Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Publikacje

Aktualny spis w systemie Expertus UMK

 

Wybrane publikacje pracowników Katedry (od 2010 r.) :

prof. dr hab. Leon Andrzejewski

Andrzejewski L.,  Weckwerth P., 2010, Dunes of the Toruń Basin against palaeogeographical conditions of the Late Glacial and Holocene, Ecological Questions 12/2010 – Special Issue: 9 – 15,
Andrzejewski L, Gamrat W., Deneko P., Krześlak I., 2011, Ślady działalności człowieka na stanowisku archeologicznym Rudaw 25/C (Wysoczyzna Dobrzyńska) w świetle badań osadów biogenicznych, Rozwój zrównoważony regionów Polski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 41 – 49
Andrzejewski L., Deneko P., 2012, Morfogeneza ukierunkowanych form w obrębie północnego fragmentu subglacjalnej rynny rzeki Lubianki (Wysoczyzna Dobrzynska), w: Przestrzeń w badaniach geograficznych, praca zbiorowa pod red. K. Fortuniaka,  i in., Wyd. Uniwersytet Łódzki 2012, s. 37-44,
Andrzejewski L., 2016, Budowa geologiczna i morfogeneza rzeźby obszaru PN „Bory Tucholskie” w: Przyroda abiotyczna Parku Narodowego „Bory Tucholskie” pod red. A. Choińskiego, M. Kochanowskiej i W. Marszelewskiego, Park Narodowy „Bory Tucholskie”, 2016, s. 15-26.
Molewski P.,  Andrzejewski L., 2016,  Geomorphological and sedimentological records of glacial events in the northern part of the marginal zone of Tungnaarjokull, Iceland, Since the Little Ace Age”. JOKULL No 66, 2016, 51-68.
Gamrat W.,  Błaszkiewicz M.,  Andrzejewski L.,  Krześlak I., 2017,  Asynchronous development of two Late Glacial Lake Bains near the Drwęca ice-marginal Valley (N Poland)”, Geological Quarterly, 2017, 61 (2): 45—464.
Andrzejewski L, Starkel L., 2017, Ewolucja systemów dolinnych i zmiany obiegu wody od ustąpienia ostatniego zlodowacenia” w: Hydrologia Polski red. P.Jokiel, W. Marszelewski, J.Pociask-Karteczka, PWN Warszawa, s. 111-116.
 Andrzejewski L., Krzemień K., 2017 „Doliny i koryta rzek” w: Hydrologia Polski red. P. Jokiel, W. Marszelewski, J.Pociask-Karteczka, PWN Warszawa, s. 121-127.
Andrzejewski L., 2018, Endogeniczne i egzogeniczne uwarunkowania współczesnych krajobrazów Islandii w: Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania współczesnych krajobrazów Islandii, red. L. Andrzejewski, Wyd. UMK Toruń 2018, s. 9 – 20.
Andrzejewski L., 2018, Geomorfologiczne i sedymentologiczne implikacje powodzi lodowych „Jökulhlaup” na przykładzie stref marginalnych: Skeidarárjökull i Höfdabrekkujökull, w: Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania współczesnych krajobrazów Islandii, red. L. Andrzejewski, Wyd. UMK Toruń 2018, s. 29 – 35.
Andrzejewski L., Krzemień K., Zwoliński Z., 2019, Zarys przyrodniczych i antropogenicznych uwarunkowań rozwoju systemów dolinnych i korytowych  w Polsce, Landform Analysis 37, 17-36.

 

dr Edyta Kalińska-Nartiša

Kalińska, Edyta; Hang, T.; Jõeleht, A.; Olo, S.; Nartišs, M.; Adamiec, G. (2019). Macro- and micro-scale study and chronology of Late Weichselian aeolian sediment in Estonia, north-eastern European Sand Belt. International Journal of Earth Science, 108(6), 2921−2035. doi.10.1007/s00531-019-01746-2
Kalińska, Edyta (2019). Understanding a continuous inland aeolian deposition: a closer look into a chronological and sedimentary record of the north-eastern European Sand Belt. Bulletin of Geography. Physical Geography Series, 16(1); 31−43. doi:10.2478/bgeo-2019-0003
Kalińska-Nartiša, Edyta; Gałka, M. (2018). Sand in Early Holocene lake sediments – a microscopic study from Lake Jaczno, northeastern Poland. Estonian Journal of Earth Sciences, 67 (2), 122−132. doi:10.3176/earth.2018.09 .
Kalińska-Nartiša, Edyta, Stivrins, N.; Grudzinska, I. (2018). Quartz grains reveal sedimentary palaeoenvironment and past storm events: A case study from eastern Baltic. Estuarine, coastal and shelf science, 200. doi:359−370.10.1016/j.ecss.2017.11.027.
Kalińska-Nartiša, Edyta; Alexanderson, Helena; Nartišs, Māris (2017). Luminescence dating of aeolian-coastal events on the Kristianstad plain, SE Sweden. The Holocene, 27 (1), 85−97. doi:10.1177/0959683616652707.
Kalińska-Nartiša, Edyta; Alexanderson, Helena; Nartišs, Māris; Stevic, Marijana; Kaiser, Knut (2017). Sedimentary features reveal transport paths for Holocene sediments on the Kristianstad coastal plain, SE Sweden. GFF, 139 (2), 147−161. doi:10.1080/11035897.2017.1290675.
Kalińska-Nartiša, Edyta; Lamsters, Kristaps, Karušs, Jānis; Krievāns, Māris; Rečs, Agnis; Meija, Raimonds (2017). Fine-grained quartz from cryoconite holes of the Russell Glacier, southwest Greenland – a scanning electron microscopy study. Baltica, 30 (3), 63−73. doi:10.5200/baltica.2017.30.08.
Kalińska-Nartiša, Edyta; Lamsters, Kristaps; Karušs, Jānis, Rečs, Agnis; Meija, Raimonds (2017). Quartz grain features in modern glacial and proglacial environments: A microscopic study from the Russell Glacier, southwest Greenland. Polish Polar Research, 38 (3), 265−289. doi:10.1515/popore-2017-0018.
Kalińska-Nartiša, Edyta; Nartišs, Māris (2017). Heavy-mineral derived provenance study of Quaternary sediments of the Mazovian Lowland, Central Poland. Baltica, 30 (1), 1−14. doi:10.5200/baltica.2017.30.01.
Kalińska-Nartiša, Edyta, Woronko, Barbara; Ning, Wenxin (2017). Microtextural inheritance on quartz sand grains from Pleistocene periglacial environments of the Mazovian Lowland, central Poland. Permafrost and Periglacial Processes, 28 (4), 741−756.10.1002/ppp.1943
Lamsters, Kristaps; Kalińska-Nartiša, Edyta; Zelčs, Vitālijs; Alexanderson, Helena (2017). New luminescence ages reveal Early to Middle Weichselian deposits in central Latvia. Geological Quarterly, 61 (2
Kalińska-Nartiša, Edyta; Dzierżek, Jan; Bińka, Krzysztof; Borkowski, Andrzej; Rydelek, Paweł; Zawrzykraj, Piotr (2016). Upper Pleistocene palaeoenvironmental changes at the Zwierzyniec site, central Poland. Geological Quarterly, 60 (3), 610−623.10.7306/gq.1280.
Kalińska-Nartiša, Edyta; Nartišs, Māris (2016). Sandy fan-like forms in the central-eastern Mazovian Lowland (Central Poland): textural record and chronology. Geografiska Annaler Series A-Physical Geography, 98 (2), 111−127. doi:10.1111/geoa.12125.
Kalińska-Nartiša, Edyta; Nartišs, Māris (2016). The fan-like forms in the southern margin of the Mazovian Lowland area (Central Poland): a new high-resolution textural-timing study. International Journal of Earth Sciences, 105 (3), 885−903. doi:10.1007/s00531-015-1218-7.
Kalińska-Nartiša, Edyta; Thiel, Christine; Nartišs, Māris; Buylaert, Jan-Pieter; Murray, Andrew Sean (2016). The north-eastern aeolian ‘European Sand Belt’ as potential record of environmental changes: A case study from Eastern Latvia and Southern Estonia. Aeolian Research, 22, 59−72. doi:10.1016/j.aeolia.2016.06.002
Kalińska-Nartiša, Edyta; Nartišs, Māris; Thiel, Christine; Buylaert, Jan-Pieter; Murray, Andrew, Sean (2015). Late-glacial to Holocene aeolian deposition in northeastern Europe – The timing of sedimentation at the Iisaku site (NE Estonia). Quaternary International, 357, 70−81. doi:10.1016/j.quaint.2014.08.039
Kalińska-Nartiša, Edyta; Thiel, Christine; Nartišs, Māris; Buylaert, Jan-Pieter; Murray, Andrew, Sean (2015). Age and sedimentary record of inland aeolian sediments in Lithuania, NE European Sand Belt. Quaternary Research, 84 (1), 82−95. doi:10.1016/j.yqres.2015.04.001
Kalińska, Edyta; Nartišs, Māris (2014). Pleistocene and Holocene aeolian sediments of different location and geological history: A new insight from rounding and frosting of quartz grains. Quaternary International, 328-329, 311−322. doi:10.1016/j.quaint.2013.08.038
Kalińska, Edyta (2012). Geological setting and sedimentary characteristics of the coversands distributed in the western part of Blonie glaciolacustrine basin (Central Poland) – preliminary results. Bulletin of the Geological Society of Finland, 84 (1), 33−44.

 

dr hab. Tomasz Karasiewicz

Karasiewicz T. M., 2019, The kettle-hole mire as a archives of postglacial changes in biogenic sedimentation (Tuchola Forest, North-Central Poland), Catena 176, 26-44.
Karasiewicz T. M., Hulisz P., Noryśkiewicz A. M., Stachowicz-Rybka R., 2019, Post-glacial environmental history in NE Poland based on sedimentary records from the Dobrzyń Lakeland, Quaternary International 501, 193-207.
Karasiewicz T., Tobojko L., Świtoniak M., Milewska K., Tyszkowski S., 2019, The morphogenesis of erosional valleys in the slopes of the Drwęca valley and the properties of their colluvial infills, Bulletin of Geography, Physical Geography Series 16, 5-16.
Woronko B., Rychel J., Karasiewicz T. M., Kupryjanowicz M., Adamczyk A., Fiłoc M., Marks L., Krzywicki T., Pochocka-Szwarc K.,2018, Post-Saalian transformation of dry valleys in eastern Europe: an example from NE Poland, Quaternary International 467 part A, 161-177
Rychel J., Woronko B., Błaszkiewicz B., Karasiewicz T., 2018, Aeolian processes records within last glacial limit areas based on the Płock Basin case (Central Poland), Bulletin of the Geological Society of Finland 90, 223-237.
Karasiewicz T. M., Hulisz P., Noryśkiewicz A. M., Stachowicz-Rybka R., Michalski A., Dąbrowski, M., Gamrat W.W., 2017, The impact of postglacial palaeoenvironmental changes on the properties of sediments in the kettle hole at Jurki (NE Poland), Geological Quarterly 61(2), 319-333.
Rychel J., Woronko B., Karasiewicz M. T., Szymczuk P., Morawski M., 2015, Ice-sheet dynamics of Warta Glaciation (Saale) in the marginal zone of Knyszewicze area, northeastern Poland. Studia Quaternaria 32(2), 79-90.
Karasiewicz M.T., Charzyński P., Świtoniak M., 2015, Handy dictionary of in field of geomorphology, soil science and ecology: English-Polish = Podręczny słownik z zakresu geomorfologii, gleboznawstwa i ekologii: polsko-angielski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 125 ss., 119 ss., – wydane w kierunku przeciwstawnym.
Karasiewicz M. T., Hulisz P., Świtoniak M., 2014, Wpływ procesów denudacji na właściwości osadów wypełniających zagłębienia między krętymi wałami z erozji wód subglacjalnych w okolicy Zbójna (Pojezierze Dobrzyńskie), Landform Analysis 25, 29-42.
Cieśluk K., Karasiewicz M. T., Preisner Z., 2014, Geotouristic attractions of the Danakil Depression, Geotourism 1(36),  33-42.
Karasiewicz M. T., Noryśkiewicz A. M., Hulisz P., Krześlak I., Świtoniak M., 2014, The record of hydroclimatic changes in the sediments of a kettle-hole in a young glacial landscape (north-central Poland), Quaternary International 328-329, 264-276.
Rychel J., Karasiewicz M. T., Krześlak I., Marks L., Noryśkiewicz B., Woronko B., 2014, Paleogeography of the environment in north-eastern Poland recorded in an Eemian sedimentary basin, based on the example of the Jałówka site, Quaternary International 328-329, 60-73.
Woronko B., Rychel J., Karasiewicz M. T., Ber A., Krzywicki T., Marks L., Pochocka-Szwarc K., 2013, Heavy and light minerals as a tool for reconstructing depositional environments: an example from the Jałówka site (northern Podlasie region, NE Poland), Geologos 19(1-2), 47-66.
Karasiewicz M. T., Hulisz P., Świtoniak M. (red.), 2012, Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno (Pojezierze Brodnickie), Wydawnictwo Naukowe UMK, 161 ss.

 

dr hab. Rafał Kot, prof. UMK

Kot R., Szmidt K., 2010. Ocena georóżnorodności rzeźby terenu fragmentu Basenu Świeckiego w skalach 1:10 000 oraz 1:25 000. Problemy Ekologii Krajobrazu, 27, Warszawa-Biała Podlaska, 189–196.
Kot R., 2011. Propozycja weryfikacji regionalizacji fizycznogeograficznej Polski na przykładzie wybranych regionów Niżu Polskiego. Problemy Ekologii Krajobrazu, 29, Warszawa-Kielce, 29–39.
Niewiarowski W., Kot R., 2011. Delimitation and characteristics of natural landscapes of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland, Urszulewo Plain and the neighbouring Vistula and Drwęca Valleys. Geographia Polonica, 84(1), 33–59.
Kot R., 2012. Zastosowanie indeksu georóżnorodności dla określenia zróżnicowania rzeźby terenu na przykładzie zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej, Pojezierze Chełmińskie. Problemy Ekologii Krajobrazu. t. 33, Lublin, 87–96.
Kot R., 2012. Zastosowanie kartograficznej metody określenia zróżnicowania rzeźby terenu w ocenie potencjału turystyczno-rekreacyjnego na przykładzie fragmentu zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej, Pojezierze Chełmińskie. Problemy Ekologii Krajobrazu, 34, Warszawa-Biała Podlaska, 95–102.
Kot R., Sobiech M., 2013. Ocena georóżnorodności rzeźby terenu wybranych fragmentów krajobrazu młodoglacjalnego Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Rocznik Świętokrzyski, Ser. B – Nauki Przyr., 34, 77–92.
Kot R., 2014. Zastosowanie modelowania GIS w ocenie georóżnorodności. Problemy Ekologii Krajobrazu, 38,Warszawa, 95–105.
Kot R., 2015. Wstępne rozpoznanie georóżnorodności rzeźby terenu Tucholskiego Parku Krajobrazowego i jego okolic. [w:] M. Kunz (red.) Stan rozpoznania środowiska przyrodniczego Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Tucholski Park Krajobrazowy, Tuchola-Toruń, 317–326.
Kot R., 2015. Makroregiony fizycznogeograficzne mapa w skali 1:1 000 000. Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Kot R., 2015. Mezoregiony fizycznogeograficzne mapa w skali 1:1 000 000. Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Kot R., 2015. Mikroregiony fizycznogeograficzne mapa w skali 1:500 000. Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Kot R., 2015. Rodzaje krajobrazów naturalnych mapa w skali 1:1 000 000. Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Kot R., 2015. Gatunki krajobrazów naturalnych mapa w skali 1:1 000 000. Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Kot R., 2015. Odmiany krajobrazów naturalnych mapa w skali 1:500 000. Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Kunz M., Kot R., Krawiec A., Świtoniak M., 2015. Zagrożenia środowiska mapa w skali 1:1 000 000, Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Kunz M., Kot R., Krawiec A., Świtoniak M., Deptuła M., 2015. Degradacja komponentów środowiska mapa w skali 1:1 000 000, Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kunz M., Kot R., 2015. Przeciwdziałanie degradacji środowiska mapa w skali 1:1 000 000, Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kot R., Kunz M., 2015, Zmiany w środowisku mapa w skali 1:1 000 000, Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Adamiak Cz., Araźny A., Bednarek R., Biczkowski M., Biegańska J., Brodowski P., Buszko J., Cyzman W., Deptuła M., Dębowska A., Drachal J., Dubownik A., Golba R., Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Jamorska I., Jezierska-Thöle A., Juśkiewicz W., Kamiński D., Kasprzyk K., Kejna M., Kluba M., Kosmela M., Kot R., Kozieł Z., Kozłowski L., Krawiec A., Kubiak-Wójcicka K., Kunz M., Marszelewski W., Maszewski R., Mendyk Ł., Molewski P., Nienartowicz A., Nowak M., Okoniewska T., Pawlikowski T., Pawłowski B., Piasecki A., Pilarska A., Piszczek S., Pius B., Pospieszyńska A., Przybylak R., Przystalski A., Rogatka K., Rosik K., Rudnicki R., Rutkowski L., Skowron R., Sobiech M., Sobota I., Sokołowski D., Solarczyk A., Strzyżewski T., Szumańska I., Szyda B., Szymańska D., Środa-Murawska S., Świtoniak M., Trapszyc A., Uscka-Kowalkowska J., Weckwerth P., Wiśniewski Ł., Wysota W., 2015. Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, http://atlas.kujawsko-pomorskie.pl/maps/app/map#. Dostęp 12.11.2019.
Kot R., 2015. The point bonitation method for evaluating geodiversity: a guide with examples (Polish Lowland). Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 97(2), 375–393. DOI:10.1111/geoa.12079. doi:10.1111/geoa.12079.
Kot R., 2016. Metodyka klasyfikacji fizycznogeograficznej obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Problemy Ekologii Krajobrazu, 41, Kraków, 43–57.
Kot R., 2017. Typy krajobrazu naturalnego i regiony fizycznogeograficzne. [w:] A. Radzimiński (red.), Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego. Województwo Kujawsko-Pomorskie Urząd Marszałkowski & Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń, 100–108.
Kot R., Leśniak K., 2017. Impact of different roughness coefficients applied to relief diversity evaluation: Chełmno Lakeland (Polish Lowland). Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 99(2), 102–114.
Kot R., 2018. Delimitacja dolinnych mezoregionów fizycznogeograficznych na przykładzie odcinka Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej między Włocławkiem a Nakłem nad Notecią [w:] M. Kistowski, U. Myga-Piątek, J. Solon (red.) Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski, Prace Geograficzne, 266, s. 81–86.
Kot R., 2018. Mikroregiony fizycznogeograficzne Kotliny Toruńskiej oraz Nieszawskiego Przełomu Wisły [w:] M. Kistowski, U. Myga-Piątek, J. Solon (red.) Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski, Prace Geograficzne, 266, s. 143–151.
Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W., 2018. Physico-geographical mesoregions of Poland: verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica, 91(2), s. 143–170
Kot R., 2018. A comparison of results from geomorphological diversity evaluation methods in the Polish Lowland (Toruń Basin and Chełmno Lakeland). Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 118 (1), 17–35.
Kot R., 2018. Trudności wyznaczania granic mezoregionów fizycznogeograficznych w dolinach na przykładzie fragmentu Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Prace i Studia Geograficzne, 63(1), s.

