Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

Pracownicy Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu (od lewej): dr hab. Tomasz Karasiewicz, prof UMK; prof. dr hab. Leon Andrzejewski; dr Edyta Kalińska; dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK (kierownik Katedry);                dr hab. Rafał Kot, prof UMK; dr hab. Paweł Molewski, prof UMK.                                                                                                                                                                                                             (fot. B.Pawłowski)