ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Dokumenty

Nowy program kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej – zarządzenie

Zajęcia dla kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie realizowane w ramach projektu ZPU II

Klauzula informacyjna

Deklaracja udziału w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

Zakres danych osobowych

Realizowany moduł

Moduł: Rozwój Regionalny, Moduł: Rewitalizacja systemów przyrodniczych

UWAGA

“Szanowni Państwo,

ze względu na potwierdzony przypadek zakażenia wirusem COVID-19 w grupie studentów 2 roku 2 stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie i zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 186 z dnia 27 września 2021 r., wszystkie zajęcia ze studentami wymienionego rocznika przechodzą̨ w tryb nauczania zdalnego od dziś (06 grudnia) do 12 grudnia włącznie.
Studenci zostali już poinformowani o zaistniałej sytuacji. Proszę o niezwłoczne poinformowanie ich o sposobie realizacji zajęć.
z poważaniem

dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK
Prodziekan ds Studentów”