Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Egzaminy dyplomowe

Polecamy szczególnej uwadze Zarządzenie nr 126 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 05 czerwca 2020 r. – postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Zarządzenie nr 94 (wraz ze zmianą treści zarządzenia z dnia 06 czerwca 2020 r. – Zarządzenie nr 125 ) Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 maja 2020 r. dotyczący szczególnego trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie trwania ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CO-V-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Egzamin licencjacki, inżynierski i egzamin magisterski

Procedura postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego

Procedura postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego – forma zdalna

Standardy prac dyplomowych

Zarządzenie Rektora UMK w sprawie nadania tytułu zawodowego

Wniosek o wszczęcie postępowania – Załącznik nr 1

Potwierdzenie poprawności tłumaczenia – Załącznik nr 4

Strona tytułowa pracy – Załącznik nr 3

Wniosek o odpis suplementu do dyplomu – Załącznik nr 7

Wniosek o dyplom w języku angielskim – Załącznik nr 8

Załączniki do wydruku dotyczące formy zdalnej:

!Osoby przystępujące do obrony po 1 października 2018 nie płacą za wydanie dyplomu w j. polskim!