego i rozproszonego (dzięki systemowi ocieniającemu). Całość urządzenia, dzięki odpowiedniej konstrukcji i oprogramowaniu oraz wbudowanemu GPS-owi, w godzinach dziennych ustawia się w kierunku Słońca, co pozwala na pomiar wszystkich składowych promieniowania słonecznego. Ważnym urządzeniem pomiarowym zainstalowanym na tarasie jest także czujnik usłonecznienia CSD3 – również firmy Kipp&Zonen.

Tracker Solys 2 z zestawem czujników

Obok urządzeń mierzących dopływ energii słonecznej na tarasie umieszczona jest także automatyczna stacja meteorologiczna mierząca podstawowe elementy pogody oraz heliograf Campbella-Stokesa (rejestracja usłonecznienia). Dodatkowo na tarasie obserwacyjnym okazjonalnie prowadzone są pomiary promieniowania słonecznego przy użyciu aktynometru Linke-Feussnera (umożliwia on pomiar promieniowania w różnych zakresach spektralnych).

Opiekę naukowo-techniczną nad tarasem obserwacyjnym pełni dr hab Joanna Uscka-Kowalkowska, prof. UMK.