Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Historia

Zakład, obecnie Katedra Geologii i Hydrogeologii funkcjonuje od 1945 r. Pierwszym jej kierownikiem był profesor Edward Passendorfer, który wraz z zespołem przybył do Torunia z wileńskiego Uniwersytetu Stefana Batorego. Jednostka została zamknięta z uwagi na reorganizację w systemie nauk geologicznych w latach 1951/52 w Polsce, a pracowników i zbiory przeniesiono na Uniwersytet Warszawski. Dotychczasowy zastępca kierownika, prof. Roman Kongiel otrzymuje misję zorganizowania na nowo Zakładu Geologii w Toruniu. Początek lat sześćdziesiątych przyniósł zmianę siedziby Katedry/Zakładu do budynku Wydziału Sztuk Pięknych przy ul. Sienkiewicza 30/32. Po śmierci prof. Kongiela w 1961 r. obowiązki kierownika Katedry objął doc. A. Wilczyński, który formalnie od 1971 był przez kolejne kilkanaście lat kierownikiem jednostki. W roku 1966 obroniony został pierwszy doktorat w Katedrze mgr I. Dmoch. W latach 1988-1993 pełniącymi obowiązki kierownika byli odpowiednio: dr I. Dmoch (1988-1990), prof. J. Fedorowski (1990-1991), prof. J. Liszkowski (1991-1992) oraz prof. J. Skoczylas (1991-1992) z UAM w Poznaniu. W roku 1993 kierownikiem Zakładu/Katedry został prof. dr hab. Andrzej Sadurski (Politechnika Gdańska) pełniący te obowiązki do dziś. Rok później Zakład zmienił lokalizację na budynek przy ul. Sienkiewicza 4. W latach 2001-2009 Zakład liczył osiem osób. W tym czasie przeniesiono go do nowego budynku przy ul. Lwowskiej 1. W 2013 roku Zakład został przekształcony w Katedrę.