Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

dr Mirosław Biczkowski
adiunkt
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

pokój: 281
tel.: +48-56-611-2596
e-mail: mirbicz@umk.pl
www: https://www.geo.umk.pl/kgpit/pracownicy/?id=8484760
ORCID: 0000-0001-8936-457X

Terminy konsultacji:
Konsultacje - aktualnie w formie zdalnej.

Zapraszam do kontaktu drogą mailową lub poprzez platformę Micrososft Teams (rozmowa, videorozmowa, czat).


Bibliografia