Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Informacje o pracownikach

dr hab. Przemysław Charzyński, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu

pokój: 155, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2625
e-mail: pecha@umk.pl
www: https://sites.google.com/site/charzynskiprzemyslaw/
ORCID: 0000-0003-1467-9870

Zainteresowania:
Geograf, gleboznawca i badacz z zakresu turystyki kulturowej, w szczególności kulinarnej. Przewodniczący Komisji Edukacji Glebowej Polskiego Towarzystwa Gleboznawstwa, wiceprzewodniczący komisji SUITMA (gleb obszarów miejskich, przemysłowych, komunikacyjnych, górniczych i wojskowych) Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych, a także przewodniczący Regionalnego Komitetu Olimpiady Geograficznej w Toruniu oraz wiceprezes i członek rady naukowej Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej.

Terminy konsultacji:
Środa/Wednesday: 09.30 - 11:30

Nieobecność/Out of Office:
w dniu 21/01/2024 konsultacje w godz. 10:45-11:45
12-22 February December 2024.


Zobacz profil w Bazie Wiedzy