 

dr hab. Paweł Molewski, prof. UMK

Molewski Paweł, 2011, Przeobrażenia rzeźby terenu i powierzchniowej budowy geologicznej dzielnicy Torunia – Mokre (Przemieście Mokre) w czasach historycznych. Archaeol. Hist. Pol., T. 19: 189-202.
Wysota Wojciech, Molewski Paweł, 2011, Chronologia i zasięgi nasunięć lądolodu na obszarze lobu Wisły podczas stadiału głównego ostatniego zlodowacenia. Prz. Geol., Vol. 59 nr 3: 214-225.
Molewski Paweł, 2012, Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000 : arkusz 439 – Piotrków Kujawski (N-34-121-B) wraz z Objaśnieniami. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
Molewski Paweł, 2013, Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000 : arkusz 400 – Inowrocław (N-34-109-D) wraz z Objaśnieniami. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
Molewski Paweł, 2014, Paleograficzne uwarunkowania odpływu wód z zastoiska warszawskiego doliną Bachorzy i pradoliną warszawsko-berlińską w czasie stadiału głównego zlodowacenia Wisły. Landform Anal., Vol. 25: 105-114.
Molewski Paweł, Bachanek Jacek, 2015, Relikty przebiegu sieci drożnej bliskich przedmieść Torunia z końca XVIII wieku we współczesnej topografii miasta na podstawie analizy GIS. Archaeol. Hist. Pol., T. 23: 309-32
Przegiętka Krzysztof R., Molewski Paweł, Juśkiewicz Włodzimierz, Palczewski Piotr, Chabowski Marek, 2016, Characterisation and OSL dating of modern fluvial sediments in lower Vistula River : testing the zeroing assumption. Bull. Geogr. Phys. Geogr. Ser., No. 10: 107-121.
Molewski Paweł, Andrzejewski Leon, 2016, Geomorphological and sedimentological records of glacial events in the northern part of the marginal zone of Tungnaárjökull, Iceland, since the Little Ice Age. Jökull, No. 66: 51-68.
Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, 2018, Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000 : arkusz 321 – Toruń (N-34-98-C) wraz z Objaśnieniami. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
Molewski Paweł, Wasik Bogusz, Wiewióra Marcin, 2018, An attempt to reconstruct selected elements of the original site topography of the Teutonic castles at Unisław and Starogród (Chełmno Land, Northern Poland) based on archaeological and cartographic data. Bull. Geogr. Phys. Geogr. Ser., No. 15: 15-26.
Molewski Paweł, Juśkiewicz Włodzimierz, 2018, Reconstruction of selected paleoenvironmental components of medieval Toruń, Poland, and its close suburbs. J. Maps, Vol. 14 no. 2: 463-473.
Wiewióra Marcin, Wasik Bogusz, Molewski Paweł, Badura Monika, Maciejewska Karolina, Makowiecki Daniel, Moszczyński Paweł, Misiewicz Krzysztof, Małkowski Wiesław, Bogacki Miron, Tyszkowski Sebastian, 2019, The Teutonic crusade in Prussia : reconstruction of a medieval fortified settlement complex at Unisław. Antiquity, Vol. 93 no. 369: 752-771.

