Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

dr hab. Bogusław Pawłowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej

pokój: 270, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2610
e-mail: bogus@umk.pl
ORCID: 0000-0002-0271-2779

Terminy konsultacji:
2023/24
semestr zimowy

poniedziałek 13.30-15.15

Zobacz profil w Bazie Wiedzy