Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Badania realizowane ze studentami

Potencjalna problematyka badawcza możliwa do realizacji przez studentów:

– formy, osady i procesy geomorfologiczne związane z powodziami lodowcowymi i szarżą lodowców;

– struktury sedymentacyjne i deformacyjne w osadach lodowcowych i wodnolodowcowych;

– formy, osady i procesy geomorfologiczne w strefach marginalnych lodowców współczesnych;

– ocena georóżnorodności, ocena zróżnicowania rzeźby terenu wybranych obszarów w różnych strefach klimatycznych, ocena krajobrazu dla różnych potrzeb, waloryzacja geoturystyczna wybranych obszarów, klasyfikacja krajobrazu, typologia krajobrazu, regionalizacja fizycznogeograficzna.

Przykłady publikacji we współautorstwie ze studentami:

–  Karasiewicz T., Adamczyk A., Trzcińska J., Janiszewska M., Szyda B., 2019, Zmiany użytkowania ziemi i pokrycia terenu Kwidzyna od końca XIX do początku XXI wieku na podstawie analizy materiałów kartograficznych, Prace i Studia Geograficzne 64(1), s. 61-83.

–  Karasiewicz M. T., Weckwerth P., Adamczyk A., Redzimska B., 2015, Budowa geologiczna i geomorfologia Tucholskiego Parku Krajobrazowego, [w:] Kunz M. (red.), Stan poznania środowiska przyrodniczego Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, Tuchola-Toruń, s. 15-30.

– Cieśluk K., Karasiewicz M. T., Preisner Z., 2014, Geotouristic attractions of the Danakil Depression, Geotourism 1(36),  33-42.

– Kot R., Szmidt K., 2010. Ocena georóżnorodności rzeźby terenu fragmentu Basenu Świeckiego w skalach 1:10 000 oraz 1:25 000. Problemy Ekologii Krajobrazu, 27, Warszawa-Biała Podlaska, 189–196.