Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

dr inż. Agnieszka Pilarska
adiunkt
Katedra Geomatyki i Kartografii

pokój: 216
tel.: +48-56-611-2562
e-mail: apilarska@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0725-2756

Zainteresowania:
kartografia
geodezja
wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy statystycznej w geomatyce
geografia medyczna
szacowanie nieruchomości

Terminy konsultacji:
Konsultacje:
wtorek: 10.00-12.00
środa: 11.15-13.15

4.11.2021 - konsultacje odwołane. Zostaną one odrobione w innych tygodniach. Harmonogram odrabiania zostanie podany później.

Bibliografia