Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Informacje o pracownikach

Kierownik - dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK

dr hab. Przemysław Charzyński, prof. UMK
prof. dr hab. Piotr Hulisz
dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK
dr Maciej Markiewicz
dr hab. inż. Piotr Sewerniak, prof. UMK
dr Marcin Sykuła
dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK