Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Badania

Tematyka badawcza pracowników Katedry dotyczy obszarów nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu oraz nauk społecznych.

Zdrowie

 • Rola fizjoterapii w neurorehabilitacji oraz ortopedii.
 • Postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów po udarze mózgu, rola fizjoterapii w usprawnianiu pacjentów z dysfunkcją kręgosłupa, w zakresie tematyki związanej z obszarem fizjoterapii w ortopedii po urazach stawu kolanowego.
 • Rola postępowania fizjoterapeutycznego po endoprotezoplastyce stawu biodrowego oraz rola rehabilitacji w uszkodzeniach stawu barkowego.
 • Rola diagnostyki oraz postępowania rehabilitacyjnego w wadach postawy ciała, a także rola innych procedur terapeutycznych stosowanych w fizjoterapii tj. masaż leczniczy, muzykoterapia czy Nordic Walking w usprawnianiu leczniczym pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu.
 • Ocena wydolności funkcjonalnej oraz zmian podstawowych parametrów równowagi i koordynacji u osób starszych.
 • Interdyscyplinarne badania w kontekście znaczenia aktywności ruchowej dla sprawności funkcji poznawczych w kontekście mechanizmów neuroprotekcyjnych.
 • Technologie i metody leczenia i rehabilitacji z wykorzystaniem gazów inertnych (ksenon i krypton).
 • Technologie mechanizmów zapobiegających regulacji wodno-solnej homeostazy.
 • Technologie sposobów profilaktyki i leczenia grypy oraz ostrej niewydolności nerkowej.
 • Diagnozowanie stanu zapalnego nerek.
 • Analiza poziomu skażenia gleby na obszarach zamieszkałych i rekreacyjnych pod wpływem niebezpiecznych substancji w wybranych portach Ukrainy i Polski.
 • Analiza wpływu elektromagnetycznych promieni na stan psychofizyczny i regulacje ciśnienia u osób zdrowych i z nadciśnieniem.
 • Role proteinaz krwi i ich inhibitorów w mechanizmach antywirusowej ochrony organizmu.

Turystyka i rekreacja

 • Turystyka wiejska i agroturystyka.
 • Aktywność fizyczna, rekreacja ruchowa i turystyka aktywna ludzi w różnym wieku i różnych środowisk społecznych.
 • Turystyka sportowa, sporty mentalne, innowacje turystyczne oraz turystyka przyszłości.
 • Uwarunkowania aktywności fizycznej i stylu życia studentów wybranych polskich uczelni.

Edukacja i sport

 • Wypalenie zawodowe nauczycieli, trenerów i instruktorów sportu i rekreacji, menedżerów sportu, rekreacji i turystyki.
 • Uwarunkowania psychospołeczne i zdrowotne aktywności rekreacyjnej i sportowej dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.