ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Stopka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Katedra Meteorologii i Klimatologii
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel. +48 56 611 2619
dr hab. Marek Kejna, prof. UMK, e-mail: marek.kejna@umk.pl