Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Informacje o pracownikach

dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/154


Autorzy: Łuczkiewicz Piotr, Kleemann Jörg, Jankowski Michał, Noryśkiewicz Agnieszka M., Sykuła Marcin, Kuzioła Aneta.

Tytuł oryginału: The Goths, the Wielbark Culture and over 100 years of research on the eponymous site.

Czasopismo: Antiquity

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 95 no. 380

Opis fizyczny: S. 1-9, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15184/aqy

Impact Factor: 1.953

Punktacja MNiSW: 200.000


2/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Uwarunkowania geośrodowiskowe lokalizacji stanowisk archeologicznych w Grudziądzu-Rządzu.

Tytuł całości: Grudziądz-Rządz (Rondsen, Kr. Graudenz), stan. 1, archiwalne cmentarzysko kultury oksywskiej i wielbarskiej / Małgorzata Kurzyńska.

Adres wydawniczy: Grudziądz, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi : 2020

Opis fizyczny: S. 19-30, il.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


3/154


Autorzy: Jankowski Michał, Sykuła Marcin.

Tytuł oryginału: Charakterystyka pokrywy glebowej oraz relacji osadnictwa epoki kamienia do uwarunkowań glebowych rejonu Parku Kulturowego Wietrzychowice.

Tytuł całości: Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. T. 1: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego = Archaeological sources in the region of Wietrzychowice Culture Park. Vol. 1: Non-invasive prospection and abiotic elements of geographical environment / Piotr Papiernik [et al.].

Adres wydawniczy: Łódź, Fundacja Badań Archeologicznych imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego : 2020

Opis fizyczny: S. 225-247, il., tab.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/154


Autorzy: Osipowicz Grzegorz, Badura Monika, Bosiak Mariusz, Jankowski Michał, Noryśkiewicz Agnieszka M., Makowiecki Daniel, Orłowska Justyna, Sykuła Marcin, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Continental unity and local diversity : Mesolithic communities of the Chełmno- Dobrzyń Lakeland (Central Poland).

Czasopismo: Mesolithic Miscellany

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 28 no. 1

Opis fizyczny: S. 54-63, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


5/154


Autorzy: Badura Monika, Noryśkiewicz Agnieszka M., Osipowicz Grzegorz, Jankowski Michał, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Wczesnoholoceńskie zmiany środowiska przyrodniczego w rejonie Paliwodzizny (Pojezierze Dobrzyńskie) : dane paleoekologiczne i archeobotaniczne.

Tytuł równoległy: Early Holocene changes in the natural environment near Paliwodzizna (Dobrzyńskie Lake District) : palaeoecological and archaeobotanical data.

Tytuł całości: Botanika bez granic, 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków 1-7 lipca 2019 : streszczenia referatów i plakatów = Botany without borders : 58th Congress of the Polish Botanical Society, Kraków, July 1-7, 2019 : abstracts of lectures and posters / red. Ludwik Frey.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk : 2019

Opis fizyczny: S. 217

Uwagi: Tekst pol. i ang.


6/154


Autorzy: Sykuła Marcin, Jankowski Michał, Mendyk Łukasz, Dąbrowski Michał, Jasińska Justyna, Michalak Joanna, Michalski Adam, Pindral Sylwia, Bednarek Renata.

Tytuł oryginału: Wczoraj i dziś Mapy gleb Polski 1:300 000 : próba adaptacji do Systematyki gleb Polski 2019 (SGP6).

Tytuł równoległy: Then and now of Soil map of Poland 1:300 000 : an attempt of adaptation to the Polish Soil Classification 2019.

Tytuł całości: Gleba źródłem życia, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Lublin, 2-7 września 2019 r. : streszczenia wystąpień = Soil - source of life : 30th Congress of the Soil Science Society of Poland, Lublin, 2-7 September 2019 : book of abstracts / red. Piotr Bartmiński, Ryszard Dębicki.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Polihymnia : 2019

Opis fizyczny: S. 108-109

Uwagi: Tekst pol. i ang.


7/154


Autorzy: Zagórski Zbigniew, Jankowski Michał, Sochocka Magdalena, Michalak Joanna.

Tytuł oryginału: Identyfikacja interglacjalnych gleb kopalnych w osadach czwartorzędowych SE części Wyżyny Sandomierskiej.

Tytuł równoległy: Identification of interglacial fossil soil in quaternary sediments of SE part of the Sandomierska Upland.

Tytuł całości: Gleba źródłem życia, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Lublin, 2-7 września 2019 r. : streszczenia wystąpień = Soil - source of life : 30th Congress of the Soil Science Society of Poland, Lublin, 2-7 September 2019 : book of abstracts / red. Piotr Bartmiński, Ryszard Dębicki.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Polihymnia : 2019

Opis fizyczny: S. 302-303

Uwagi: Tekst pol. i ang.


8/154


Autorzy: Michalak Joanna, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Content of feldspars in various sand fractions in Brunic Arenosols from northern Poland

Tytuł całości: Gleba źródłem życia, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Lublin, 2-7 września 2019 r. : streszczenia wystąpień = Soil - source of life : 30th Congress of the Soil Science Society of Poland, Lublin, 2-7 September 2019 : book of abstracts / red. Piotr Bartmiński, Ryszard Dębicki.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Polihymnia : 2019

Opis fizyczny: S. 78

Uwagi: Bibliogr.


9/154


Autorzy: Sewerniak Piotr, Adamska Edyta, Brauze Tomasz, Buszko Jarosław, Goliasz Paweł, Holc Jerzy, Jankowski Michał, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kunz Mieczysław, Kurkowski Łukasz, Nienartowicz Andrzej, Olszewski Piotr, Pawlikowski Tadeusz, Przystalski Andrzej, Rutkowski Lucjan, Stopiński Paweł.

Tytuł oryginału: Problemy ochrony przyrody poligonu oraz wskazówki działań ochronnych.

Tytuł równoległy: Threats and recommendations for nature protection in the Toruń military area.

Tytuł całości: Przyroda poligonu toruńskiego, stan badań i problemy ochrony : praca zbiorowa / pod red. Piotra Sewerniaka i Jerzego Holca.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 361-378, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Ogólna charakterystyka abiotycznych elementów środowiska przyrodniczego.

Tytuł równoległy: General characteristics of abiotic components of natural environment.

Tytuł całości: Przyroda poligonu toruńskiego, stan badań i problemy ochrony : praca zbiorowa / pod red. Piotra Sewerniaka i Jerzego Holca.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 9-26, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Pokrywa glebowa.

Tytuł równoległy: Soil cover.

Tytuł całości: Przyroda poligonu toruńskiego, stan badań i problemy ochrony : praca zbiorowa / pod red. Piotra Sewerniaka i Jerzego Holca.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 27-42, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


12/154


Autorzy: Kabała Cezary, Charzyński Przemysław, Chodorowski Jacek, Drewnik Marek, Glina Bartłomiej, Greinert Andrzej, Hulisz Piotr, Jankowski Michał, Jonczak Jerzy, Łabaz Beata, Łachacz Andrzej, Marzec Marian, Mazurek Ryszard, Mendyk Łukasz, Musiał Przemysław, Musielok Łukasz, Smreczak Bożena, Sowiński Paweł, Świtoniak Marcin, Uzarowicz Łukasz, Waroszewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Systematyka gleb Polski.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze : 2019

Opis fizyczny: 292 s., il., tab., tabl.

Punktacja MNiSW: 80.000


13/154


Autorzy: Zagórski Zbigniew, Jankowski Michał, Sochocka Magdalena, Michalak Joanna.

Tytuł oryginału: Makro- i mikromorfologiczne wskaźniki pedogenezy w interglacjalnych glebach kopalnych okolic Sandomierza.

Tytuł całości: Współczesne kierunki badań w zakresie geografii gleb, paleopedologii i materii organicznej w środowisku, połączona z jubileuszem 55-lecia gleboznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wieloleciem pracy naukowej prof. dr hab. Renaty Bednarek i prof. dr hab. Sławomira S. Goneta : konferencja naukowa, Toruń, 3-4 marca 2019 : programy i streszczenia / red. zesz. Piotr Hulisz, Joanna Michalak, Sylwia Pindral.

Adres wydawniczy: Toruń, Machina Druku : 2019

Opis fizyczny: S. 63


14/154


Autorzy: Dąbrowski Michał, Jasińska Justyna, Michalak Joanna, Mendyk Łukasz, Michalski Adam, Pindral Sylwia, Sykuła Marcin, Bednarek Renata, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Prace nad aktualizacją mapy gleb Polski w skali 1:300000.

Tytuł całości: Współczesne kierunki badań w zakresie geografii gleb, paleopedologii i materii organicznej w środowisku, połączona z jubileuszem 55-lecia gleboznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wieloleciem pracy naukowej prof. dr hab. Renaty Bednarek i prof. dr hab. Sławomira S. Goneta : konferencja naukowa, Toruń, 3-4 marca 2019 : programy i streszczenia / red. zesz. Piotr Hulisz, Joanna Michalak, Sylwia Pindral.

Adres wydawniczy: Toruń, Machina Druku : 2019

Opis fizyczny: S. 40


15/154


Autorzy: Zieliński Paweł, Sokołowski Robert J., Jankowski Michał, Standzikowski Karol, Fedorowicz Stanisław.

Tytuł oryginału: The climatic control of sedimentary environment changes during the Weichselian : an example from the Middle Vistula Region (eastern Poland).

Czasopismo: Quaternary International

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 501

Opis fizyczny: S. 120-134, il., tab., wykr.

Uwagi: [DOI: 2018]

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.quaint

Impact Factor: 2.003

Punktacja MNiSW: 100.000


16/154


Autorzy: Kabała Cezary, Charzyński Przemysław, Chodorowski Jacek, Drewnik Marek, Glina Bartłomiej, Greinert Andrzej, Hulisz Piotr, Jankowski Michał, Jonczak Jerzy, Łabaz Beata, Łachacz Andrzej, Marzec Marian, Mendyk Łukasz, Musiał Przemysław, Musielok Łukasz, Smreczak Bożena, Sowiński Paweł, Świtoniak Marcin, Uzarowicz Łukasz, Waroszewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Polish Soil Classification, 6th edition : principles, classification scheme and correlations.

Tytuł równoległy: Systematyka gleb Polski, wydanie szóste : podstawy teoretyczne, schemat klasyfikacji i korelacje.

Czasopismo: Soil Science Annual

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 70 no. 2

Opis fizyczny: S. 71-97, il., tab.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/ssa

Punktacja MNiSW: 40.000


17/154


Autorzy: Michalak Joanna, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Znaczenie diagnostyczne frakcji piasku w V wydaniu Systematyki Gleb Polski (PTG 2011).

Tytuł całości: Gleby wytworzone z utworów gytiowych i mułowych, konferencja naukowa i warsztaty terenowe Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Rytebłota, 3-6 października 2018 r. / red. Michał Jankowski, Marcin Sykuła.

Adres wydawniczy: [Toruń, s.n.] : 2018

Opis fizyczny: S. 30


18/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Charakterystyka uwarunkowań glebowych oraz interpretacja pedostratygrafii stanowiska archeologicznego.

Tytuł całości: Od epoki kamienia do współczesności, badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. T. 1 = From the Stone Age to contemporary times : archaeological research at Redecz Krukowy in Kuyavia. Vol. 1 / Piotr Papiernik, Dominik Kacper Płaza.

Adres wydawniczy: Łódź, Fundacja Badań Archeologicznych im. prof. K. Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne : 2018

Opis fizyczny: S. 45-58, il.

Seria: (Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych im. prof. Konrada Jażdżewskiego ;26)

Punktacja MNiSW: 20.000


19/154


Autorzy: Papiernik Piotr, Forysiak Jacek, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Kształtowanie się powierzchni stanowiska w świetle procesów naturalnych oraz oddziaływania osadnictwa pradziejowego i czasów historycznych.

Tytuł całości: Od epoki kamienia do współczesności, badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. T. 1 = From the Stone Age to contemporary times : archaeological research at Redecz Krukowy in Kuyavia. Vol. 1 / Piotr Papiernik, Dominik Kacper Płaza.

Adres wydawniczy: Łódź, Fundacja Badań Archeologicznych im. prof. K. Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne : 2018

Opis fizyczny: S. 59-67

Seria: (Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych im. prof. Konrada Jażdżewskiego ;26)

Punktacja MNiSW: 20.000


20/154


Autorzy: Jankowski Michał, Dąbrowski Michał, Michalski Adam.

Tytuł oryginału: Uwarunkowania urzeźbienia form skalnych w rezerwacie Skałki Piekło pod Niekłaniem z punktu widzenia paleopedologii.

Tytuł równoległy: Determinants of the relief of rock formations in the Skałki Piekło pod Niekłaniem nature reserve from the point of view of paleopedology.

Tytuł całości: Plejstocen Gór Świętokrzyskich, XXV Konferencja Naukowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Huta Szklana, 3-7 września 2018 r. / [red. nauk.: Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Małgorzata Wiatrak].

Adres wydawniczy: Kielce, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 128


21/154


Autorzy: Jankowski Michał, Sochocka Magdalena, Zagórski Zbigniew, Michalak Joanna.

Tytuł oryginału: Wstępna interpretacja paleopedologiczna interglacjalnych gleb kopalnych na wybranych stanowiskach w SE części Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej.

Tytuł równoległy: Preliminary paleopedological interpretation of interglacial fossil soils at selected sites in the SE part of the Kielecko-Sandomierska Upland.

Tytuł całości: Plejstocen Gór Świętokrzyskich, XXV Konferencja Naukowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Huta Szklana, 3-7 września 2018 r. / [red. nauk.: Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Małgorzata Wiatrak].

Adres wydawniczy: Kielce, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 87-89

Uwagi: Bibliogr.


22/154


Autorzy: Michalak Joanna, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Stopień wykształcenia graniaków w zasięgu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na przykładzie stanowiska Popówka w Borach Tucholskich.

Tytuł równoległy: The degree of ventification of facetted stones from area related to the Pomeranian phase of the wisła glaciation.

Tytuł całości: Plejstocen Gór Świętokrzyskich, XXV Konferencja Naukowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Huta Szklana, 3-7 września 2018 r. / [red. nauk.: Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Małgorzata Wiatrak].

Adres wydawniczy: Kielce, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 140-141


23/154


Autorzy: Łuczkiewicz Piotr, Jankowski Michał, Sykuła Marcin, Noryśkiewicz Agnieszka M., Kleemann Jörg.

Tytuł oryginału: Paleopedological record of human activity and landscape transformations at the Malbork-Wielbark site (northern Poland).

Tytuł całości: Reflecting futures, 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists EAA : abstract book. Vol. 1.

Adres wydawniczy: Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona : 2018

Opis fizyczny: S. 197-198


24/154


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał, Dąbrowski Michał, Jasińska Justyna.

Tytuł oryginału: Regular topographically-induced variation of soils on inland dunes in the Toruń Basin (N Poland).

Tytuł całości: Soil sequences atlas II / ed. by Marcin Świtoniak, Przemysław Charzyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Machina Druku : 2018

Opis fizyczny: S. 81-100, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


25/154


Autorzy: Jankowski Michał, Šimanský Vladimir, Markiewicz Maciej, Pilichowska Anna, Michalak Joanna.

Tytuł oryginału: Differently used soils of the Tribeč mountain range and Nitra valley slope.

Tytuł całości: Soil sequences atlas IV / ed. by Marcin Świtoniak, Przemysław Charzyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Machina Druku : 2018

Opis fizyczny: S. 139-158, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


26/154


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał, Mendyk Łukasz, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Wpływ uwarunkowanej rzeźbą terenu zmienności cech siedliska na cechy fitocenozy na wydmach poligonu toruńskiego.

Tytuł całości: Ekosystemy, struktura i funkcje : XV Toruńskie Seminarium Ekologiczne, Toruń, 29-30 czerwca 2017 : konferencja naukowa / red. Edyta Adamska, Anna Wojciechowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska : 2017

Opis fizyczny: S. 50


27/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Gleby zasobne w węglany w obszarze młodoglacjalnym.

Tytuł całości: Gleby Pienin i Podhala, geneza i klasyfikacja gleb zasobnych w węglany, Kraków - Krościenko nad Dunajcem, 7-10 czerwca 2017 / red. T. Zaleski [et al.].

Adres wydawniczy: Kraków, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja. Wydział Rolniczo-Ekonomiczny. Instytut Gleboznawstwa i Agrofizyki : 2017

Opis fizyczny: S. 10


28/154


Autorzy: Dąbrowski Michał, Jasińska Justyna, Michalak Joanna, Mendyk Łukasz, Michalski Adam, Pindral Sylwia, Sykuła Marcin, Bednarek Renata, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Aktualizacja mapy gleb Polski w skali 1:300 000.

Tytuł całości: Krajowe bazy danych o glebach, stan, wykorzystanie, potrzeby : konferencja naukowa, Warszawa, 21 września 2017 r. / oprac. red. Marzena Wydra-Ryś.

Adres wydawniczy: Puławy, Wydawnictwo Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy : 2017

Opis fizyczny: S. 32


29/154


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Topographically-controlled site conditions drive vegetation pattern on inland dunes in Poland.

Czasopismo: Acta Oecologica

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 82

Opis fizyczny: S. 52-60, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.actao

Impact Factor: 1.615

Punktacja MNiSW: 25.000


30/154


Autorzy: Chyleński Maciej, Juras Anna, Żurkiewicz Danuta, Jankowski Michał, Włodarczak Piotr.

Tytuł oryginału: Preservation of ancient DNA in human bones from the eneolithic and Bronze Age kurgan cemeteres in Yampil region, Ukraine.

Czasopismo: Baltic-Pontic Studies

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 22

Opis fizyczny: S. 54-63, tab., wykr.

Uwagi: Tytuł tomu: Podolia barrow culture communities : 4th/3rd-2nd mill. BC the Yampil barrow complex : interdisciplinary studies.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/bps

Punktacja MNiSW: 10.000


31/154


Autorzy: Jankowski Michał, Dąbrowski Michał, Jasińska Justyna, Michalski Adam.

Tytuł oryginału: Yampil barrow complex : Prydnistryanske 1 and Klembivka 1 : pedological-environmental aspects of location.

Czasopismo: Baltic-Pontic Studies

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 22

Opis fizyczny: S. 41-53, il.

Uwagi: Tytuł tomu: Podolia barrow culture communities : 4th/3rd-2nd mill. BC the Yampil barrow complex : interdisciplinary studies.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/bps

Punktacja MNiSW: 10.000


32/154


Autorzy: Goslar Tomasz, Jankowski Michał, Kośko Aleksander, Lityńska-Zając Maria, Włodarczak Piotr, Żurkiewicz Danuta.

Tytuł oryginału: Builders and users of ritual centres, Yampil barrow complex : studies of diet based on stable carbon and nitrogen isotope composition.

Czasopismo: Baltic-Pontic Studies

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 22

Opis fizyczny: S. 91-125, il., tab., wykr.

Uwagi: Tytuł tomu: Podolia barrow culture communities : 4th/3rd-2nd mill. BC the Yampil barrow complex : interdisciplinary studies.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/bps

Punktacja MNiSW: 10.000


33/154


Autorzy: Horák Ján, Kondrlová Elena, Igaz Dušan, Šimanský Vladimir, Felber Raphael, Lukac Martin, Balashov Eugene, Buchkina Natalya, Rizhiya Elena Y., Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Biochar and biochar with N-fertilizer affect soil N2O emission in Haplic Luvisol.

Czasopismo: Biologia (Bratislava)

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 72 no. 9

Opis fizyczny: S. 995-1001, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/biolog

Impact Factor: 0.696

Punktacja MNiSW: 20.000


34/154


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Effect of topography and deforestation on regular variation of soils on inland dunes in the Toruń Basin (N Poland).

Czasopismo: Catena

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 149

Opis fizyczny: S. 318-330, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.catena

Impact Factor: 3.256

Punktacja MNiSW: 35.000


35/154


Autorzy: Jankowski Michał, Golyeva Alexandra, Solleiro-Rebolledo Elizabeth.

Tytuł oryginału: Quaternary International. Vol. 418 / ed. by Michał Jankowski, Alexandra Golyeva and Elizabeth Solleiro-Rebolledo.

Adres wydawniczy: Amsterdam, Elsevier : 2016

Opis fizyczny: 208 s.


36/154


Autorzy: Sokołowski Robert J., Zieliński Piotr, Woronko Barbara, Jankowski Michał, Fedorowicz Stanisław, Standzikowski Karol.

Tytuł oryginału: Record of the Weichselian climate changes in the Vistula terraces on the example of the sites of Rogów and Gołąb.

Tytuł całości: INQUA Peribaltic Working Group Meeting, 2016 Conference Book, 28.08.2016-02.09.2016.

Adres wydawniczy: [S.l.], Władysławowo : 2016

Opis fizyczny: S. 34


37/154


Autorzy: Charzyński Przemysław, Jankowski Michał, Plak Andrzej, Jaworska Magdalena, Morawski Bartosz.

Tytuł oryginału: Sesja terenowa nr 3 : gleby technogeniczne, Toruń, (8.10.2016).

Tytuł całości: Problemy systematyki gleb przekształconych przez człowieka, deluwialnych, zasolonych i technogenicznych : przewodnik konferencyjny, Toruń, 5-8.10.2016 / Piotr Hulisz [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu. Wydział Nauk o Ziemi UMK : 2016

Opis fizyczny: S. 29-38, il., tab.

Uwagi: Dokument elektroniczny.

Uwagi: Bibliogr.


38/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Paleopedological record of inland dune evolution during the Late Glacial and Holocene at the site Katarzynka in the Toruń Basin.

Tytuł całości: Quaternary geology of North-Central Poland, from the Baltic coast to the LGM limit / ed. by Robert J. Sokołowski, Damian Moskalewicz.

Adres wydawniczy: Gdynia, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 85-97, il., mapy

Punktacja MNiSW: 5.000


39/154


Autorzy: Hulisz Piotr, Charzyński Przemysław, Świtoniak Marcin, Pindral Sylwia, Jankowski Michał, Plak Andrzej, Mendyk Łukasz.

Tytuł oryginału: Problemy systematyki gleb przekształconych przez człowieka : deluwialnych, zasolonych i technogenicznych : przewodnik konferencyjny, Toruń, 5-8.10.2016.

Adres wydawniczy: Toruń, Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu. Wydział Nauk o Ziemi UMK : 2016

Opis fizyczny: 40 s., il., tab.

Uwagi: Dokument elektroniczny.

Uwagi: Bibliogr. przy pracach.


40/154


Autorzy: Zieliński Paweł, Sokołowski Robert J., Fedorowicz Stanisław, Woronko Barbara, Hołub Beata, Jankowski Michał, Kuc Michał, Tracz Michał.

Tytuł oryginału: Depositional conditions on an alluvial fan at the turn of the Weichselian to the Holocene : a case study in the Żmigród Basin, southwest Poland.

Czasopismo: Geologos / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 22 no. 2

Opis fizyczny: S. 105-120, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/logos

Punktacja MNiSW: 14.000


41/154


Autorzy: Šimanský Vladimir, Polláková Nora, Jonczak Jerzy, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Which soil tillage is better in terms of the soil organic matter and soil structure changes?

Tytuł równoległy: Ktoré obrábanie pôdy je lepšie z pohl'adu zmien pôdnej organickej hmoty a štruktúry pôdy?

Czasopismo: Journal of Central European Agriculture

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 17 no. 2

Opis fizyczny: S. 391-401, tab., wykr.; streszcz. słowac.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.5513/JCEA01

Punktacja MNiSW: 14.000


42/154


Autorzy: Zieliński Paweł, Sokołowski Robert J., Woronko Barbara, Fedorowicz Stanisław, Jankowski Michał, Standzikowski Karol.

Tytuł oryginału: Sandy deposition in a small dry valley in the periglacial zone of the Last Glacial Maximum : a case study from the Józefów site, SE Poland.

Czasopismo: Quaternary International

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 399

Opis fizyczny: S. 58-71, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.quaint

Impact Factor: 2.199

Punktacja MNiSW: 30.000


43/154


Autorzy: Jankowski Michał, Golyeva Alexandra, Solleiro-Rebolledo Elizabeth.

Tytuł oryginału: Guest editors preface.

Czasopismo: Quaternary International

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 418

Opis fizyczny: S. 1

Uwagi: 10.1016/j.quaint


44/154


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Deforestation increases differences in morphology and properties of dune soils located on contrasting slope aspects in the Toruń military area (N Poland).

Tytuł całości: Heathlands of protected and military training areas in northern Poland, 14th European Heathlands Workshop : short abstracts, program, 21-27 June 2015, Toruń, Poland.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University, Scientific Society : 2015

Opis fizyczny: S. 41


45/154


Autorzy: Jankowski Michał, Świtoniak Marcin, Mendyk Łukasz.

Tytuł oryginału: Stan rozpoznania pokrywy glebowej Tucholskiego Parku Krajobrazowego.

Tytuł całości: Stan poznania środowiska przyrodniczego Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie = State of knowledge of the natural environment of Tuchola Landscape Park and Tuchola Forest Biosphere Reserve / red. nauk. Mieczysław Kunz.

Adres wydawniczy: Tuchola, Polskie Wydawnictwa Reklamowe : 2015

Opis fizyczny: S. 31-43, il., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


46/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Miejsce gleb ochrowych w Systematyce gleb Polski w świetle ich właściwości i genezy.

Tytuł równoległy: Position of ochre soils in Polish Soil Classification in the light of their properties and genesis.

Tytuł całości: Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój, materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Wrocław, 31.08-03.09.2015 = Soil resources and sustainable development : proceedings of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science, Wrocław, 31.08-03.09.2015 / red. Cezary Kabała [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze : 2015

Opis fizyczny: S. 55, 244

Uwagi: Tekst pol. i ang.


47/154


Autorzy: Sykuła Marcin, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Weryfikacja aktualności treści map glebowo-rolniczych na przykładzie gleb organicznych na obszarze Kujaw Czarnych.

Tytuł równoległy: Verification of soil map for agriculture content actuality on the example of Histosols in the Black Kuiavia region.

Tytuł całości: Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój, materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Wrocław, 31.08-03.09.2015 = Soil resources and sustainable development : proceedings of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science, Wrocław, 31.08-03.09.2015 / red. Cezary Kabała [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze : 2015

Opis fizyczny: S. 200, 405

Uwagi: Tekst pol. i ang.


48/154


Autorzy: Kruczkowska Bogusława, Świtoniak Marcin, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Znaczenie gleb deluwialnych w krajobrazach młodoglacjalnych.

Tytuł równoległy: Importance of deluvial soils in young glacial landscape.

Tytuł całości: Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój, materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Wrocław, 31.08-03.09.2015 = Soil resources and sustainable development : proceedings of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science, Wrocław, 31.08-03.09.2015 / red. Cezary Kabała [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze : 2015

Opis fizyczny: S. 148, 349

Uwagi: Tekst pol. i ang.


49/154


Autorzy: Rutkowska Paulina Anna, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie stopnia zbielicowania gleb w zależności od ekspozycji stoków w różnowiekowych drzewostanach sosnowych na wydmach Kotliny Toruńskiej.

Tytuł równoległy: Differentiation in the rate of podzolization of soils depending on the slope exposure in various-age pine timber forests on dunes in the Toruń Basin.

Tytuł całości: Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój, materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Wrocław, 31.08-03.09.2015 = Soil resources and sustainable development : proceedings of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science, Wrocław, 31.08-03.09.2015 / red. Cezary Kabała [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze : 2015

Opis fizyczny: S. 186, 392

Uwagi: Tekst pol. i ang.


50/154


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Prawidłowości rozmieszczenia gleb w krajobrazie wydm śródlądowych poligonu toruńskiego.

Tytuł równoległy: Regular pattern of soil occurrence in inland dune landscape of the Toruń military area.

Tytuł całości: Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój, materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Wrocław, 31.08-03.09.2015 = Soil resources and sustainable development : proceedings of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science, Wrocław, 31.08-03.09.2015 / red. Cezary Kabała [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze : 2015

Opis fizyczny: S. 190, 397

Uwagi: Tekst pol. i ang.


51/154


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Deforestation increases differences in morphology and properties of dune soils located on contrasting slope aspects in the Toruń military area (N Poland).

Czasopismo: Ecological Questions

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 21

Opis fizyczny: S. 61-63, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/EQ

Punktacja MNiSW: 13.000


52/154


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Rok 2015 Międzynarodowym Rokiem Gleb.

Czasopismo: Eko Przyjaciel

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 2 (8)

Opis fizyczny: S. 16-18, il.


53/154


Autorzy: Osipowicz Grzegorz, Kalinowska Magdalena, Weckwerth Piotr, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowiska Trzciano 40, gm. Wąbrzeźno.

Czasopismo: Fontes Archaeologici Posnanienses

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 51

Opis fizyczny: S. 201-243, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


54/154


Autorzy: Hoesel Annelies Van, Hoek Wim Z., Pennock Gillian M., Kaiser Knut, Plümper Oliver, Jankowski Michał, Hamers Maartje F., Schlaak Norbert, Küster Mathias, Andronikov Alexander V., Drury Martyn R..

Tytuł oryginału: A search for shocked quartz grains in the Allerød-Younger Dryas boundary layer

Czasopismo: Meteoritics & Planetary Science

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 50 nr 3

Opis fizyczny: S. 483-498, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1111/maps

Impact Factor: 2.819

Punktacja MNiSW: 30.000


55/154


Autorzy: Zieliński Paweł, Sokołowski Robert J., Woronko Barbara, Jankowski Michał, Fedorowicz Stanisław, Zaleski Iwan, Molodkov Anatoly, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: The depositional conditions of the fluvio-aeolian succession during the last climate minimum based on the examples from Poland and NW Ukraine.

Czasopismo: Quaternary International

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 386

Opis fizyczny: S. 30-41, il., wykr.

Uwagi: [DOI 2014]

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.quaint

Impact Factor: 2.067

Punktacja MNiSW: 30.000


56/154


Autorzy: Mendyk Łukasz, Markiewicz Maciej, Jankowski Michał, Derdzikowski Paweł.

Tytuł oryginału: Przekształcenia pokrywy glebowej wskutek odwodnienia.

Tytuł całości: Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego / pod red. Marcina Świtoniaka, Michała Jankowskiego, Renaty Bednarek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 85-109, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


57/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Bielicowanie jako wtórny proces w glebach rdzawych Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

Tytuł całości: Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego / pod red. Marcina Świtoniaka, Michała Jankowskiego, Renaty Bednarek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 9-24, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


58/154


Autorzy: Świtoniak Marcin, Bednarek Renata, Jankowski Michał, Tomoń Marian.

Tytuł oryginału: Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej w obrębie jednostek przyrodniczo-krajobrazowych.

Tytuł całości: Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego / pod red. Marcina Świtoniaka, Michała Jankowskiego, Renaty Bednarek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 141-171, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


59/154


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Relief entails mosaic natural plant restoration on inland dunes in subboreal zone (studies from northern Poland).

Tytuł całości: Forest landscape mosaics, disturbance, restoration and management at times of global change, 11-14 August, 2014, Tartu, Estonia, book of abstracts.

Adres wydawniczy: Tartu, Estonian University of Life Sciences : 2014

Opis fizyczny: S. 83


60/154


Autorzy: Osipowicz Grzegorz, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Characteristics of features.

Tytuł równoległy: Charakterystyka obiektów.

Tytuł całości: Kowal 14, sepulchral and ritual place of people representing the Globular Amphora Culture = Kowal 14 : miejsce sepulkralno-obrzędowe ludności kultury amfor kulistych / red. nauk. Grzegorz Osipowicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 51-67, il., tab.

Uwagi: Tekst ang. i pol.

Punktacja MNiSW: 5.000


61/154


Autorzy: Osipowicz Grzegorz, Bokiniec Andrzej Z., Kurzyk Krzysztof, Makowiecki Daniel, Bienias Dorota, Górzyński Tomasz, Jankowski Michał, Jędrychowska-Dańska Krystyna, Kępa Małgorzata, Kozłowska Anna, Kozłowski Tomasz, Noryśkiewicz Agnieszka M., Płoszaj Tomasz, Pomianowska Halina, Reitsema Laurie J., Rumiński Jan Krzysztof, Stępańczak Beata, Szostek Krzysztof, Weckwerth Piotr, Witas Henryk W..

Tytuł oryginału: Sepulchral-ritual place of the Globular Amphora Culture from the site 14 in Kowal in the light of the analysis of the obtained sources : a summary.

Tytuł równoległy: Miejsce sepulkralno-obrzędowe KAK ze stanowiska 14 w Kowalu w świetle wyników analizy pozyskanych źródeł : podsumowanie.

Tytuł całości: Kowal 14, sepulchral and ritual place of people representing the Globular Amphora Culture = Kowal 14 : miejsce sepulkralno-obrzędowe ludności kultury amfor kulistych / red. nauk. Grzegorz Osipowicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 251-266, il.

Uwagi: Tekst ang. i pol.

Punktacja MNiSW: 5.000


62/154


Autorzy: Jankowski Michał, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Geomorphological and soil conditions of the site location.

Tytuł równoległy: Położenie stanowiska na tle rzeźby terenu i warunków glebowych.

Tytuł całości: Kowal 14, sepulchral and ritual place of people representing the Globular Amphora Culture = Kowal 14 : miejsce sepulkralno-obrzędowe ludności kultury amfor kulistych / red. nauk. Grzegorz Osipowicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 14-34, il.

Uwagi: Tekst ang. i pol.

Punktacja MNiSW: 5.000


63/154


Autorzy: Weckwerth Piotr, Jankowski Michał, Zieliński Paweł, Sokołowski Robert J..

Tytuł oryginału: Późnoglacjalna transformacja rzeźby dolinnej na przykładzie południowo-wschodniej części Kotliny Toruńskiej.

Tytuł całości: Krajobrazy młodoglacjalne - ich morfogeneza, tereaźniejszość, przyszłość, X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 r. dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin : streszczenia / [red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich : 2014

Opis fizyczny: S. 121-122


64/154


Autorzy: Zieliński Paweł, Sokołowski Robert, Woronko Barbara, Fedorowicz Stanisław, Jankowski Michał, Standzikowski Karol.

Tytuł oryginału: Fluvio-aeolian succession in the Józefów site (Tomaszów Roztocze).

Tytuł całości: Kukla LOESSFEST'14 - 7th Loess Seminar, International Conference on Loess Research in memoriam of George Kukla, Wrocław, Poland, 8-9 September, 2014, abstract and field guide book / eds. Zdzisław Jary, Przemysław Mroczek.

Adres wydawniczy: Wrocław, Institute of Geography and Regional Development University of Wrocław : 2014

Opis fizyczny: S. 65-67, il.


65/154


Autorzy: Bednarek Renata, Hildebrandt-Radke Iwona, Jankowski Michał, Juras Anna, Makohonienko Mirosław.

Tytuł oryginału: Charakterystyka źródeł archeologicznych i przyrodniczych z kurhanu Pidlisiwka 1 (badania z roku 2010) : badania specjalistyczne.

Tytuł równoległy: Harakteristika arheologìčnih ì prihodničih džerel z kurganu Pìdlìsìvka 1 (doslìdžennâ 2010 roku) : specìal'nì doslìdžennâ

Tytuł całości: Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki, z badań nad północno-zachodnią rubieżą osadnictwa społeczności kręgu kultur "wczesnobrązowych" strefy pontyjskiej : badania z lat 1984-2014 = Kompleksi kurgannih mogil'nikìv naselennâ III ta peršoï polovini II tisâčolìt' do R.H. z teritorìï Naddnìstânŝini nepodalìk mìsta Âmpìl' Vìnnic'koï oblastì : z doslìdžen' pìvnìčno-zahìdnogo rubežu pam'âtok kul'tur pontìjs'koï zoni epohi rann'oï bronzi : doslìdžennâ 1984-2014 rr. / pod red. Aleksandra Kośko [et al.].

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Nauka i Innowacje : 2014

Opis fizyczny: S. 247-300, il., tab., wykr.

Seria: (Archeologia Bimaris : monografie ;t. 6)

Punktacja MNiSW: 4.000


66/154


Autorzy: Jankowski Michał, Rutkowska Paulina, Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Chronosequence of young podzolized soils and lateral podzolization on inland dunes.

Tytuł całości: Paleopedological record of postglacial soil and landscape evolution, XIIIth International Symposium and Field Workshop on Paleopedology (ISFWP), 1-6 September 2014, Toruń, Poland, guidebook folr field sessions.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 20-24, il., tab.


67/154


Autorzy: Jankowski Michał, Rutkowska Paulina, Bednarek Renata.

Tytuł oryginału: Chronosequence of soils on inland dunes in Poland.

Tytuł całości: Soil sequences atlas / ed. by Marcin Świtoniak, Przemysław Charzyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 109-123, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


68/154


Autorzy: Świtoniak Marcin, Jankowski Michał, Bednarek Renata.

Tytuł oryginału: Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego / pod red. Marcina Świtoniaka, Michała Jankowskiego, Renaty Bednarek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 175 s., il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


69/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: The evidence of lateral podzolization in sandy soils of Northern Poland.

Czasopismo: Catena

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 112

Opis fizyczny: S. 139-147, il., tab., wykr.

Uwagi: [DOI 2013]

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.catena

Impact Factor: 2.820

Punktacja MNiSW: 35.000


70/154


Autorzy: Rutkowska Paulina, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Rozwój roślinności runa i poziomów organicznych gleb w 150-letnim cyklu uprawy sosny na wydmach kotliny toruńskiej.

Tytuł równoległy: The development of undergrowth vegetation and soils organic horizons in the 150-years cycle of the pine timber forest plantation on dunes in the Toruń Basin.

Czasopismo: Episteme

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 22 t. 1

Opis fizyczny: S. 369-377, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


71/154


Autorzy: Osipowicz Grzegorz, Bokiniec Andrzej Z., Kurzyk Krzysztof, Makowiecki Daniel, Bienias Dorota, Górzyński Tomasz, Jankowski Michał, Jędrychowska-Dańska Krystyna, Kępa Małgorzata, Kozłowska Anna, Kozłowski Tomasz, Noryśkiewicz Agnieszka M., Płoszaj Tomasz, Reitsema Laurie J., Stepańczak Beata, Szostek Krzysztof, Weckwerth Piotr, Witas Henryk W..

Tytuł oryginału: The late Neolithic sepulchral and ritual place of site 14 in Kowal (Kuyavia, Central Poland).

Czasopismo: Praehistorische Zeitschrift

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 89 no. 2

Opis fizyczny: S. 261-279, il., tab.; streszcz. fr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/pz

Impact Factor: 0.278

Punktacja MNiSW: 15.000


72/154


Autorzy: Osipowicz Grzegorz, Jankowski Michał, Makowiecki Daniel, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Obozowiska mezolityczne ze stanowiska Ludowice 6, powiat wąbrzeski, siedlisko zachodnie.

Tytuł równoległy: Mesolithic camps at Ludowice 6, Wąbrzeźno county, western habitation.

Czasopismo: Wiadomości Archeologiczne

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 65

Opis fizyczny: S. 149-195, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


73/154


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Slope exposure as a factor determining heathlands occurrence on dunes in the Toruń Basin (Northern Poland).

Tytuł całości: North Western dune and lowland heaths, natural processes and management : 13th European Heathland Workshop, 23rd to 28th of June 2013, Denmark : abstracts and excursion guide.

Adres wydawniczy: Copenhagen, University of Copenhagen. Department of Geosciences and Natural Resource Management : 2013

Opis fizyczny: S. 49-50, il., tab.


74/154


Autorzy: Jankowski Michał, Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Heathlands as the stage of ecological succession and soil development on inland dunes in the Toruń Basin (Northern Poland).

Tytuł całości: North Western dune and lowland heaths, natural processes and management : 13th European Heathland Workshop, 23rd to 28th of June 2013, Denmark : abstracts and excursion guide.

Adres wydawniczy: Copenhagen, University of Copenhagen. Department of Geosciences and Natural Resource Management : 2013

Opis fizyczny: S. 69-70, il., tab.


75/154


Autorzy: Jankowski Michał, Budek Anna, Dzieduszyńska Danuta, Kittel Piotr, Petera-Zganiacz Joanna, Twardy Juliusz.

Tytuł oryginału: Paleopedological interpretation of the soil sequence and buried forest remains at the Koźmin las site in Central Poland.

Tytuł całości: Paleosols, pedosediments and landscape morphology as environmental archives, materials of the XIIth International Symposium and Field Workshop on Paleopedology (ISFWP), Kursk, Russia, August 10-15, 2013.

Adres wydawniczy: Moscow, Russian Academy of Sciences. Institute of Geography : 2013

Opis fizyczny: S. 27


76/154


Autorzy: Jankowski Michał, Zieliński Paweł, Sokołowski Robert J..

Tytuł oryginału: Paleopedological record of environmental conditions at the beginning of late glacial dune forming phases in Central Europe.

Tytuł całości: Paleosols, pedosediments and landscape morphology as environmental archives, materials of the XIIth International Symposium and Field Workshop on Paleopedology (ISFWP), Kursk, Russia, August 10-15, 2013.

Adres wydawniczy: Moscow, Russian Academy of Sciences. Institute of Geography : 2013

Opis fizyczny: S. 26


77/154


Autorzy: Zieliński Paweł, Sokołowski Robert J., Woronko Barbara, Fedorowicz Stanisław, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Znaczenie osadów fluwio-eolicznych dla interpretacji środowiskowych i stratygraficznych ostatniego zlodowacenia.

Tytuł całości: Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych, XX konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Lasocin, 2-6.09.2013 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2013

Opis fizyczny: S. 98


78/154


Autorzy: Jankowski Michał, Rutkowska Paulina, Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Rate of podzolization in the 150-years chronosequence of soils under timber pine forests on inland dunes in the Torun Basin (norther Poland).

Tytuł całości: Soils in space and time, International Soil Science Conference, 29.09-04.10.2013 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2013

Opis fizyczny: S. 42-43

Uwagi: Bibliogr.


79/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Patterns of soil development at initial stages in sandy areas of northern Poland.

Tytuł całości: Soils in space and time, International Soil Science Conference, Ulm, 29.09-04.10.2013 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2013

Opis fizyczny: S. 304-305, il.

Uwagi: Bibliogr.


80/154


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Impact of mesorelief on ecopedological conditions on inland dunes in subboreal zone (studies from northern Poland).

Tytuł całości: Soils in space and time, International Soil Science Conference, Ulm, Germany, 29.09-04.10.2013 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2013

Opis fizyczny: S. 329-330, il.

Uwagi: Bibliogr.


81/154


Autorzy: Jankowski Michał, Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Soils of bare lands in the Toruń military area.

Tytuł całości: Technogenic soils of Poland / ed. by Przemysław Charzyński, Piotr Hulisz, Renata Bednarek.

Adres wydawniczy: Toruń, Polish Society of Soil Science : 2013

Opis fizyczny: S. 323-343, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


82/154


Autorzy: Markiewicz Maciej, Bednarek Renata, Jankowski Michał, Świtoniak Marcin.

Tytuł oryginału: 'Paleotechnosols' of ancient settlements in Grodno and Kałdus.

Tytuł całości: Technogenic soils of Poland / ed. by Przemysław Charzyński, Piotr Hulisz, Renata Bednarek.

Adres wydawniczy: Toruń, Polish Society of Soil Science : 2013

Opis fizyczny: S. 111-121, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


83/154


Autorzy: Jankowski Michał, Bednarek Renata, Jaworska Magdalena.

Tytuł oryginału: Soils constructed on the 19th century fortifications in Toruń.

Tytuł całości: Technogenic soils of Poland / ed. by Przemysław Charzyński, Piotr Hulisz, Renata Bednarek.

Adres wydawniczy: Toruń, Polish Society of Soil Science : 2013

Opis fizyczny: S. 345-357, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


84/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Gleby ochrowe : pozycja w krajobrazie, właściwości, geneza i miejsce w systematyce.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 128, [2] s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 118-126

Punktacja MNiSW: 20.000


85/154


Autorzy: Zieliński Paweł, Sokołowski Robert J., Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Warunki depozycji osadów fluwialno-ekolicznych w stanowisku Gołąb (pradolina Wieprza).

Tytuł równoległy: Depositional conditions of fluvio-aeolian deposits in Gołąb site (Wieprz Pradolina region).

Tytuł całości: Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w Dolinie Dolnej Odry, XIX konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Cedynia, 3-7.09.2012 r. / [red. nauk. Mirosław Błaszkiewicz, Fritz Brose].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2012

Opis fizyczny: S. 149-150


86/154


Autorzy: Jankowski Michał, Kittel Piotr.

Tytuł oryginału: Evidences of soil-forming processes in red coloured Ochre soils (Rubic Arenosols) at the Szynkielew archaeological site, Central Poland.

Tytuł całości: Proceedings of the 14th International Working Meeting on Soil Micromorphology, 8-14 July, 2012, Lleida, Spain / eds.: Rosa M. Poch, Maria Casamitjana, Michele L. Francis.

Adres wydawniczy: Lleida, Editions i Publications de la Universitat de Lleida : 2012

Opis fizyczny: S. 40-42, il.

Uwagi: Dokument elektroniczny - CD-rom.

Uwagi: Bibliogr.


87/154


Autorzy: Jankowski Michał, Bednarek Renata, Tomaszewska Marta.

Tytuł oryginału: Pokrywa glebowa otoczenia jezior Mukrz, Ostrowite, Dąbrowa i Błądzimskiego.

Tytuł całości: Rezerwat przyrody "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie, praca zbiorowa / pod red. Jarosława Pająkowskiego.

Adres wydawniczy: Świecie, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły : 2012

Opis fizyczny: S. 70-77, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


88/154


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Diversity of soils and vegetation on inland dunes in the military area near Torun (Northern Poland).

Tytuł całości: Soil science for the benefit of mankind and environment, 4th International Congress of the European Soil Science Societies, Eurosoil 2012, Bari, Italy, 2-6 July, 2012.

Adres wydawniczy: Bari, University of Bari "Aldo Moro" : 2012

Opis fizyczny: S. 1997


89/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Lateglacial soil paleocatena in inland-dune area of the Toruń Basin, Northern Poland.

Czasopismo: Quaternary International

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 265

Opis fizyczny: S. 116-125, il., tab

Impact Factor: 1.962

Punktacja MNiSW: 30.000


90/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Występowanie i pozycja krajobrazowa gleb ochrowych.

Tytuł równoległy: Distribution and landscape position of the ochre soils.

Tytuł całości: 28. Kongres Gleboznawczy "Gleba, człowiek, środowisko", PTG - UMK, Toruń, 5-10.09.2011, program i streszczenia / red. Sławomir Gonet, Piotr Hulisz, Maciej Markiewicz.

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych : 2011

Opis fizyczny: S. 62

Uwagi: Tekst pol. i ang.


91/154


Autorzy: Bednarek Renata, Jankowski Michał, Nowaczyk Bolesław.

Tytuł oryginału: Morfologia i wiek gleb kopalnych w wydmach na sandrze Brdy.

Tytuł równoległy: The morphology and the age of buried soils in dunes of the Brda outwash plain.

Tytuł całości: 28. Kongres Gleboznawczy "Gleba, człowiek, środowisko", PTG - UMK, Toruń, 5-10.09.2011, program i streszczenia / red. Sławomir Gonet, Piotr Hulisz, Maciej Markiewicz.

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych : 2011

Opis fizyczny: S. 24

Uwagi: Tekst pol. i ang.


92/154


Autorzy: Śmiała Magdalena, Strzyżewski Tomasz, Mendyk Łukasz, Jankowski Michał, Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Mapa zgodności pokrywy glebowej z roślinnością na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

Tytuł równoległy: The map of the accordance of the soil cover and vegetation of the Brodnicki Landscape Park.

Tytuł całości: 28. Kongres Gleboznawczy "Gleba, człowiek, środowisko", PTG - UMK, Toruń, 5-10.09.2011, program i streszczenia / red. Sławomir Gonet, Piotr Hulisz, Maciej Markiewicz.

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych : 2011

Opis fizyczny: S. 140

Uwagi: Tekst pol. i ang.


93/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Distribution and geographical regularities of the Ochre soils occurrence in Poland.

Tytuł równoległy: Rozmieszczenie i prawidłowości geograficzne występowania gleb ochrowych w Polsce.

Tytuł całości: Historia i kierunki rozwoju geografii gleb w Polsce / pod red. Marka Drewnika, Andrzeja Kacprzaka, Wojciecha Szymańskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2011

Opis fizyczny: S. 73-74

Uwagi: Tekst ang., pol.


94/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Czwartorzędowe gleby kopalne w wydmach Kotliny Toruńskiej i Borów Tucholskich.

Tytuł równoległy: Quaternary paleosols in the dunes of the Toruń Basin and the Tuchola Forests.

Tytuł całości: Historia i kierunki rozwoju geografii gleb w Polsce / pod red. Marka Drewnika, Andrzeja Kacprzaka, Wojciecha Szymańskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2011

Opis fizyczny: S. 70-71

Uwagi: Tekst pol., ang.


95/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: The evidence of lateral podzolization in sandy soils of Northern Poland.

Tytuł całości: Landscapes & Soils through Time, proceedings of conference, Hohenheim, Germany, 28th July - 01th August, 2011 / ed. by Daniela Sauer, Reinhold Jahn and Karl Stahr.

Adres wydawniczy: [Stuttgart, University of Hohenheim] : 2011

Opis fizyczny: S. 16-17, il.


96/154


Autorzy: Jankowski Michał, Bednarek Renata, Bednarczyk Józef, Kośko Aleksander.

Tytuł oryginału: Soils and sediments at the Gąski archaeological site - the Kuiavia region, Poland.

Tytuł całości: Landscapes & Soils through Time, proceedings of conference, Hohenheim, Germany, 28th July - 01th August, 2011 / ed. by Daniela Sauer, Reinhold Jahn and Karl Stahr.

Adres wydawniczy: [Stuttgart, University of Hohenheim] : 2011

Opis fizyczny: S. 108-109, il.


97/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Wybrane problemy genezy, systematyki, użytkowania i ochrony gleb regionu kujawsko-pomorskiego : praca zbiorowa / pod red. Michała Jankowskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze : 2011

Opis fizyczny: 264 s., il., tab.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


98/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Chronosekwencja gleb kopalnych w wydmie na stanowisku Katarzynka.

Tytuł całości: Wybrane problemy genezy, systematyki, użytkowania i ochrony gleb regionu kujawsko-pomorskiego, praca zbiorowa / pod red. Michała Jankowskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze : 2011

Opis fizyczny: S. 29-48, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


99/154


Autorzy: Bednarek Renata, Jankowski Michał, Kwiatkowska Aleksandra, Markiewicz Maciej, Świtoniak Marcin.

Tytuł oryginału: Przekształcenia gleb pod wpływem dawnej działalności człowieka w obrębie wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie.

Tytuł całości: Wybrane problemy genezy, systematyki, użytkowania i ochrony gleb regionu kujawsko-pomorskiego, praca zbiorowa / pod red. Michała Jankowskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze : 2011

Opis fizyczny: S. 79-93, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


100/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Warunki występowania i właściwości gleb ochrowych na stanowisku Jordan w Kotlinie Toruńskiej.

Tytuł całości: Wybrane problemy genezy, systematyki, użytkowania i ochrony gleb regionu kujawsko-pomorskiego, praca zbiorowa / pod red. Michała Jankowskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze : 2011

Opis fizyczny: S. 213-226, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


101/154


Autorzy: Jankowski Michał, Bednarek Renata, Kminikowski Robert.

Tytuł oryginału: Proces bielicowania w glebach sandru brodnickiego na przykładzie stanowiska Otręba.

Tytuł całości: Wybrane problemy genezy, systematyki, użytkowania i ochrony gleb regionu kujawsko-pomorskiego, praca zbiorowa / pod red. Michała Jankowskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze : 2011

Opis fizyczny: S. 249-264, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


102/154


Autorzy: Zieliński Paweł, Sokołowski Robert J., Fedorowicz Stanisław, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Stratigraphic position of fluvial and aeolian deposits in the Żabinko site (W Poland) based on TL dating.

Czasopismo: Geochronometria

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 38 no. 1

Opis fizyczny: S. 64-71, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/s13386

Impact Factor: 0.425

Punktacja MNiSW: 20.000


103/154


Autorzy: Magiera Tadeusz, Jankowski Michał, Świtoniak Marcin, Rachwał Marzena.

Tytuł oryginału: Study of forest soils on an area of magnetic and geochemical anomaly in north-eastern Poland.

Czasopismo: Geoderma

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 160 no. 3-4

Opis fizyczny: S. 559-568, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 2.318

Punktacja MNiSW: 45.000


104/154


Autorzy: Jankowski Michał, Przewoźna Bogusława, Bednarek Renata.

Tytuł oryginału: Topographical inversion of sandy soils due to local conditions in Northern Poland.

Czasopismo: Geomorphology

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 135 no. 3-4

Opis fizyczny: S. 277-283, rys., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 2.520

Punktacja MNiSW: 35.000


105/154


Autorzy: Jankowski Michał, Karasiewicz Mirosław T., Noryśkiewicz Agnieszka M., Szumińska Danuta.

Tytuł oryginału: Late glacial and Holocene evolution of Central European lake lands in the light of interdisciplinary studies

Tytuł całości: 35. Hauptversammlung der Deutschen Quartärvereinigung DEUQUA e.V., 12th Annual meeting of the INQUA Peribaltic Working Group "Ice, water, humans - quaternary landscape evolution in the Peribaltic Region", 13.-17. September 2010, Greifswald : conference proceedings

Adres wydawniczy: Greifswald, Chair of Physical Geography, Institute for Geography and Geology. University of Greifswald for the German Quaternary Association DEUQUA : 2010

Opis fizyczny: S. 103


106/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Natural soil regeneration according to plant succession in the sandy anthropogenic "desert" in the military training ground

Tytuł całości: Proceeding contribution in extenso, 16o Congreso de la Organización Internacional de Conservación de Suelo, Santiago of Chile, 08-12.11.2010

Adres wydawniczy: Santiago de Chile, Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo : 2010

Opis fizyczny: S. 316-320, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


107/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Diversity and classification problems of sandy soils in subboreal zone (Central Europe, Poland)

Tytuł całości: Proceedings of the 19th World Congress of Soil Science, soil solutions for a changing world, Brisbane, Australia, 1-6 August 2010 / ed. by Robert J. Gilkes, Nattaporn Prakongkep.

Adres wydawniczy: Brisbane, International Union of Soil Science : 2010

Opis fizyczny: S. 1-4, il.

Uwagi: Publikacja materiałów konferencyjnych na DVD


108/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Chronosequence of postglacial soil paleocatenas in the dune area of the Toruń Basin (Northern Poland)

Tytuł całości: Proceedings of the 19th World Congress of Soil Science, soil solutions for a changing world, Brisbane, Australia, 1-6 August 2010 / ed. by Robert J. Gilkes, Nattaporn Prakongkep.

Adres wydawniczy: Brisbane, International Union of Soil Science : 2010

Opis fizyczny: S. 5-8, il.

Uwagi: Publikacja materiałów konferencyjnych na DVD


109/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Some aspects of site conditions of heathlands in the Toruń Basin.

Czasopismo: Ecological Questions

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 12

Opis fizyczny: S. 145-151, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


110/154


Autorzy: Markiewicz Maciej, Jankowski Michał, Šimanský Vladimír, Gonet Sławomir S..

Tytuł oryginału: Organic matter contents and distribution in chernozem-related soils of Poland and Slovakia.

Tytuł całości: Humic substances in ecosystems 8, International Scientific Conference, Šoporňa, Slovakia, 13-16 September 2009 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Bratislava, Soil Science and Conservation Research Institute : 2009

Opis fizyczny: S. 54, il.


111/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Late glacial paleocatena in inland-dune area of the Toruń Basin (Northern Poland)

Tytuł całości: Micromorfología para la investigacion paleopedológica y geoarqueológica, programa de Posgrado en Antropologia (FFyL/IIA), 25-28 XI 2009 : taller = Micromorphology for paleopedological and geoarchaeological research : workshop

Adres wydawniczy: Mexico City, Universidad Nacional Autónoma de México : 2009

Opis fizyczny: 1 s.


112/154


Autorzy: Jankowski Michał, Przewoźna Bogusława, Bednarek Renata.

Tytuł oryginału: Local conditions as the factor of topographical soil inversion and extrazonal soil features occurrence : studies from Northern Poland

Tytuł całości: Soil geography, new horizons : International Conference, Huatulco Santa Cruz, Oaxaco, Mexico, 16-20 of November 2009 : book of abstracts

Adres wydawniczy: Mexico City, [s.n.] : 2009

Opis fizyczny: S. 59


113/154


Autorzy: Zieliński Paweł, Sokołowski Robert J., Fedorowicz Stanisław, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Dynamika zmienności środowisk depozycyjnych w stanowisku Żabinko (pradolina Warty) w świetle analiz sedymentologicznych i datowań TL

Tytuł całości: Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskiego na południowym Podlasiu, XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Zimna Woda k. Łukowa, 31.08.-4.09.2009 / [red. nauk. Marcin Żarski, Stanisław Lisicki].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy : 2009

Opis fizyczny: S. 143-144


114/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Antropogeniczne uwarunkowania holoceńskich procesów eolicznych w Kotlinie Toruńskiej w świetle badań gleb kopalnych

Tytuł całości: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Kórnik, 20-22 maja 2009 / red. Iwona Hildebrandt-Radke, Jarosław Jasiewicz, Monika Lutyńska.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2009

Opis fizyczny: S. 54-56

Seria: (Środowisko i Kultura ;vol. 6)

Uwagi: Bibliogr.


115/154


Autorzy: Šimanský Vladimír, Tobiašová Erika, Jankowski Michał, Markiewicz Maciej.

Tytuł oryginału: Particle-size distribution and land-use effects on quantity and quality of soil organic matter in selected localities of Slovakia and Poland

Tytuł równoległy: Vplyv zrnitosti a spôsobu využívania pôdy na kvantitu a kvalitu organickej hmoty pôdy vo vybraných lokalitách Slovenska a Pol'ska

Czasopismo: Agriculture (Pol'nohospodárstvo)

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 55 no. 3

Opis fizyczny: S. 125-132, il., streszcz. słow.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


116/154


Autorzy: Kaiser Knut, Hilgers Alexandra, Schlaak Norbert, Jankowski Michał, Kühn Peter, Bussemer Sixten, Przegiętka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Palaeopedological marker horizons in northern central Europe : characteristics of Lateglacial Usselo and Finow soils

Czasopismo: Boreas : international journal of quaternary research

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 38 no. 3

Opis fizyczny: S. 591-609, il., rys.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 2.813

Punktacja MNiSW: 24.000


117/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Pokrywa glebowa nowej części rezerwatu "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie i jego otoczenia.

Tytuł całości: 180 lat ochrony cisa w Wierzchlesie, materiały dla uczestników seminarium naukowego, Tleń/Wierzchlas, 16-17 października 2008 r.

Adres wydawniczy: [S.l.], Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły : 2008

Opis fizyczny: 5 s.

Uwagi: Bibliogr.


118/154


Autorzy: Błaszkiewicz Mirosław, Jankowski Michał, Kaiser Knut, Przegiętka Krzysztof R..

Tytuł oryginału: Przebieg późnoglacjalnych procesów eolicznych w północnej części Borów Tucholskich.

Tytuł całości: Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenia tatrzańskie, XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Zakopane, 1-5 września 2008 : materiały konferencyjne / [red.: Wojciech Rączkowski, Magda Derkacz, Joanna Przasnyska].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny : 2008

Opis fizyczny: S. 23-25, il.

Uwagi: Bibliogr.


119/154


Autorzy: Kaiser Knut, Jankowski Michał, Hilgers Alexandra.

Tytuł oryginału: Spätglaziale Paläoböden im nördlichen Mitteleuropa : Eigenschaften und Potenziale zur Umweltrekonstruktion

Czasopismo: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt

Rocznik: 2008

Szczegóły: Bd. 62

Opis fizyczny: S. 99-104, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


120/154


Autorzy: Bednarek Renata, Jankowski Michał, Kwiatkowska Aleksandra, Markiewicz Maciej, Świtoniak Marcin.

Tytuł oryginału: Application of phosphorus method in investigations of the Kałdus settlement complex.

Tytuł całości: Environmental archaeology in Great Poland and Chełmno Land, guidebook to the field session of the AEA conference : Eurasian perspectives on environmental archaeology, September 12-15, 2007, Poznań, Poland / ed. by Daniel Makowiecki [et al.].

Adres wydawniczy: Poznań, Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej : 2007

Opis fizyczny: S. 154-158, il.

Seria: (Środowisko i Kultura ;vol. 4)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 8]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


121/154


Autorzy: Bednarek Renata, Jankowski Michał, Kwiatkowska Aleksandra, Markiewicz Maciej, Świtoniak Marcin.

Tytuł oryginału: Characteristics of soils in the Kałdus settlement complex and its vicinity with regard to their management in the past.

Tytuł całości: Environmental archaeology in Great Poland and Chełmno Land, guidebook to the field session of the AEA conference : Eurasian perspectives on environmental archaeology, September 12-15, 2007, Poznań, Poland / ed. by Daniel Makowiecki [et al.].

Adres wydawniczy: Poznań, Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej : 2007

Opis fizyczny: S. 149-153, il.

Seria: (Środowisko i Kultura ;vol. 4)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 8]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


122/154


Autorzy: Bednarek Renata, Jankowski Michał, Kwiatkowska Aleksandra, Markiewicz Maciej, Świtoniak Marcin.

Tytuł oryginału: Transformations of the soil cover at the Kałdus archaeological site according to particular settlement phases.

Tytuł całości: Environmental archaeology in Great Poland and Chełmno Land, guidebook to the field session of the AEA conference : Eurasian perspectives on environmental archaeology, September 12-15, 2007, Poznań, Poland / ed. by Daniel Makowiecki [et al.].

Adres wydawniczy: Poznań, Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej : 2007

Opis fizyczny: S. 159-163, il.

Seria: (Środowisko i Kultura ;vol. 4)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 8]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


123/154


Autorzy: Magiera Tadeusz, Jankowski Michał, Świtoniak Marcin, Strzyszcz Zygmunt.

Tytuł oryginału: Badania gleb leśnych na terenie glebowej anomalii magnetycznej Wysoczyzny Kolneńskiej.

Tytuł równoległy: Studies of forest soils in the area of the magnetic soil anomaly of the Kolno Plateau.

Tytuł całości: Gleba w czasie i przestrzeni, 27 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Warszawa, 3-7 września 2007 : streszczenia / [red. Elżbieta Janowska et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym SGGW : 2007

Opis fizyczny: S. 272-273

Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
Uwagi: Publikacja na płycie CD

Uwagi: Bibliogr.


124/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Specyfika właściwości i warunki występowania gleb o czerwonej barwie we wschodniej części Kotliny Toruńskiej.

Tytuł równoległy: Specifity of properties and occurrence conditions of red-coloured soils in the Eastern part of the Toruń Basin.

Tytuł całości: Gleba w czasie i przestrzeni, 27 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Warszawa, 3-7 września 2007 : streszczenia / [red. Elżbieta Janowska et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym SGGW : 2007

Opis fizyczny: S. 164-165

Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
Uwagi: Publikacja na płycie CD

Uwagi: Bibliogr.


125/154


Autorzy: Przegiętka Krzysztof R., Błaszkiewicz Mirosław, Chruścińska Alicja, Jankowski Michał, Knut Kaiser, Oczkowski Hubert L..

Tytuł oryginału: Dating of buried palaeosols by help of the OSL method.

Tytuł całości: Methods of absolute chronology, 9th International Conference, 25-27th April 2007, Gliwice, Poland : abstracts and programme.

Adres wydawniczy: Gliwice, Politechnika Śląska : 2007

Opis fizyczny: S. 91


126/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Rola materii organicznej w kształtowaniu morfologii gleb i jej znaczenie dla systematyki gleb.

Tytuł całości: Rola materii organicznej w środowisku, praca zbiorowa / pod red. Sławomira S. Goneta i Macieja Markiewicza.

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych : 2007

Opis fizyczny: S. 135-149, il. kolor.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


127/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Chronologia procesów wydmotwórczych w Kotlinie Toruńskiej w świetle badań paleopedologicznych

Tytuł równoległy: Chronology of dune-forming processes in the Toruń Basin in the light of paleopedological researches

Czasopismo: Przegląd Geograficzny

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 79 z. 2

Opis fizyczny: S. 251-269, il., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


128/154


Autorzy: Błaszkiewicz Mirosław, Jankowski Michał, Kaiser Knut, Przegiętka Krzysztof R..

Tytuł oryginału: Procesy eoliczne na sandrze Wdy w rejonie Błędna.

Tytuł całości: Drogami wędrówek i badań profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006), przewodnik sesji terenowych : Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich, 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. / [red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski].

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2006

Opis fizyczny: S. 194-197, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr. s. 283-297


129/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Charakterystyka wydm Kotliny Toruńskiej.

Tytuł całości: Drogami wędrówek i badań profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006), przewodnik sesji terenowych : Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich, 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. / [red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski].

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2006

Opis fizyczny: S. 153-155, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr. s. 283-297


130/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Pokrywa glebowa jako czynnik lokalizacji dawnego osadnictwa w obszarach piaszczystych, na przykładzie Kotliny Toruńskiej

Tytuł całości: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa, II Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Łódź, 27-29 września 2006 r. : streszczenia referatów, komunikatów, posterów.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2006

Opis fizyczny: S. 41


131/154


Autorzy: Bednarek Renata, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Gleby.

Tytuł całości: Toruń i jego okolice, monografia przyrodnicza / [red. Leon Andrzejewski, Piotr Weckwerth, Szczepan Burak].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 153-176, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


132/154


Autorzy: Bednarek Renata, Jankowski Michał, Kwiatkowska Aleksandra, Markiewicz Maciej, Świtoniak Marcin.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie analizy zawartości fosforu w glebach jako wskaźnika dawnej działalności człowieka na przykładzie zespołu osadniczego w Kałdusie.

Tytuł całości: Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych, sesja naukowa, Toruń, 14-15 października 2004 r.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 39

Uwagi: Bibliogr.


133/154


Autorzy: Bednarek Renata, Jankowski Michał, Kwiatkowska Aleksandra, Markiewicz Maciej, Świtoniak Marcin.

Tytuł oryginału: Współczesna i dawna pokrywa glebowa na terenie zespołu osadniczego w Kałdusie i w jego otoczeniu.

Tytuł całości: Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych, sesja naukowa, Toruń, 14-15 października 2004 r.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 28-29


134/154


Autorzy: Bednarek Renata, Jankowski Michał, Kwiatkowska Aleksandra, Markiewicz Maciej, Świtoniak Marcin.

Tytuł oryginału: Przestrzenne zróżnicowanie zawartości fosforu w glebach wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie.

Tytuł całości: Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych, sesja naukowa, Toruń, 14-15 października 2004 r.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 30-31

Uwagi: Bibliogr.


135/154


Autorzy: Bednarek Renata, Jankowski Michał, Kwiatkowska Aleksandra, Markiewicz Maciej, Świtoniak Marcin.

Tytuł oryginału: Obiekt 4/98, stanowisko 3, zlokalizowany u podnóża góry św. Wawrzyńca, w świetle badań gleboznawczych.

Tytuł całości: Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych, sesja naukowa, Toruń, 14-15 października 2004 r.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 40


136/154


Autorzy: Bednarek Renata, Jankowski Michał, Kwiatkowska Aleksandra, Markiewicz Maciej, Świtoniak Marcin.

Tytuł oryginału: Wyniki badań gleboznawczych i paleopedologicznych prowadzonych w obrębie zespołu osadniczego w Kałdusie i jego otoczeniu.

Tytuł całości: Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych, sesja naukowa, Toruń, 14-15 października 2004 r.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 38


137/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Wstępna analiza gleboznawcza gliny morenowej występującej wewnątrz drumlinu w Świerczynkach, NE część Pojezierza Dobrzyńskiego.

Tytuł całości: Gliny morenowe - typy genetyczne i środowiska depozycji, Toruń, 6-10 września 2004, przewodnik wycieczek terenowych : terenowe warsztaty sedymentologiczne - dedykowane prof. dr. hab. W. Niewiarowskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 47-52

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


138/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Chronologia procesów wydmotwórczych w Kotlinie Toruńskiej w świetle badań paleopedologicznych.

Tytuł całości: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych, materiały z sympozjum, Toruń, 21-22 października 2004 r. / red. Dariusz Brykała.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2004

Opis fizyczny: S. 59-60, wykr.

Seria: (Dokumentacja Geograficzna ;nr 31)

Uwagi: Bibliogr.


139/154


Autorzy: Bednarek Renata, Jankowski Michał, Kwiatkowska Aleksandra, Markiewicz Maciej, Świtoniak Marcin.

Tytuł oryginału: Rekonstrukcja dawnej pokrywy glebowej oraz jej przekształceń na terenie zespołu osadniczego w Kałdusie.

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie, studia przyrodniczo-archeologiczne / pod red. Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 185-197, il.; streszcz. ang.

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


140/154


Autorzy: Bednarek Renata, Jankowski Michał, Kwiatkowska Aleksandra, Markiewicz Maciej, Świtoniak Marcin.

Tytuł oryginału: Charakterystyka współczesnej pokrywy glebowej w Kałdusie i w jego otoczeniu.

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie, studia przyrodniczo-archeologiczne / pod red. Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 83-100, il.; streszcz. ang.

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


141/154


Autorzy: Bednarek Renata, Jankowski Michał, Kwiatkowska Aleksandra, Markiewicz Maciej, Świtoniak Marcin.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie zawartości fosforu w glebach w obrębie zespołu osadniczego w Kałdusie i w jego otoczeniu.

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie, studia przyrodniczo-archeologiczne / pod red. Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 199-208, il.; streszcz. ang.

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


142/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Prawidłowości rozmieszczenia gleb w obszarach wydmowych na przykładzie Kotliny Toruńskiej

Tytuł równoległy: Regularities of soil distribution in dune areas on the example of the Toruń Basin

Tytuł całości: Gleba w środowisku, 26. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego / red. Stefan Skiba, Marek Drewnik, Andrzej Kacprzak.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2003

Opis fizyczny: S. 57-58

Uwagi: Tekst pol. i ang.


143/154


Autorzy: Jankowski Michał, Bednarek Renata.

Tytuł oryginału: Secondary development stages of soils formed on inland dunes under pine woodlands

Tytuł całości: 17th World Congress of Soil Science, 14-21 August, Bangkok, Thailand, Soil Science : confronting new realities in the 21th century : abstracts. Vol. 6

Adres wydawniczy: Bangkok, [International Union of Soil Science] : 2002

Opis fizyczny: S. 1265


144/154


Autorzy: Jankowski Michał, Bednarek Renata.

Tytuł oryginału: Secondary developmental stages of soils formed on inland dunes under pine woodlands

Tytuł całości: 17th World Congress of Soil Science, 14-21 August, Bangkok, Thailand, Soil Science : confronting new realities in the 21th century

Adres wydawniczy: Bangkok, International Union of Soil Science : 2002

Opis fizyczny: S. 797-1-10, rys.

Uwagi: Publikacja materiałów konferencyjnych na płycie CD


145/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Buried soils in dunes of the Toruń Basin.

Tytuł całości: Problemy paleopedologii w Polsce = Paleopedology problems in Poland / [red. nauk. Barbara Manikowska, Krystyna Konecka-Betley, Renata Bednarek].

Adres wydawniczy: Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe : 2002

Opis fizyczny: S. 233-252, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


146/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Gleby żelaziaste występujące w obszarach wydmowych Kotliny Toruńskiej

Tytuł równoległy: Ferruginous soils occuring in the dune areas of the Toruń Basin

Tytuł całości: Związki żelaza w procesach glebotwórczych, międzynarodowa konferencja naukowa, Warszawa, 19-21 września 2001 : streszczenia

Adres wydawniczy: Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego : 2001

Opis fizyczny: S. 18-19

Uwagi: Tekst pol. i ang.


147/154


Autorzy: Jankowski Michał, Bednarek Renata.

Tytuł oryginału: Warunki występowania i właściwości gleb wzbogaconych w żelazo w Kotlinie Toruńskiej

Tytuł równoległy: Conditions of occurrence and properties of iron-enriched soils in the Toruń Basin

Tytuł całości: Związki żelaza w procesach glebotwórczych, międzynarodowa konferencja naukowa, Warszawa, 19-21 września 2001 : streszczenia

Adres wydawniczy: Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego : 2001

Opis fizyczny: S. 20-21

Uwagi: Tekst pol. i ang.


148/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Warunki występowania, właściwości i geneza gleb śródwydmowych wzbogaconych w żelazo

Tytuł równoległy: Conditions of occurrence, properties and genesis of intra-dune iron enriched soils

Czasopismo: Roczniki Gleboznawcze

Rocznik: 2001

Szczegóły: T. 52 Supl.

Opis fizyczny: S. 49-63, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


149/154


Autorzy: Jankowski Michał, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Nowe dane dotyczące budowy i wieku wydm w Kotlinie Toruńskiej : stanowisko 1 - Toruń-Katarzynka (gm. Toruń).

Tytuł całości: Dawne i współczesne systemy morfogenetyczne środkowej części Polski Północnej, V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14.9.2000 r. : przewodnik wycieczek terenowych / red. Paweł Molewski, Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 209-217, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]


150/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Chronologiczna i przestrzenna zmienność gleb na stanowisku archeologicznym Katarzynka (nr 242) w północnej części Kotliny Toruńskiej.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Rocznik: 2000

Szczegóły: Z. 30

Opis fizyczny: S. 97-114, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


151/154


Autorzy: Jankowski Michał, Bednarek Renata.

Tytuł oryginału: Quantitative and qualitative changes of properties as basis for distinguishing development stages of soils formed from dune sands.

Czasopismo: Polish Journal of Soil Science

Rocznik: 2000

Szczegóły: Vol. 33 no. 2

Opis fizyczny: S. 61-69, il., tab., wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


152/154


Autorzy: Jankowski Michał, Bednarek Renata, Radzanowski J..

Tytuł oryginału: Ilościowe i jakościowe zmiany właściwości jako podstawa do wydzielenia stadiów rozwojowych gleb wytworzonych z piasków wydmowych

Tytuł równoległy: Quantitative and qualitative changes of properties as basis for distinguishing development stages of soils evolved from dune sands

Tytuł całości: Rola gleby w funkcjonowaniu ekosystemów, materiały Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowej Lublin, 7-10.9.1999 : streszczenia prac

Adres wydawniczy: Lublin, Instytut Agrofizyki PAN : 1999

Opis fizyczny: S. 159-160

Uwagi: Tekst pol. i ang.


153/154


Autorzy: Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Odzwierciedlenie cech pustynnych oraz zmarzlinowych na powierzchni i w profilach gleb, na przykładzie wybranego transektu w mongolskiej strefie półpustyni.

Tytuł równoległy: The reflextion of the desert and permafrost features on the surface and in the soil profiles exemplified by the chosen transect of the Mongolian semidesert zone.

Tytuł całości: "Mongolia 96", niektóre zagadnienia badawcze ekspedycji : raport / pod red. Zygmunta Babińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 1998

Opis fizyczny: S. 91-97, il.; streszcz. ang.

Seria: (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ;nr 52)

Punktacja MNiSW: 3.000


154/154


Autorzy: Bednarek Renata, Szrejder Beata, Olszewski Antoni, Biały Andrzej, Dziadowiec Helena, Kaczmarek Jolanta, Plichta Witold, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Geneza i systematyka gleb obszaru młodoglacjalnego z uwzględnieniem zagadnień paleopedologicznych : przewodnik do części terenowej warsztatów naukowych.

Adres wydawniczy: Toruń, Zakład Gleboznawstwa. Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK : 1998

Opis fizyczny: [54] k., il., tab., wykr.