Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Badania

Katedra realizuje dwa kierunki badań:

  • geologia Niżu Polskiego
  • hydrogeologia Niżu Polskiego

Projekty badawcze:

Projekt badawczy – grant NCN nr 2011/01/N/ST/10/05880MNiSW pt. Geneza rzeźby glacjalnej i dynamika ostatniego lądolodu skandynawskiego na obszarze Garbu Lubawskiego;
2012-2014; kierownik i gł. wykonawca: mgr K. Tylmann

Projekt badawczy MNiSW nr N N525 461336 pt. Pochodzenie anomalii hydrogeochemicznych w wodach podziemnych polskiego wybrzeża Bałtyku w świetle wyników badań izotopowych, hydrochemicznych, geofizycznych i oznaczeń gazów szlachetnych;
2009-2012; kierownik i gł. wykonawca: dr inż. A. Krawiec

Projekt badawczy nr N N306 316835, „Rekonstrukcja strumienia lodowego lobu Wisły w stadiale głównym ostatniego zlodowacenia na podstawie świadectw sedymentologicznych i geomorfologicznych w zapisie geoprzestrzennym”,
2008–2011; kierownik projektu: prof. dr hab. W. Wysota