Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

dr Mirosław Biczkowski
adiunkt
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

pokój: 281, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2596
e-mail: mirbicz@umk.pl
www: https://www.geo.umk.pl/kgpit/pracownicy/?id=8484760
ORCID: 0000-0001-8936-457X

Terminy konsultacji:
Konsultacje:
Semestr zimowy 2023-24 (01.10.2023 - 05.02.2024):
Wtorek: 17.00 - 19.00
Środa: 11.30 - 13.30
W czasie przerw semestralnych oraz wolnym od zajęć - możliwe konsultacje indywidualne po uprzednim umówieniu.
Oprócz formy stacjonarnej konsultacje są możliwe również trybie zdalnym.
Kontakt drogą mailową (mirbicz@umk.pl) lub poprzez platformę Microsoft Teams/Zoom.


Zobacz profil w Bazie Wiedzy