Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Granty

Projekty realizowane obecnie


 1. Warunki klimatyczne na obszarach południowobałtyckich w II połowie XV i w XVI wieku oraz ich konsekwencje dla życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego
 2. Przyczyny ocieplenia klimatu Arktyki w pierwszej połowie XX wieku

cearc.umk.pl

 1. Eurasian Lakes in Extreme Climate Conditions (ERALECC)

Projekty zakończone


 1. Arctic climate system study of ocean, sea ice and glaciers interactions in Svalbard area (AWAKE-2)
 2. Zmienność klimatu Arktyki i Subarktyki Rosyjskiej w ostatnich trzystu latach
 3. Climate of northern Poland during the last 1000 years: Constraining the future with the past (CLIMPOL)
 4. Zmiany cyrkulacji atmosferycznej i ich wpływ na ekstremalne warunki termiczne i opadowe w Arktyce Kanadyjskiej i Norweskiej w latach 1951-2010
 5. Współczesne i historyczne zmiany klimatu i topoklimatów Svalbardu
 6. Zróżnicowanie klimatów lokalnych Torunia w zależności od czynników naturalnych i antropogenicznych
 7. Interakcje klimatyczno-glacjologiczne w warunkach globalnego ocieplenia. Studium na przykładzie SSSI Nr 8 (Wyspa Króla Jerzego, Zachodnia Antarktyka)
 8. Klęski elementarne na ziemiach polskich w XIX-XX w.
 9. Zmiany klimatu w Toruniu na podstawie analiz dendrochronologicznych cech mikroskopowych drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)
 10. Warunki meteorologiczne w Arktyce w czasie trwania I Międzynarodowego Roku Polarnego 1882-1883 i ich porównanie z warunkami współczesnymi
 11. Arctic Climate and Environment of the Nordic Seas and the Svalbard-Greenland Area (AWAKE)
 12. Zmiany klimatu Polski w okresie 1400-2006 na tle klimatu Europy Środkowej na podstawie danych „proxy” i obserwacyjnych
 13. Historia klimatu Arktyki w XIX i na początku XX wieku na podstawie danych wczesnoinstrumentalnych (ACEIP)
 14. Struktura przestrzenna pola temperatury powietrza jako podstawa do rozpoznania mechanizmów funkcjonowania ekosystemów na obszarze Zachodniego Spitsbergenu
 15. Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (ocena zdarzeń oraz prognozowanie ich skutków dla środowiska życia człowieka)
 16. Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Polsce w latach 1960-2003
 17. Zmienność klimatu Arktyki Amerykańskiej w XIX w.
 18. Regionalne i lokalne uwarunkowania georóżnorodności NW Spitsbergenu
 19. Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce
 20. Zmiany temperatury powietrza na Antarktydzie w XX wieku
 21. Zmienność bioklimatu Arktyki Norweskiej w okresie 1971-2000
 22. Klimat Arktyki w XIX i na początku XX wieku
 23. Rekonstrukcja klimatu na ziemiach polskich w okresie XVI-XIX w. na podstawie źródeł historycznych, dendroklimatologicznych, geofizycznych oraz instrumentalnych
 24. Porównanie klimatu Arktyki i Antarktyki