Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Publikacje

Książki i redakcje książek:

Kozieł Z., 1993, Barwny kartogram złożony jako metoda badań i prezentacji wybranych zjawisk geo-graficznych. UMK Toruń 1993, 96 s.

Kozieł Z., 1998, Koncepcja mapy – wybór tekstów. Materiały (skrypt) dla studentów geografii, UMK Toruń, 175 s. (także w zasobach cyfrowych Biblioteki UMK http://zc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=150&from=publication).

Kozieł Z., 1998, O sposobach przedstawiania terenu na mapach. UMK Toruń, 57 s. Reprint książki Stanisława Pietkiewicza, opracowanie i redakcja techniczna wspólnie z B. Horodyskim (także w zasobach cyfrowych Biblioteki UMK, http://kpbc.umk.pl/publication/37231).

Kozieł Z., 2003, Geokompozycyjno-wizualizacyjne aspekty modelowania rzeźby terenu wobec współ-czesnych procedur pozyskiwania i przetwarzania danych. UMK Toruń, 2003, 240 s. (także w zasobach cyfrowych Biblioteki UMK, http://kpbc.umk.pl/publication/17999).

Kozieł Z., 2013, Piśmiennictwo kartograficzne – zagraniczne. Materiały bibliograficzne opracowane na podstawie wykazów nowości zestawionych przez Jerzego Ostrowskiego i współpracowników w czterdziestu tomach Polskiego Przeglądu Kartograficznego z lat 1969-2008, 506 s. (http://repozytorium.umk.pl/handle/item/303).

Kozieł Z., 2021, POLSKIE PIŚMIENNICTWO KARTOGRAFICZNE 1968–2020. Bibliografia opracowana na podstawie wykazów nowości literatury zestawianych przez Jerzego Ostrowskiego i zamieszczanych w kwartalniku „Polski Przegląd Kartograficzny” (1969–2015) oraz półroczniku „Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim” (2016–2020) z uwzględnieniem opublikowanych w tych czasopismach artykułów, notatek i recenzji, 608 s. (publikacja dostępna w formacie pdf).

Kozieł Z., Kozieł M., 2023, ZAGRANICZNE PIŚMIENNICTWO KARTOGRAFICZNE 1968–2018. Bibliografia opracowana na podstawie wykazów nowości literatury zestawianych przez Jerzego Ostrowskiego i zamieszczanych w kwartalniku „Polski Przegląd Kartograficzny” (1969–2015) oraz półroczniku „Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim” (2016–2018), 700 s. (publikacja dostępna w formacie pdf).

 

Biosphere Reserves in Poland / Rezerwaty Biosfery w Polsce (eds.  M. Kunz and A. Nienartowicz), 2013, 211 stron, Wyd. Naukowe UMK, Toruń.

Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi – od teorii do praktyki (red. M. Kunz i A. Nienartowicz), 2013, 250 stron, Wyd. FUH DANIEL, Tuchola – Toruń.

Remote sensing and geographical information system for environmental studies (eds.  M. Kunz and A. Nienartowicz), 2013, Ecological Questions 17, 130 stron, Wyd. Naukowe UMK, Toruń.

Okólnik TD nr 136 (red. Kunz M.), 2012, 79 stron, Toruń.

Nienartowicz A., Domin D.J., Kunz M., Przystalski A., 2010, Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie, Formularz Nominacyjny / Biosphere Reserve Tuchola Forest, Nomination Form, 168 stron, LGD Sandry Brdy, Chojnice.

Treats, management, conservation and structural changes of heathlands in Toruń Basin and other sites of Europe (eds. A. Nienartowicz and M. Kunz), 2010, Ecological Questions 12, 180 stron, NCU, Toruń.

Systemy informacji geograficznej w praktyce – studium zastosowań (red. M. Kunz), 2007, 187 stron, Wydawnictwo UMK, Toruń.

GIS i teledetekcja w badaniach struktury i funkcjonowania krajobrazu (red. A. Nienartowicz i M. Kunz), 2001, 303 strony, Wydawnictwo UMK, Toruń.

 

Atlasy

Kozieł Z., [red. kartogr.]: 1993, Atlas historyczny miast polskich. T.1: Prusy Królewskie i Warmia. Red. A. Czacharowski, z. 1, Elbląg, oprac. hist. R. Czaja, oprac. kartogr.: Z. Kozieł, 16 str. tekstu, 11 ilustr., UMK Toruń.

Kozieł Z., [red. kartogr.]: 1995, Atlas historyczny miast polskich. T.1: Prusy Królewskie i Warmia. Red. A. Czacharowski, z. 2, Toruń, oprac. hist. J. Tandecki, oprac. kartogr.: Z. Kozieł, 24 str. tekstu, 18 ilustr., UMK Toruń.

Kozieł Z., [red. kartogr.]: 1997, Atlas historyczny miast polskich. T. 2: Kujawy,  Red. A. Czacharowski, z. 1, Bydgoszcz, oprac. hist. E. Okoń, J. Tandecki, oprac. kartogr.: Z. Kozieł, 40 str. tekstu, 21  ilustr., UMK Toruń.

Kozieł Z., [red. kartogr.]: 1997, Atlas historyczny miast polskich. T.1: Prusy Królewskie i Warmia. Red. A. Czacharowski, z. 4, Grudziądz, oprac. hist. W. Sieradzan, oprac. kartogr.: Z. Kozieł, 20 str. tekstu, 25  ilust., UMK Toruń.

Kozieł Z., [red. kartogr.]: 1998, Atlas historyczny miast polskich. T. 3: Mazury,  Red. A. Czacharowski, z. 1, Giżycko, oprac. hist. G. Białuński, oprac. kartogr.: D. Chwiałkowski, Z. Kozieł, A. Noryśkiewicz, 24 str. tekstu, 21 ilustr., UMK oraz „Wspólnota Mazurska” w Giżycku, Toruń–Giżycko.

Kozieł Z., [red. kartogr.]: 1999, Atlas historyczny miast polskich. T. 1: Prusy Królewskie i Warmia, Red. A. Czacharowski, z. 3, Chełmno, oprac. hist. Z. H. Nowak, oprac. kartogr.: Z. Kozieł, 20 str. tekstu, 14 ilustr., Towarzystwo Naukowe w Toruniu oraz UMK Toruń, 1999.

Kozieł Z., 2007, Atlas form i typów rzeźby terenu Polski, A. Marcinkiewicz, 1960 r. Przygotowanie atlasu do zamieszczenia na uczelnianej stronie internetowej kujawsko-pomorskiej biblioteki cyfrowej (http://kpbc.umk.pl/publication/18395

Kozieł Z., [red. kartogr.]: 2012, Atlas Historyczny Miast Polskich. T.1: Prusy Królewskie i Warmia. Red. R. Czaja, z. 6, Świecie, oprac. hist. Roman Czaja, oprac. kartogr.: D. Chwiałkowski, R.Golba, Z. Kozieł, A. Noryśkiewicz, A. Pilarska, 24 str. tekstu, 16 ilustr., UMK Toruń 2013.

Kozieł Z., [red. kartogr.]: 2013, Atlas Historyczny Miast Polskich. T.1: Prusy Królewskie i Warmia. Red. R. Czaja, z. 7, Chojnice, oprac. hist. Roman Czaja, oprac. kartogr.: R.Golba, Z. Kozieł, I. Lewandowska, 25 str. tekstu, 18 ilustr., UMK Toruń 2013.

Kozieł Z., [red. kartogr.]: 2014, Atlas Historyczny Miast Polskich. T.3: Mazury. Red. R. Czaja, z. 2, Ostróda, oprac. hist. Roman Czaja, oprac. kartogr.: R.Golba, Z. Kozieł, A. Pilarska, 22 str. tekstu, 16 ilustr., UMK Toruń 2014.

Kozieł Z., [red. nacz.]: 2015. Atlas województwa kujawsko-pomorskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 141 s. + płyta CD.

Kozieł Z., [red. nacz.]: 2015. Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń, http://www.atlas.kujawsko-pomorskie.pl/

Kozieł Z., 2016. Idea opracowania oraz główne założenia koncepcyjno-redakcyjne Atlasu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. „Polish Cartographical Review”, T. 1, Nr 2, s.221–226.

Kozieł Z., [red. kartogr.]: 2016, Atlas Historyczny Miast Polskich. T.3: Mazury. Red. R. Czaja, z. 3, Mrągowo, oprac. hist. Jan Gancewski, Roman Czaja, oprac. kartogr.: D. Chwiałkowski, R.Golba, Z. Kozieł, A. Noryśkiewicz, A. Pilarska, 24 str. tekstu, 12 ilustr., UMK Toruń 2016.

Kozieł Z., [red. kartogr.]: 2016, Atlas Historyczny Miast Polskich. T.2: Kujawy. Red. R. Czaja, z. 2, Koronowo, oprac. hist. Emanuel Okoń, Roman Czaja, oprac. kartogr.: R.Golba, Z. Kozieł, A. Pilarska, 76 str. tekstu, 20 ilustr., UMK Toruń 2016.

Kozieł Z., [red. kartogr.]: 2016, Atlas Historyczny Miast Polskich. T.2: Kujawy. Red. R. Czaja, z. 4, Włocławek, oprac. hist. Roman Czaja, Anna Marynowska, Tomasz Wąsik, oprac. kartogr.: R.Golba, Z. Kozieł, A. Pilarska, 81 str. tekstu, 22 ilustr., UMK Toruń 2016.