Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Misja i strategia rozwoju WNoZiGP

Misją Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej jest rozwijanie działalności naukowo-badawczej, prowadzącej do uzyskania wiodącej pozycji wśród krajowych ośrodków geograficznych, połączone z kształceniem studentów na wysokim poziomie oraz upowszechnianiem wiedzy.

Misją Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej jest w szczególności:

Strategia rozwoju Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej na lata 2013–2020

Analiza SWOT