Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

dr Marcin Nowak
adiunkt
Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej

pokój: 268
tel.: 48-56-611-2608
e-mail: mnowak@umk.pl
ORCID: 0000-0002-7819-1818

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024:
- wtorki: 11:00-13:00
- środy: 11:00-13:00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy