Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

Pracownicy Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu (od lewej): dr hab. Rafał Kot, prof UMK; dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK; dr hab. Edyta Kalińska, prof. UMK; mgr inż. Aleksandra Loba; dr hab. Tomasz Karasiewicz, prof UMK (kierownik Katedry); dr hab. Paweł Molewski, prof UMK.