 

dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK

Kowalski Ł., Weckwerth P., Chabowski M., Adamczak K., Jodłowski P., Szczepańska G., Chajduk E., Polkowska-Motrenko H., Kozicka M., Kukawka S., 2019. Towards ritualisation : insights into bone-tempered pottery from the TRB settlement in Kałdus (Poland, 3500-3350 BC). Ceram. Int.:  1-14.
Weckwerth P., Wysota W., Piotrowski J. A., Adamczyk A., Krawiec A., Dąbrowski M. 2019. Late Weichselian glacier outburst floods in North-Eastern Poland : landform evidence and palaeohydraulic significance. Earth-Sci. Rev.,  194: 216-233.
Weckwerth P., Greń K., Sobota I., 2019. Controls on downstream variation in surficial sediment size of an outwash braidplain developed under high Arctic conditions (Kaffiøyra, Svalbard).  Sediment. Geol., 387: 75-86.
Sobota I., Weckwerth P., Grajewski T., Dziembowski M., Greń K., Nowak M., 2018. Short-term changes in thickness and temperature of the active layer in summer in the Kaffiøyra region, NW Spitsbergen, Svalbard. Catena, 160: 141-153.
Weckwerth P., 2018. Fluvial responses to the Weichselian ice sheet advances and retreats: implications for understanding river paleohydrology and pattern changes in Central Poland.
Int. J. Earth Sci., 107 (4): 1407-1429.
Molewski P., Weckwerth P., 2018. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000 : arkusz 321 – Toruń (N-34-98-C) ; wraz z Objaśnieniami. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
Sobota I., Nowak M., Weckwerth P., 2016, Long-term changes of glaciers in north-western Spitsbergen. Global Planet. Change, 144, 182-197
Sobota I., Weckwerth P., Nowak M., 2016. Surge dynamics of Aavatsmarkbreen, Svalbard, inferred from the geomorphological record. Boreas, 45(2), 360-376.
Zieliński P., Sokołowski R.J., Woronko B., Jankowski M., Fedorowicz S., Zaleski I., Molodkov A., Weckwerth P., 2015. The depositional conditions of the fluvio-aeolian succession during the last climate minimum based on the examples from Poland and NW Ukraine. Quaternary International 386, 30-41.
Weckwerth P., Pisarska-Jamroży M. 2015. Periglacial and fluvial factors controlling the sedimentation of pleistocene breccia in NW Poland. Geografiska Annaler, Series A: Phisical Geography, 97(2), 415-430.
Osipowicz G., Bokiniec A.Z., Kurzyk K., Makowiecki D., Bienias D., Górzyński T., Jankowski M., Jędrychowska-Dańska K., Kępa M., Kozłowska A., Kozłowski T., Noryśkiewicz A.M., Płoszaj T., Reitsema L.J., Stepańczak B., Szostek K., Weckwerth P., Witas H.W., 2014. The late Neolithic sepulchral and ritual place of site 14 in Kowal (Kuyavia, Central Poland). Praehistorische Zeitschrift 89(2), 261-279.
Weckwerth P., Molewski P., Wysota W., Wrochna A., Smyk R. 2013, Cyfrowa mapa geomorfologiczna 1:100 000 : Toruń. Główny Geodeta Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
Weckwerth P., Chabowski M., 2013. Heavy minerals as a tool to reconstruct river activity during the Weichselian glaciation (Toruń Basin, Poland). Geologos 19, 25-46.
Pisarska-Jamroży M., Weckwerth P., 2013. Soft-sediment deformation structures in a Pleistocene glaciolacustrine delta and their implications for the recognition of subenvironments in delta deposits. Sedimentology 60, 637–665.
Weckwerth P., Przegiętka K.R., Chruścińska A., Pisarska-Jamroży M. 2013. The relation between optical bleaching and sedimentological features of fluvial deposits in the Toruń Basin (Poland). Geological Quarterly 57: 31–44.
Weckwerth, P., 2011. Palaeoslopes of Weichselian sand-bed braided rivers in the Toruń Basin (Poland): results of palaeohydraulic analysis. Geologos 17(4), 227-238.
Weckwerth, P., Przegiętka, K., Chruścińska, A., Woronko, B., and Oczkowski, H.L., 2011. Age and sedimentological features of fluvial series in the Toruń Basin and the Drwęca Valley (Poland). Geochronometria 38, 397–412.