Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Granty

Projekty realizowane obecnie


 1. Rekonstrukcja warunków klimatycznych i bioklimatycznych Grenlandii i Półwyspu Labrador od ok. 1770 do 1939 roku na podstawie obserwacji meteorologicznych wykonanych przez Braci Morawskich (MORCLIM)
 2. Występowanie ekstremalnych zdarzeń pogodowych, klimatycznych i wodnych w Polsce w okresie od XI do XVIII wieku w świetle danych pośrednich

Projekty zakończone


 1. Warunki klimatyczne na obszarach południowobałtyckich w II połowie XV i w XVI wieku oraz ich konsekwencje dla życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego
 2. Przyczyny ocieplenia klimatu Arktyki w pierwszej połowie XX wieku
 3. Eurasian Lakes in Extreme Climate Conditions (ERALECC)
 4. Arctic climate system study of ocean, sea ice and glaciers interactions in Svalbard area (AWAKE-2)
 5. Zmienność klimatu Arktyki i Subarktyki Rosyjskiej w ostatnich trzystu latach
 6. Climate of northern Poland during the last 1000 years: Constraining the future with the past (CLIMPOL)
 7. Zmiany cyrkulacji atmosferycznej i ich wpływ na ekstremalne warunki termiczne i opadowe w Arktyce Kanadyjskiej i Norweskiej w latach 1951-2010
 8. Współczesne i historyczne zmiany klimatu i topoklimatów Svalbardu
 9. Zróżnicowanie klimatów lokalnych Torunia w zależności od czynników naturalnych i antropogenicznych
 10. Interakcje klimatyczno-glacjologiczne w warunkach globalnego ocieplenia. Studium na przykładzie SSSI Nr 8 (Wyspa Króla Jerzego, Zachodnia Antarktyka)
 11. Klęski elementarne na ziemiach polskich w XIX-XX w.
 12. Zmiany klimatu w Toruniu na podstawie analiz dendrochronologicznych cech mikroskopowych drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)
 13. Warunki meteorologiczne w Arktyce w czasie trwania I Międzynarodowego Roku Polarnego 1882-1883 i ich porównanie z warunkami współczesnymi
 14. Arctic Climate and Environment of the Nordic Seas and the Svalbard-Greenland Area (AWAKE)
 15. Zmiany klimatu Polski w okresie 1400-2006 na tle klimatu Europy Środkowej na podstawie danych „proxy” i obserwacyjnych
 16. Historia klimatu Arktyki w XIX i na początku XX wieku na podstawie danych wczesnoinstrumentalnych (ACEIP)
 17. Struktura przestrzenna pola temperatury powietrza jako podstawa do rozpoznania mechanizmów funkcjonowania ekosystemów na obszarze Zachodniego Spitsbergenu
 18. Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (ocena zdarzeń oraz prognozowanie ich skutków dla środowiska życia człowieka)
 19. Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Polsce w latach 1960-2003
 20. Zmienność klimatu Arktyki Amerykańskiej w XIX w.
 21. Regionalne i lokalne uwarunkowania georóżnorodności NW Spitsbergenu
 22. Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce
 23. Zmiany temperatury powietrza na Antarktydzie w XX wieku
 24. Zmienność bioklimatu Arktyki Norweskiej w okresie 1971-2000
 25. Klimat Arktyki w XIX i na początku XX wieku
 26. Rekonstrukcja klimatu na ziemiach polskich w okresie XVI-XIX w. na podstawie źródeł historycznych, dendroklimatologicznych, geofizycznych oraz instrumentalnych
 27. Porównanie klimatu Arktyki i Antarktyki