Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

mgr Szymon Belzyt
asystent
Katedra Geologii i Hydrogeologii

e-mail: s.belzyt@umk.pl
www: https://www.researchgate.net/profile/Szymon-Belzyt
ORCID: 0000-0002-1633-4035

Zainteresowania:
- geologia czwartorzędu i sedymentologia
- struktury deformacyjne w osadach nieskonsolidowanych (projekt GREBAL: http://grebal.amu.edu.pl/)
- neotektonika obszaru perybałtyckiego, geologia wewnątrzpłytowych trzęsień ziemi
- mikromorfologia i mikrosedymentologia struktur deformacyjnych w osadach glacigenicznych (grant NCN Preludium: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=463795)
- mineralizacja kruszcowa stref uskokowych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego
- budowa geologiczna i surowce mineralne Dolnego Powiśla (N Polska)

Polecane strony internetowe:
http://paleoseismicity.org/
https://www.earthquakegeology.com/
https://www.facebook.com/geohazards/

Terminy konsultacji:
Konsultacje: wtorki, 9:00-10:00
Poza terminami konsultacji proszę o kontakt przez MS Teams lub mailowo.

2021/2022 Classes - info:
-"Geohazards in the World" classes start from Monday, 11th October, 11:45 (online, MS Teams)
Feel free to contact me if you have questions, suggestions or any other problems (s.belzyt@umk.pl or via MS Teams chat).


Bibliografia