Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka
prof. dr hab. Włodzimierz Marszelewski
dr Marcin Nowak
dr hab. Bogusław Pawłowski, prof. UMK
dr Bożena Pius
dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK