Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Współpraca

  1. Udział Katedry w realizacji porozumienia o współpracy między Instytutem Geografii UMK a Politechniką w Oldenburgu (Niemcy) w ramach projektu pt.: „Ochrona i zagospodarowanie doliny rzeki Drwęcy”, 2006 – 2007;
  2. Katedra realizuje porozumienie o współpracy, wymianie pracowników naukowych i studentów, zawarte w kwietniu 2008 r. między Wydziałem Biologii i Nauk o Ziemi UMK a Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Hydrometeorologicznym w Sankt Petersburgu.
  3. Współpraca z World Glacier Monitoring Service
  4. Badania w oparciu o Stację Polarną UMK na Spitsbergenie – kierownik I. Sobota
  5. CALM Circumpolar Active Layer Monitoring – koordynacja wyników badań warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny (Spitsbergen)