Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Informacje o pracownikach

prof. dr hab. Piotr Hulisz
profesor
Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu

pokój: 167, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2553
e-mail: hulisz@umk.pl
www: https://www.geo.umk.pl/kgikk/pracownicy/?id=2806
ORCID: 0000-0003-3494-9997

Terminy konsultacji:
Środa 12-14

Zobacz profil w Bazie Wiedzy