Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

dr Szymon Belzyt
adiunkt
Katedra Geologii i Hydrogeologii

e-mail: s.belzyt@umk.pl
www: https://www.researchgate.net/profile/Szymon-Belzyt
ORCID: 0000-0002-1633-4035

Zainteresowania:
- geologia czwartorzędu i sedymentologia
- struktury deformacyjne w osadach nieskonsolidowanych (projekt GREBAL: http://grebal.amu.edu.pl/)
- neotektonika obszaru perybałtyckiego, geologia wewnątrzpłytowych trzęsień ziemi
- mikromorfologia i mikrosedymentologia struktur deformacyjnych w osadach glacigenicznych (grant NCN Preludium: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=463795)
- mineralizacja kruszcowa stref uskokowych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego
- budowa geologiczna i surowce mineralne Dolnego Powiśla (N Polska)

Działalność przed doktoratem: https://pbsd.amu.edu.pl/dr-szymon-belzyt/

Polecane strony internetowe:
http://paleoseismicity.org/
https://www.earthquakegeology.com/
https://www.facebook.com/geohazards/

Terminy konsultacji:
Konsultacje: wtorki, 11:15-12:45 i środy, 11:45-13:15 (proszę o wcześniejszą informację, jeśli niezbędny jest dostęp do okazów minerałów i skał)
Poza terminami konsultacji proszę o kontakt przez MS Teams lub mailowo.

[EN]
Duty hours: Tuesday, 11:15-12:45, Wednesday, 11:45-13:15

Geohazards in the World (2800-OG-EN-GHW) for YUFE and Erasmus students - Monday, 13:30-15:00 CET (please mind the possible time difference), online (MS Teams), starting from 10th October
MS Teams group: https://tiny.pl/w72n3
Final lecture + test (21st November) - https://tiny.pl/wc8ts

Should you have any queries, suggestions or any other problems please do not hesitate to contact me (s.belzyt@umk.pl or via MS Teams chat).
Zobacz profil w Bazie Wiedzy