Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Współpraca

Środowiskowa

 • Klinika Ortopedii i Klinika Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.
 • Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji w Warszawie.
 • Instytut Turystyki w Warszawie.
 • Fundacja na Rzecz Turystyki Przyszłości “FUTURE TOURISM”.
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe “TURYSTYKA SPORTOWA”.
 • Polskie Stowarzyszenie Turystyki Kulinarnej PSTK.
 • Polski Związek Szachowy.
 • Towarzystwo Sieci Naukowej Prawa Sportowego.
 • Polska Korporacja Menedżerów Sportu.
 • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.
 • Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej.
 • Polskie Towarzystwo Antropologiczne.
 • Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu.
 • Park Rekreacyjno-Sportowy FairePlayce w Poznaniu.
 • Towarzystwo Naukowe Patofizjologów Ukrainy w Kijowie (Ukraina).
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej IASK.

Akademicka

 • Państwowe Przedsiębiorstwo Naukowo-Badawcze Instytutu Medycyny Transportu oraz Parku Technologicznego w Odessie (Ukraina).
 • Narodowy Uniwersytet Kultury Fizycznej we Lwowie (Ukraina).
 • Narodowy Uniwersytet Medyczny w Odessie (Ukraina).
 • Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Tarnopolu (Ukraina).
 • Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Charkowie (Ukraina).
 • Narodowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu w Kijowie (Ukraina).
 • Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równym (Ukraina).
 • Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równym (Ukraina).
 • Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czeska Republika).
 • Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja).
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • Bydgoska Szkoła Wyższa.
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku.
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.