Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Historia

Katedra Kultury Fizycznej jest najmłodszą katedrą działającą na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Powstała 1 października 2019 roku. W skład Katedry Kultury Fizycznej wchodzą nauczyciele akademiccy reprezentujący nauki o kulturze fizycznej oraz nauki o zdrowiu.
Pracownicy Katedry są redaktorami naczelnymi i członkami rad naukowych trzech czasopism naukowych wydawanych przez UMK: „Journal of Education, Health and Sport”, „Pedagogy and Psychology of Sport”, „Quality in Sport”.