Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Historia

Katedra Geografii powstała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 1 października 1945 roku. Utworzyli ją przybyli z Wilna prof. dr M. Limanowski, dr W. Okołowicz oraz mgr L. Roszkówna. W czerwcu 1946 roku kierownictwo Katedry przejął prof. R. Galon, który przybył do Torunia z Poznania. Wśród Katedr Geografii największą aktywność wykazywała Katedra Geografii Fizycznej, a w jej obrębie dominowała geomorfologia i hydrografia. Spowodowało to m.in. powołanie w 1957 roku w Katedrze Geografii Fizycznej Zakładu Geomorfologii. W Zakładzie Geomorfologii pracowało w owym czasie 6 osób, a jego kierownikiem był prof. R. Galon.

W latach 1957-1969 liczba pracowników w Zakładzie uległa podwojeniu. Stopnie doktorskie w zakresie geomorfologii zdobyli wówczas W. Niewiarowski, B. Rosa, Z. Churska i A. Tomczak. W 1965 roku stopień dr hab. uzyskał W. Niewiarowski, a w dwa lata później B. Rosa. Poszerzyła się baza badawcza Zakładu, ponieważ w 1963 roku powstała Pracownia Palinologiczna kierowana przez dr B. Noryśkiewicz, a w 1968 roku utworzono Pracownię Sedymentologiczną, którą przez wiele lat kierował dr K. Lankauf.

W 1967 roku Zakład Geomorfologii podzielił się na dwa Zakłady, tj. Zakład Geografii Fizycznej i Zakład Geomorfologii. W roku 1970 z Zakładu Geomorfologii odszedł prof. B. Rosa do pracy na Uniwersytecie Gdańskim. W tym czasie stopnie doktorskie w Zakładzie uzyskali M. Pasierbski (1971) i A. Olszewski (1972). Po odejściu w 1976 roku prof. R. Galona na emeryturę, oba Zakłady połączono i powstał Zakład Geomorfologii i Geografii Fizycznej, którego kierownictwo objął prof. W. Niewiarowski. W 1983 roku doktorat obronił M. Sinkiewicz.

Po odejściu na emeryturę w 1984 roku doc. L. Roszko jej miejsce w Zakładzie zajął doc. dr hab. E. Wiśniewski, a rok wcześniej w miejsce dr A. Tomczak zatrudniony został dr L. Andrzejewski. W 1990 roku Zakład został ponownie przekształcony w Zakład Geomorfologii, którego kierownikiem do 1998 r. był prof. E. Wiśniewski (tj. do czasu przejścia do Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku) oraz Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii Czwartorzędu, którego kierownikiem był do roku 1994 prof. W. Niewiarowski, tj. do czasu przejścia na emeryturę. W 1994 roku kierownictwo tego Zakładu objął dr hab. Leon Andrzejewski, który w 2004 roku uzyskał tytuł profesora.

W roku 2003 oba Zakłady zostały ponownie połączone i przez kolejne lata funkcjononowały pod nazwą Zakładu Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu, a od momentu utworzenia Wydziału Nauk o Ziemi tj. 2013 roku jako Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu. W jej skład włączona została Pracownia Sedymentologii i Paleoekologii. Funkcję kierownika Katedry do 2018 r. pełnił prof. dr hab. Leon Andrzejewski, natomiast Kierownika Pracowni do 2019 r. dr hab. Paweł Molewski. W roku 2018 kierownictwo Katedry objął dr hab. Piotr Weckwerth.