Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Ogródek Meteorologiczny

Jedną z dwóch jednostek tworzących Obserwatorium Meteorologiczne Katedry Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi UMK jest ogródek meteorologiczny, który został zlokalizowany przy ulicy Lwowskiej 1 w Toruniu. Regularne pomiary rozpoczęto tam w dniu 1 stycznia 2010 roku i od tego czasu ich wyniki prezentowane są na stronie internetowej.

Na terenie ogródka (o wymiarach 25 na 34 m) znajduje się kontener z pracownią klimatologiczną stacji, trzy klatki meteorologiczne (dwie na wysokości 200 cm i jedna na wysokości 20 cm nad powierzchnią gruntu), pluwiograf tygodniowy (czynny tylko w ciepłej porze roku), deszczomierz Hellmanna (na wysokości 100 cm nad powierzchnią gruntu) oraz wiatromierz Wilda. W klatkach (na wysokości 200 cm nad powierzchnią gruntu) zainstalowany jest psychrometr typu Augusta, termometr maksymalny i minimalny oraz samopis – termohigrograf (rejestrujący temperaturę i wilgotność powietrza). W klatce na wysokości 20 cm prowadzone są pomiary temperatury i wilgotności powietrza. Na terenie ogródka meteorologicznego znajduje się poletko termometrów gruntowych. Jest to pozbawiony roślinności fragment terenu, o wymiarach 2 x 4 m, na którym wykonuje się pomiary temperatury na głębokościach: 5, 10, 20 i 50 cm (za pomocą termometrów kolankowych rtęciowych)  oraz 100 cm (termometr wyciągowy). Dodatkowo mierzona jest temperatura gleby na poletku pod trawą (na głębokościach 5, 10, 20, 50 cm), W ogródku meteorologicznym prowadzone są także obserwacje wizualne: stanu gruntu, zjawisk występujących na jego powierzchni, a także obserwacje stanu nieba, widzialności poziomej oraz zjawisk meteorologicznych. W okresie zimowym mierzona jest grubość pokrywy śnieżnej (przy pomocy śniegowskazu), określa się także gatunek śniegu i stan powierzchni gruntu. W okresie wegetacji powierzchnia ogródka pokryta jest trawą o wysokości do ok. 10 cm.

Od początku działalności części naziemnej Obserwatorium Meteorologicznego działają tu dwie automatyczne stacje meteorologiczne firm VAISALA i DAVIS. Stacja Vaisala typu MAWS 301 wyposażona jest m.in. w czujniki do pomiaru: temperatury i wilgotności powietrza (na wysokości 2 m), ciśnienia atmosferycznego, kierunku i prędkości wiatru (2 wiatromierze WM30 i ultradźwiękowy WS425 na wysokości 10 m), promieniowania słonecznego (całkowite, albedo i radiometr), opadu atmosferycznego (deszczomierz podgrzewany RG13), temperatury powietrza (na wysokości 5 cm) oraz temperatury gruntu (sonda na głębokości od 0 do 100 cm). Stacja Davis rejestruje temperaturę i wilgotność powietrza, całkowite promieniowanie słoneczne, ciśnienie atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru oraz opady atmosferyczne.

Opiekę naukowo-techniczną nad ogródkiem meteorologicznym sprawuje dr hab. Andrzej Araźny, prof. UMK.

Na terenie ogródka meteorologicznego znajdują się dodatkowo piezometry i studnie do pomiaru stanu i jakości wód podziemnych, nad którymi opiekę sprawuje Katedra Geologii i Hydrogeologii.