Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

prof. dr hab. Włodzimierz Marszelewski
profesor
Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej

pokój: 276, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2612
e-mail: marszel@umk.pl
ORCID: 0000-0002-1776-8986

Terminy konsultacji:
czwartek g. 9.00 - 11.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy