Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

mgr inż. Aleksandra Loba
asystent
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

pokój: 237
tel.: +48-56-611-2582
e-mail: aleloba@umk.pl
www: https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra-Loba
ORCID: 0000-0003-2053-9567

Terminy konsultacji:
Poniedziałek: 10:00-11:00
Czwartek: 10:00-11:00


Zobacz profil w Bazie Wiedzy