Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

Kierownik - dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec

mgr Mateusz Ćwiek
dr inż. Izabela Jamorska
dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec
dr Włodzimierz Narloch
prof. dr hab. Andrzej Sadurski
prof. dr hab. Wojciech Wysota