Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Egzaminy dyplomowe

Egzamin licencjacki i egzamin magisterski

Procedura postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego (240 KB)

Standardy prac dyplomowych (451 KB)

Zarządzenie Rektora UMK w sprawie nadania tytułu zawodowego

Wniosek o wszczęcie postępowania – Załącznik nr 1

Potwierdzenie poprawności tłumaczenia – Załącznik nr 3

Strona tytułowa pracy – Załącznik nr 4 (17 KB)

Wniosek o odpis suplementu do dyplomu – Załącznik nr 6

Wniosek o dyplom w języku angielskim – Załącznik nr 7

!Osoby przystępujące do obrony po 1 października 2018 nie płacą za wydanie dyplomu w j. polskim!