Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Publikacje

Skrypty i podręczniki

 • Prusinkiewicz Z. 1970. Mały encyklopedyczny słownik gleboznawczy. UMK, Toruń. Skrypty i teksty pomocnicze: ss. 43.
 • Bednarek R., Prusinkiewicz Z. 1972. Geografia gleb świata. UMK, Toruń. Skrypty i teksty pomocnicze: ss. 110.
 • Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 1973. Wybrane zagadnienia z chemizmu epigeosfery. UMK, Toruń. Skrypty i teksty pomocnicze: ss. 112.
 • Bednarek R., Prusinkiewicz Z. 1974. Geografia gleb świata. Wyd. II przejrzane i poprawione. UMK, Toruń. Skrypty i teksty pomocnicze: ss. 90.
 • Puchalski T., Prusinkiewicz Z. 1975. Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. PWRiL Warszawa: ss. 463.
 • Prusinkiewicz Z. [współautor]. 1976. Pięciojęzyczny słownik gleboznawczy. Wyd. PWN, Warszawa: ss. 264.
 • Bednarek R., Prusinkiewicz Z. 1980. Geografia gleb. PWN, Warszawa: ss. 243.
 • Prusinkiewicz Z. [współautor]. 1980. Mała encyklopedia leśna. PWN, Warszawa: ss. 855.
 • Prusinkiewicz Z. 1988. Wielojęzyczny słownik terminów z zakresu próchnic leśnych. PWN, Warszawa: ss. 195.
 • Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 1982. Wybrane zagadnienia z chemizmu epigeosfery. PWN, Warszawa: ss. 127.
 • Bednarek R., Prusinkiewicz Z. 1990. Geografia gleb świata. Wyd. II poprawione i rozszerzone. PWN, Warszawa: ss. 294.
 • Prusinkiewicz Z. 1990. Zarys gleboznawstwa w definicjach. UMK, Toruń. Skrypty i teksty pomocnicze: ss. 71.
 • Puchalski T., Prusinkiewicz Z. 1990. Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. PWRiL Warszawa: ss. 619.
 • Prusinkiewicz Z. [współautor]. 1991. Mała encyklopedia leśna. Wydanie drugie zmienione. PWN, Warszawa: ss. 639.
 • Prusinkiewicz Z., Bednarek R. 1991. Gleby. [w:] Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. [red. L. Starkel]. PWN, Warszawa: 387-412.
 • Prusinkiewicz Z. 1994. Leksykon ekologiczno-gleboznawczy. PWN, Warszawa: ss. 289.
 • Bednarek R. 1996. Gleby Polski. [w:] Geografia Polski. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. [red. E. Świtalski, Z. Preisner]. Oficyna Wyd. “Turpress”. Toruń: 57-64.
 • Prusinkiewicz Z. [współautor]. 1996. Słownik encyklopedyczny leśnictwa, drzewnictwa, ochrony środowiska, łowiectwa oraz dziedzin pokrewnych. [red. E. Więcko]. Wyd. SGGW, Warszawa: ss. 60.
 • Bednarek R., Prusinkiewicz Z. 1997,1999. Geografia gleb. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: ss. 228.
 • Dobrzański B., Bednarek R., Prusinkiewicz Z. 1999. Gleby świata. [w:] Gleboznawstwo. IV wyd. PWRiL, Warszawa: 471-510.
 • Dziadowiec H., Gonet S. [redakcja]. 1999. Przewodnik metodyczny do badań materii organicznej gleb. Prac. Kom. Nauk. PTG 120, Warszawa: ss. 65.
 • Pokojska U. 1999. Przewodnik metodyczny do analizy wód. Wyd. Naukowe UMK, Toruń: ss. 88.
 • Prusinkiewicz Z. 1999. Środowisko i gleby w definicjach. Oficyna Wyd. TURPRESS: ss. 476.
 • Prusinkiewicz Z., Bednarek R. 1999. Gleby. [w:] Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. [red. L. Starkel]. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 373-396.
 • Bednarek R. 2004. Gleby Polski. [w:] Geografia Polski. Podręcznik dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników. [red. E. Świtalski, Z. Preisner]. Oficyna Wyd. “Turpress”, Toruń: 55-64.
 • Bednarek R, Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2004, 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: ss. 344.
 • Charzyński P., Świtoniak M. 2011. Podręczny Polsko-Angielski i Angielsko-Polski słownik gleboznawczy. / Handy Dictionary of Soil Science English-Polish and Polish-English. Wydawnictwo UMK, Toruń: ss. 310.
 • Pokojska U., Bednarek R. [red.]. 2012. Geochemia krajobrazu. Wydawnictwo Naukowe UMK: ss. 392.

Monografie

 • Bednarek R., Jankowski M. 2006. Gleby. [w:] Toruń i jego okolice. Monografia przyrodnicza [red. L. Andrzejewski, P. Weckwerth, S. Burak]. Wyd. UMK, Toruń: 153-176.
 • Charzyński P. 2006. Testing WRB on Polish Soils. SOP, Oddział w Toruniu: ss. 110.
 • Hulisz P. 2007. Wybrane aspekty badań gleb zasolonych w Polsce. SOP, Oddział w Toruniu: ss. 40.
 • Gonet S.S., Zaujec A., Hulisz P. [red.]. 2007. Humic Substances in Ecosystems 7. PTSH: ss. 191.
 • Gonet S.S., Markiewicz M. [red.] 2007. Rola materii organicznej w środowisku, PTSH, Wrocław: ss. 161.
 • Bednarek R., Charzyński P., Kabała C. [tłumaczenie i redakcja]. 2009. Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata. 2006. Aktualizacja 2007. World Reference Base for Soil Resources 2006. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Sewerniak P., Gonet S.S. [red]. 2010. Środowiskowe skutki pożaru lasu. PTSH, Wrocław: ss. 109.
 • Jankowski M. [red.] 2011. Wybrane problemy genezy, systematyki, użytkowania i ochrony gleb regionu kujawsko-pomorskiego. PTSH Wrocław, PTG Warszawa: ss. 264.
 • Markiewicz M. 2012. Pedoarcheologiczne badania na wybranych stanowiskach archeologicznych ziemi chełmińskiej. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. Warszawa: ss. 96.
 • Hulisz P. 2013. Geneza, właściwości i pozycja systematyczna marszy brakicznych w strefie oddziaływania wód Bałtyku. Rozprawy habilitacyjne. Wyd. UMK: ss. 137.
 • Jankowski M. 2013. Gleby ochrowe. Pozycja w krajobrazie, właściwości, geneza i miejsce w systematyce. Wyd. Nauk. UMK: ss. 129.
 • Charzyński P., Hulisz P., Bednarek R. [red.] 2013. Technogenic soils of Poland. Polish Society of Soil Science, Toruń: ss. 357.
 • Charzyński P., Markiewicz M., Świtoniak M. [red.] 2013. Technogenic soils atlas. Polish Society of Soil Science, Toruń: ss. 167.

Publikacje w czasopismach naukowych

2013

 • Biernat E., Lubowiecki-Vikuk A. 2013. Correlations between individual factors and long-term nature of tourist trips amongst urban single people. Balt. J. Health Phys. Act. 5, 2: 141-149.
 • Charzyński P., Bednarek R., Hulisz P., Zawadzka A. 2013. Soils within Toruń urban area. [w:] Technogenic soils of Poland [red. P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek]. Polish Society of Soil Science: 17-29.
 • Charzyński P., Bednarek R., Mendyk Ł., Świtoniak M., Pokojska-Burdziej A., Nowak A. 2013. Ekranosols of Toruń airfield. [w:] Technogenic soils of Poland [red. P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek]. Polish Society of Soil Science: 173-190.
 • Charzyński P., Bednarek R., Różański S., Mendyk Ł., Morawski Ł. 2013. Lawn soils of Toruń and Bydgoszcz. [w:] Technogenic soils of Poland [red. P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek]. Polish Society of Soil Science: 55-80.
 • Charzyński P., Hulisz P. 2013. Soils forming on buildings in Toruń. [w:] Technogenic soils of Poland [red. P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek]. Polish Society of Soil Science: 81-93.
 • Hulisz P. Możliwości potencjalnego zakwaszenia gleb w polskiej strefie brzegowej”. 2013. [w:] Geoekosystem wybrzeży morskich 2. Uwarunkowania i funkcjonowanie geoekosystemów wybrzeży morskich [red. A. Kostrzewski, Z. Zwoliński, M. Winowski]. UAM, Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Poznań; Biała Góra: 44-47.
 • Hulisz P., Gonet S.S., Giani L., Markiewicz M. 2013. Chronosequential alterations in soil organic matter during initial development of coastal salt marsh soils at the southern North Sea. Zeitschrift für Geomorphologie 57 (4): 515-529.
 • Hulisz P., Piernik A. 2013. Soils affected by soda industry in Inowrocław. [w:] Technogenic soils of Poland [red. P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek]. Polish Society of Soil Science: 125-140.
 • Hulisz P., Sowiński P., Felińczak-Drabik A. 2013. Soils contaminated by industrial brine spills in Sędowo. [w:] Technogenic soils of Poland [red. P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek]. Polish Society of Soil Science: 157-170.
 • Jankowski M. 2013. The evidence of lateral podzolization in sandy soils of Northern Poland. Catena 112: 139-147.
 • Jankowski M., Bednarek R., Jaworska M. 2013. Soils constructed on the 19th century fortifications in Toruń. [w:] Technogenic soils of Poland [red. P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek]. Polish Society of Soil Science: 345-357.
 • Jankowski M., Sewerniak P. 2013. Soils of bare lands in the Toruń military area. [w:] Technogenic soils of Poland [red. P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek]. Polish Society of Soil Science: 323-343.
 • Karasiewicz M.T., Hulisz P., Noryśkiewicz A.M., Krześlak I., Świtoniak M. (in press). The record of hydroclimatic changes in the sediments of a kettle-hole in a young glacial landscape (north-central Poland) (http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2013.0 Dodaj do projektu Citavi wg DOI) Dodaj do projektu Citavi wg DOI Dodaj do projektu Citavi wg DOI Dodaj do projektu Citavi wg DOI Dodaj do projektu Citavi wg DOI Dodaj do projektu Citavi wg DOI .
 • Lubowiecki-Vikuk A. 2013. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na zróżnicowanie stopy aktywności rekreacyjnej osób samotnych po 50. roku życia. [w:] Nauki społeczne wobec sportu i kultury fizycznej [red. J. Kosiewicz, T. Michaluk, T. Pezdek]. T. Studia i Monografie, Wrocław, Wydawnictwo AWF: 205-215.
 • Markiewicz M., Bednarek R., Jankowski M., Świtoniak M. 2013. ‘Paleotechnosols’ of ancient settlements in Grodno and Kałdus. [w:] Technogenic soils of Poland [red. P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek]. Polish Society of Soil Science: 111-121.
 • Piotrowska-Długosz A., Charzyński P. 2013. Geostatistical analysis of spatio-temporal variability of soil microbial biomass and its activity field at a plot scale. Ecol. Chem. Eng. A 19: 1081-1088.
 • Sewerniak P. 2013. Bonitacja drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce w odniesieniu do typów siedliskowych lasu i taksonów gleb. Sylwan 157, 7: 516-525.
 • Świtoniak M., Hulisz P., Różański S., Kałucka I. 2013. Soils of the external dumping ground of the Bełchatów open-cast lignite mine. [w:] Technogenic soils of Poland [red. P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek]. Polish Society of Soil Science: 255-274.
 • Świtoniak M., Melke J., Bartmiński P. 2013. The differences in cellulolytic activity of the Arctic soils of Calypsostranda”, Spitsbergen, Polar Record:1-10.

2012

 • Charzyński P., Bednarek R., Świtoniak M., Żołnowska B. 2012. Ekranic Technosols and Urbic Technosols of Toruń Necropolis.Geologija, 54, 4: 179-185.
 • Cieślewicz J., Gonet S.S. 2012. Properties of humic acids as a parameter characteristics for lake bottom sediments. [w:] Functions of natural organic matter in changing environment [red. Jianming Xu, Jianjun Wu, Yan He]. Hangzhou Zhejiang University Press, Springer:156-158.
 • Gonet S. S., Czachor H., Markiewicz M. 2012. Organic carbon and humic substances fractions in soil aggregates. [w:] Functions of natural organic matter in changing environment [red. Jianming Xu, Jianjun Wu, Yan He]. Hangzhou Zhejiang University Press, Springer: 215-217.
 • Hulisz P., Karasiewicz M. T., Dąbrowski M., Michalski A. 2012. Zmiany fizykochemicznych i chemicznych właściwości osadów w odniesieniu do etapów rozwoju zagłębienia w rezerwacie Retno. [w:] Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno (Pojezierze Brodnickie) [red. M. T. Karasiewicz, P. Hulisz, M. Świtoniak]. Toruń, Wyd. Nauk. UMK: 131-143.
 • Hulisz P., Karasiewicz M. T., Dąbrowski M., Michalski A., Rauchfleisz M. 2012. Metody badań fizykochemicznych i chemicznych osadów zagłębienia w rezerwacie Retno.[w:] Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno (Pojezierze Brodnickie) [red. M. T. Karasiewicz, P. Hulisz, M. Świtoniak]. Toruń, Wyd. Nauk. UMK: 123-130.
 • Jankowski M. 2012. Lateglacial soil paleocatena in inland-dune area of the Toruń Basin, Northern Poland. Quaternary International 265: 116-125.
 • Jankowski M., Bednarek R., Tomaszewska M. 2012. Pokrywa glebowa otoczenia jezior Mukrz, Ostrowite, Dąbrowa i Błądzimskiego. [w:] Rezerwat przyrody “Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” w Wierzchlesie [red. J. Pająkowski]: 70-77.
 • Karasiewicz M.T., Noryśkiewicz A. M., Hulisz P., Krześlak I., Świtoniak M. 2012. Ewolucja zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno w świetle badań interdyscyplinarnych. [w:] Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno (Pojezierze Brodnickie) [red. M. T. Karasiewicz, P. Hulisz, M. Świtoniak]. Toruń, Wyd. Nauk. UMK: 145-157.
 • Sewerniak P. 2012. Wpływ właściwości gleb piaszczystych na bonitację drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce. 1: Odczyn, zawartość CaCO3 i cechy związane z głębokością gleby. Sylwan 156, 6: 427-436.
 • Sewerniak P. 2012. Wpływ właściwości gleb piaszczystych na bonitację drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce. 2: Wybrane właściwości chemiczne. Sylwan, 156 ,7: 518-525.
 • Sewerniak P., Gonet S. S., Quaium M. 2012. Wpływ przygotowania gleb frezem leśnym na wzrost sadzonek sosny zwyczajnej w warunkach ubogich siedlisk Puszczy Bydgoskiej. Sylwan, 156, 11: 871-880.
 • Sewerniak P., Piernik A. 2012. Ujęcie wpływu właściwości gleb piaszczystych na bonitację drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce w modelach regresji. Sylwan 156, 8: 563-571.
 • Šimanský V., Chlpík J., Gonet S. S. 2012. Soil organic matter and aggregates stability in soils after windstrom and fire damage in the High Tatras Mountains. Ekológia, 31, 3: 322-330.
 • Świtoniak M., Bednarek R., Mendyk Ł., Dzierzyk P. 2012. Wpływ denudacji antropogenicznej na pokrywę glebową zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno. [w:] Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno (Pojezierze Brodnickie) [red. M. T. Karasiewicz, P. Hulisz, M. Świtoniak]. Toruń, Wyd. Nauk. UMK: 59-73.
 • Urbańska E., Hulisz P., Bednarek R. 2012. Effects of sulphide oxidation on selected soil properties. Journal of Elementology 17, 3: 505-515.

2011

 • Adamczak K., Bednarek R., Markiewicz M., Michalski A. 2011. Settlement organization and activity of the Neolithic community of the post-LBK culture in Żygląd on Chełmno Land: archaeological and pedological investigations. [w:] Anthropogenic pressure in the Neolithic and the Bronze Age on the Central European Lowlands [red. I. Hildebrandt-Radke i in.]. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 113-118.
 • Bednarek R., Jankowski M., Kwiatkowska A., Markiewicz M., Świtoniak M. 2011. Przekształcenia gleb pod wpływem dawnej działalności człowieka w obrębie wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie. [w:] Wybrane problemy genezy, systematyki, użytkowania i ochrony gleb regionu kujawsko-pomorskiego [red. M. Jankowski]. PTSH, PTG, Wrocław, Warszawa: 79-93.
 • Bednarek R., Markiewicz M., Kędziorska M. 2011. Ślady zagospodarowania przestrzennego osady obronnej ludności kultury łużyckiej w Boguszewie, gm. Gruta (stanowisko 1) na podstawie analizy zawartości fosforu. [w:] Archeologia epok brązu i żelaza: studia i materiały, T. 2 [red. J. Gackowski], Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń: 351-359.
 • Charzyński P., Bednarek R., Błaszkiewicz J. 2011.Morfologia i właściwości gleb przykrytych – ekranosoli Torunia i Klużu-Napoki. Rocz. Glebozn. 62, 2: 48-53.
 • Charzyński P., Bednarek R., Chmurzyński M. 2011. Właściwości gleb tworzących się na budowlach miasta Torunia. [w:] Wybrane problemy genezy, systematyki, użytkowania i ochrony gleb regionu kujawsko-pomorskiego [red. M. Jankowski]. PTSH, PTG, Wrocław, Warszawa: 11-28.
 • Gonet S. S., Sewerniak P. 2011. Wpływ pożaru lasu na wybrane cechy gleby i fitocenozy na przykładzie stanowiska Kąkol. [w:] Wybrane problemy genezy, systematyki, użytkowania i ochrony gleb regionu kujawsko-pomorskiego [red. M. Jankowski]. PTSH, PTG, Wrocław, Warszawa: 117-134.
 • Hulisz P., Elvisto T., Karasiewicz M.T., Piernik A. 2011. Abiotic factors influencing the occurrence of Salicornia europaea in West Estonia” Ecological Questions 14: 57-60.
 • Hulisz P., Piernik A. 2011. Wpływ odpadów przemysłu sodowego na roślinność i gleby w Inowrocławiu-Mątwach. [w:] Wybrane problemy genezy, systematyki, użytkowania i ochrony gleb regionu kujawsko-pomorskiego [red. M. Jankowski]. PTSH, PTG, Wrocław, Warszawa:. 97-115.
 • Jankowski M. 2011. Chronosekwencja gleb kopalnych w wydmie na stanowisku Katarzynka. [w:] Wybrane problemy genezy, systematyki, użytkowania i ochrony gleb regionu kujawsko-pomorskiego [red. M. Jankowski]. PTSH, PTG, Wrocław, Warszawa: 29-48.
 • Jankowski M. 2011.Warunki występowania i właściwości gleb ochrowych na stanowisku Jordan w Kotlinie Toruńskiej. [w:] Wybrane problemy genezy, systematyki, użytkowania i ochrony gleb regionu kujawsko-pomorskiego [red. M. Jankowski]. PTSH, PTG, Wrocław, Warszawa: 213-226.
 • Jankowski M., Przewoźna B., Bednarek R. 2011. Topographical inversion of sandy soils due to local conditions in Northern Poland. Geomorphology 135, 3-4: 277-283.
 • Jankowski M., Bednarek R., Kminikowski R. 2011. Proces bielicowania w glebach sandru brodnickiego na przykładzie stanowiska Otręba. [w:] Wybrane problemy genezy, systematyki, użytkowania i ochrony gleb regionu kujawsko-pomorskiego [red. M. Jankowski]. PTSH, PTG, Wrocław, Warszawa: 249-264.
 • Magiera T., Jankowski M., Świtoniak M., Rachwał M. 2011. Study of forest soils on an area of magnetic and geochemical anomaly in North-eastern Poland. Geoderma 160: 559-568.
 • Marcinek J., Komisarek J., Bednarek R., Mocek A., Skiba S. 2011. Systematyka gleb Polski, wyd. 5. Rocz. Glebozn. 62, 3: ss. 193.
 • Markiewicz M., Bednarek R., Pająk M. 2011. Współczesne gospodarstwo rolne jako obiekt badań pedoarcheologii doświadczalnej. Rocz. Glebozn. 62, 2: 265-272.
 • Piernik A., Hulisz P. 2011. Soil-plant relations in inland natural and anthropogenic saline habitats. The European Journal of Plant Science and Biotechnology 5: 37-43.
 • Polláková N., Gonet S. S., Dębska B., Heczko J. 2011. Soil organic matter under introduced and indigenous woody plants in arboretum Mlyňary. Pol. J. Soil Sci. 44, 2: 133-141.
 • Sewerniak P. 2011. Wpływ uziarnienia gleby na bonitację drzewostanów sosnowych południowo-zachodniej Polsce. Leśne Prace Badawcze 72, 4: 311-319.
 • Sewerniak P. 2011. Zróżnicowanie wybranych właściwości gleb drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce. Rocz. Glebozn. 62, 1: 142-151.
 • Sewerniak P., Bednarek R., Szymańska A. 2011. Ekspozycja stoków wydm w Kotlinie Toruńskiej a wybrane elementy ekosystemu boru sosnowego: wstępne wyniki badań. Leśne Prace Badawcze 72, 1: 37-46.
 • Sewerniak P., Gonet S.S., Quaium M., Słomiński W. 2011. Przygotowanie gleby do odnowienia drzewostanu jako czynnik kształtujący pokrywę glebową na przykładzie leśnictwa Zielona w Kotlinie Toruńskiej. [w:] Wybrane problemy genezy, systematyki, użytkowania i ochrony gleb regionu kujawsko-pomorskiego [red. M. Jankowski]. PTSH, PTG, Wrocław, Warszawa: 135-147.
 • Strzelecka J., Dąbrowski M., Hulisz P., Piernik A. 2011. Changes in soil properties and plant biomass under the influence of soda waste ponds in Inowrocław, Poland. Ecological Questions 14: 69-71.
 • Świtoniak M. 2011. Geneza i właściwości gleb płowych wytworzonych z pyłowych osadów naglinowych na stanowisku Gołoty w obrębie Pojezierza Chełmińskiego.[w:] Wybrane problemy genezy, systematyki, użytkowania i ochrony gleb regionu kujawsko-pomorskiego [red. M. Jankowski]. PTSH, PTG, Wrocław, Warszawa: 49-64.
 • Świtoniak M. 2011. Przekształcenia pokrywy glebowej obszarów wysoczyznowych Pojezierza Brodnickiego w wyniku oddziaływania denudacji antropogenicznej. [w:] Wybrane problemy genezy, systematyki, użytkowania i ochrony gleb regionu kujawsko-pomorskiego [red. M. Jankowski]. PTSH, PTG, Wrocław, Warszawa: 227-247.
 • Świtoniak M., Hulisz P., Kałucka I., Różański S. 2011. Rola monokultur sosnowych w kształtowaniu zasobów węgla organicznego w glebach zwałowiska zewnętrznego KWB Bełchatów. Rocz. Glebozn. 62, 2: 395-405.
 • Załuski T., Paszek I., Gawenda-Kempczyńska I., Markiewicz M., Dziadowiec H., Hulisz P., Fedorowicz M. 2011. Relation between vegetation and soil in timber forest on example of permanent study area in Czarny Bryńsk (NE Poland). [w:] Interdisciplinary researches in natural sciences [red. Artur Zieliński]. Institute of Geography of the Jan Kochanowski University, Kielce: 105-122.
 • Zieliński P., Sokołowski R. J., Fedorowicz S, Jankowski M. 2011. Stratigraphic position of fluvial and aeolian deposits in the Żabinko site (W Poland) based on TL Dating. Geochronometria 38, 1: 64-71.

2010

 • Bednarek R., Kamiński D., Markiewicz M., Chrzanowski W., Zbyszewska K. 2010. Transformations of soils and forest communities in the areas of Early-Medieval strongholds (examples from Chełmno Land). Polish J. Soil Sci. 43,1: 93-101.
 • Charzyński P., Bednarek R., Żołnowska B. 2010. Characteristics of the soils of Toruń cemeteries. Proceedings of the 19th World Congress of Soil Science „Soil Solutions for a Changing World”, Brisbane, Australia, 1-6 August 2010, Published on DVD:13-16.
 • Dębska B., Banach-Szott M., Dziamski A., Gonet S.S. 2010. Chromatographic characteristics (HPLC, HPSEC) of humic acids of soil fertilised with various organic fertilizers. Chemistry and Ecology, 26, Supplement: 49-57.
 • Gonet S.S. 2010. Wpływ pożaru lasu na właściwości materii organicznej gleb [w:] Środowiskowe skutki pożaru lasu. [red. P. Sewerniak, S. Gonet ]. PTSH, Wrocław: 51-81.
 • Hulisz P., Charzyński P., Giani L. 2010. Application of the WRB classification to salt-affected soils in Poland and Germany. Polish J. Soil Sci., 43,1: 81-92.
 • Jankowski M. 2010. Some aspects of site conditions of heatlands in the Toruń Basin. Ecological Questions, 12, Special Issue: 145-151.
 • Jankowski M. 2010. Chronosequence of postglacial soil paleocatenas in the dune area of Toruń Basin (Northern Poland). Proceedings of the 19th World Congress of Soil Science „Soil Solutions for a Changing World”, Brisbane, Australia, 1-6 August 2010, Published on DVD: 5-8.
 • Jankowski M. 2010. „Diversity and classification problems of sandy soils in subboreal zone (Central Europe, Poland)”, Proceedings of the 19th World Congress of Soil Science „Soil Solutions for a Changing World”, Brisbane, Australia, 1-6 August 2010, Published on DVD: 1-4.
 • Jankowski M. 2010. Natural soil regeneration according to plant succession in the anthropogenic „desert” in the military training ground. [w:] Proceeding contribution in extenso, 16th International Soil Conservation Organization Congress, Santiago of Chile, 08-12.11.2010 [red. M. Casanova, G. Ruiz, E. Zagal]: 316-320.
 • Rahmonov O., Kowalski W.J, Bednarek R. 2010. Characterization of the Soil Organic Matter and Plant Tissues in an Initial Stage of the Plant Succession and Soil Development by Means of Curie-point Pyrolysis Coupled with GS-MS. Eurasian Soil Science, 43, 13: 1557-1568.
 • Sewerniak P. 2010. Analiza wpływu pożaru lasu na wybrane cechy fitocenozy boru sosnowego w aspekcie hodowli lasu [w:] Środowiskowe skutki pożaru lasu. [red. P. Sewerniak, S. Gonet ]. PTSH, Wrocław: 83-107.
 • Sewerniak P. 2010. Wolves in the Toruń Basin. Ecological Questions, 13: 47-53.
 • Świtoniak M. 2010. Transformation of vertical texture-contrasted erosion in young glacial landscapes, North-Eastern Poland. Proceedings of the 19th World Congress of Soil Science „Soil Solutions for a Changing World”, Brisbane, Australia, 1-6 August 2010, Published on DVD: 23-28.