Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Posiedzenia naukowe

Wydział Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, Audytorium im. prof. Rajmunda Galona, s. 104, czwartek, godz. 10:45


Semestr letni, rok akad. 2017/2018

8 marca 2018 r.

dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu), prof. dr hab. Wojciech Wysota, mgr inż. Aleksander Adamczyk, dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec, mgr inż. Michał Dąbrowski (Katedra Geologii i Hydrogeologii):
Późnovistuliańskie katastrofalne powodzie lodowcowe w Polsce Północno-Wschodniej: dowody geomorfologiczne i znaczenie paleohydrauliczne

19 kwietnia 2018 r.

dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka (Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej):
Zmienność odpływu Wisły w latach 1951- 2015

24 maja 2018 r.

Wykład im. Rajmunda Galona

 

Semestr zimowy, rok akad. 2017/2018

19 października 2017 r.

prof. Adam Senetra (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie):
Ocena wartości estetyczno-widokowej krajobrazu na przykładzie wiejskich obszarów pojeziernych

16 listopada 2017 r.

mgr Radosław Golba (Katedra Geomatyki i Kartografii):
Potencjalne zagrożenia powodziowe wobec katastrofalnych stanów wody w Wiśle między Włocławkiem a Toruniem. Analiza geoprzestrzenna konsekwencji środowiskowych według założonych scenariuszy powodziowych

7 grudnia 2017 r.

mgr inż. Monika Wasilewicz-Pszczółkowska (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie):
Wielokryterialna ocena krajobrazu mulisensorycznego w procesie kształtowania przestrzeni na przykładzie Pojezierza Olsztyńskiego

19 stycznia 2018 r.

dr Tomasz Jaworski (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu):
Geneza i rozwój bocznych dolin erozyjnych i denudacyjnych na przykładzie zboczy dolin i rynien w strefie krajobrazu młodo glacjalnego

Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny