Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Władze Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Dziekan

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK
tel. +48 56 611 2585, +48 56 611 2619
e-mail: marek.kejna@umk.pl
dyżur: wt. 10.00-11.00; śr. 13.00-14.00 (po uprzednim umówieniu)

 

 

 

 

Dziekan odpowiada za wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem Wydziału, a w szczególności:


Prodziekan ds. Kształcenia

dr hab. inż. Krzysztof Rogatka, prof. UMK
tel. +48 56 611 2654; +48 56 611 2560
e-mail: krogatka@umk.pl
dyżur:

 

 

 

 

Do zakresu obowiązków Prodziekana ds. kształcenia należy:


Prodziekan ds. Studentów

dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK
tel. +48 56 611 2654, +48 56 611 2555
e-mail: swit@umk.pl
dyżur: wt. 14.00-15.00; cz. 9.00-10.00 (po uprzednim umówieniu)

 

 

 

 

Do zakresu obowiązków Prodziekana ds. studentów należy:


Przewodnicząca Rady Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof.UMK
tel. +48 56 611 4443, +48 56 611 2604
e-mail: grzelak@umk.pl

 

 

 

 

Do zadań Przewodniczącej należy kierowanie pracami Rady Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna, do której kompetencji należą:

Kierownik studiów odpowiada za organizację studiów, w szczególności za:


Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku

dr hab. Piotr Hulisz, prof. UMK
tel. +48 56 611 2553
e-mail: hulisz@umk.pl

 

 

 

 

 

Do zadań Przewodniczącego należy kierowanie pracami Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku, do której kompetencji należą:


Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. Paweł Molewski, prof. UMK
tel. +48 56 611 2545
e-mail: molewski@umk.pl

 

 

 

 

 

Kierownik studiów doktoranckich:


Pełnomocnik Dziekana ds. doktorantów

dr hab. Edyta Kalińska-Nartiša, prof. UMK
tel. +48 56 611 2581
e-mail: edyta.kalinska@umk.pl

 

 

 

 

 

Zakres obowiązków Pełnomocnika Dziekana ds. doktorantów:


 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Zawodowych Studentów

dr Barbara Szyda
tel. +48 56 611 2569
e-mail: bszyda@umk.pl

 

 

 

 

 

Do zakresu obowiązków Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Zawodowych Studentów należy nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk zawodowych studentów turystyki i rekreacji (S1 i S2), a w szczególności:


Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Zawodowych Studentów

dr Marcin Sykuła
tel. +48 56 611 2626
e-mail: sykula@umk.pl
pokój: 156

 

 

 

 

Do zakresu obowiązków Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Zawodowych Studentów należy nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk zawodowych studentów kierunków: geografia (S1 i S2), geoinformacja środowiskowa (S2), gospodarka przestrzenna (S1), gospodarka przestrzenna i geozarządzanie (S2), a w szczególności:


Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności

dr hab. Przemysław Charzyński, prof.UMK
tel. +48 56 611 2625
e-mail: pecha@umk.pl

 

 

 

 

 

Zakres obowiązków Pełnomocnika Dziekana ds. Mobilności:


Pełnomocnik Dziekana ds. Projektów i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

dr hab. Stefania Środa-Murawska, prof. UMK
tel. +48 56 611 2559
e-mail: steffi@umk.pl

 

 

 

 

 

Zakres obowiązków Pełnomocnika Dziekana ds. Projektów i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym:


Pełnomocnik Dziekana ds. Informatyzacji

dr Radosław Golba
tel. +48 56 611 2564
e-mail: rgolba@umk.pl

 

 

 

 

 

Zakres obowiązków Pełnomocnika Dziekana ds. Informatyzacji: