Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Informacje o pracownikach

Kierownik - dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK

dr hab. Przemysław Charzyński, prof. UMK
dr hab. Piotr Hulisz, prof. UMK
dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK
dr Maciej Markiewicz
dr hab. inż. Piotr Sewerniak, prof. UMK
dr Marcin Sykuła
dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK