Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

mgr Michał Dąbrowski
specjalista inżynieryjno-techniczny
Laboratorium Analiz Środowiskowych

pokój: 164, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2558
e-mail: michaldabrowski@umk.pl
www: https://www.geo.umk.pl/las/pracownicy/?id=6914300
ORCID: 0000-0002-6527-7348

Zobacz profil w Bazie Wiedzy