Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

mgr inż. Andrzej Dubiniewicz
asystent
Katedra Geologii i Hydrogeologii

e-mail: dubiniewicz@umk.pl


Bibliografia