Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Publikacje

Dąbrowski M., Marszelewski W., Skowron R., 2004. The trends and dependencies between air and water temperatures in the lakes located in Northern Poland in the years 1961 – 2000, [w:] Hydrology and Earth System Sciences, vol. 8, nr 1, Katlenburg-Lindau, p. 79 – 87.

Grześ M., Król M., Sobota I. 2009, Submarine evidence of the Aavatsmark and Dahl Glaciers fluctuations in the Kaffiøra region, NW Spitsbergen. Polish Polar Research. 30(2): 143-160.

Grześ M., Lankauf R.K., Sobota I., 2000. Polish Polar Studies, XXVII Polar Symposium, Toruń, 371 ss.

Grześ M., Sobota I., 2005. Kaffiøyra. Zarys œrodowiska geograficznego Kaffiøyry (NW Spitsbergen), Toruń. 84 ss.

Grześ M., Pawłowski B., 2012, Hydromorfologiczne uwarunkowania lodołamania na Wiśle od Stopnia Wodnego we Włocławku do ujścia, z uwzględnieniem sezonu zimowego 2011/2012, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ss. 96.

Kejna M., Araźny A., Sobota I. 2013. Climatic change on King George Island (West Antarctica) in the years 1948–2011. Polish Polar Research. 34(2), doi: 10.2478/popore−2013−0004 

Marszelewski W., 2012 (red.),  Gospodarowanie zasobami wodnymi w zmieniającym się środowisku.  Monografia Komisji Hydrologicznej PTG, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Marszelewski W., 2011 (red.), Anthropogenic  and natural transformations of lakes, vol.5, Uniwersytet M. Kopernika, Polskie Towarzystwo Limnologiczne, Toruń.

Marszelewski W., 2009 (red.), Anthropogenic  and natural transformations of lakes, vol.3, Polish Limnological Society.

Marszelewski W., Kozłowski L., 2007 (red.), Ochrona i zagospodarowanie dorzecza Drwęcy, tom 1, Uniwersytet M. Kopernika, Toruń.

Marszelewski W., Skowron R., 2006, Ice cover as an indicator of winter air temperature changes: case study of the Polish Lowland lakes, Hydrological Sciences Journal, 51,2.

Marszelewski W., Skowron R., 2006. Ice cover as an indicator of winter air temperature changes: case study of the Polish Lowland lakes, Hydrological Science Journal, 51 (2): 336-349.

Marszelewski W., 2005, Zmiany warunków abiotycznych w jeziorach Polski Północno-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń.

Marszelewski W., 2001, Jeziora Pojezierza Dobrzyńskiego, Uniwersytet M. Kopernika, Toruń.

Marszelewski W., Burak S., Solarczyk A., 2000, Jeziora województwa kujawsko-pomorskiego, Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki, Bydgoszcz.

Piasecki A., Marszelewski W., 2013, Krótkookresowe zmiany zasobów wodnych jezior w zlewni Kanału Ostrowo-Gopło, Wyd. Bezkresy Wiedzy.

Skowron R., 2011. Zróżnicowanie i zmienność wybranych elementów reżimu termicznego w jeziorach na Niżu Polskim (The differentiation and the changeability of chosen of elements the thermal regime of water in lakes on Polish Lowland), Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń, 345.

Sobota I., 2007. Selected methods in mass balance estimation of Waldemar Glacier, Spitsbergen. Polish Polar Research, 28(4): 249-268.

Sobota I. 2007, Mass balance of Kaffiøyra glaciers, Svalbard. [in:] Geodiversity of polar landforms. Kostrzewski A., Zwoliński Zb. (eds).Landform Analysis, 5: 75-78.

Sobota I. 2007, Selected climatic and geodetic methods for estimating the mass balance of Waldemarbreen, Svalbard. [in:] Geodiversity of polar landforms. Kostrzewski A., Zwoliński Zb. (eds). Landform Analysis, 5: 79-81.

Sobota I. 2007. Glaciology, hydrology and geomorphology [in:] Geodiversity of polar landforms. Kostrzewski A., Zwoliński Zb. (eds). Landform Analysis, 5: 123-155.

Sobota I. 2009. The near-surface ice thermal structure of the Waldemarbreen, Svalbard.  Polish Polar Research. 30(4): 317-338.

Sobota I., 2013. Changes in dynamics and runoff from the High Arctic glacial catchment of Waldemarbreen, Svalbard, Geomorphology, http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2013.04.001

Sobota I., 2013. Współczesne zmiany kriosfery północno-zachodniego Spitsbergenu na przykładzie region Kaffiøyry. Wydawnictwo Naukowe UMK. 450 pp.