Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

pokój: 258, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2604
e-mail: grzelak@umk.pl
www: https://www.geo.umk.pl/ksmirr/pracownicy/?id=9176920
ORCID: 0000-0002-5797-9366

Zainteresowania:
problematyka ludnościowa rozpatrywana w różnych skalach przestrzennych (mobilność terytorialna, przemiany wzorca reprodukcji);
badania nad społecznym i przestrzennym wymiarem procesu starzenia;
geografia turyzmu;
badania w miastach Cittaslow.

Terminy konsultacji:
konsultacje zdalne - proszę o wcześniejszy kontakt mailowy
konsultacje stacjonarne:
środy, godz. 12.00-13.30

Zobacz profil w Bazie Wiedzy