ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Dokumenty

Nowy program kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej – zarządzenie

Plan zajęć dla kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie 1 rok F-G 1 rok S-E 2 rok

Klauzula informacyjna

Deklaracja udziału w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

Zakres danych osobowych

Moduł: GEOZARZĄDZANIE

Moduł: ROZWÓJ LOKALNY