Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Władze Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Dziekan

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK
tel. +48 56 611 2585, +48 56 611 2619
e-mail: marek.kejna@umk.pl
dyżur: wt. 10.00-11.00; śr. 13.00-14.00 (po uprzednim umówieniu)

 

 

 

 

Dziekan odpowiada za wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem Wydziału, a w szczególności:


Prodziekan ds. Kształcenia

dr Anna Dubownik
tel. +48 56 611 2583; +48 56 611 2598
e-mail: a_dubownik@umk.pl
dyżur: śr. 12.00-13.00; pt. 10.00-11.00 (po uprzednim umówieniu)

 

 

 

 

Do zakresu obowiązków Prodziekana ds. kształcenia należy:


Prodziekan ds. Studentów

dr hab. Marcin Świtoniak
tel. +48 56 611 2583, +48 56 611 2555
e-mail: swit@umk.pl
dyżur: wt. 14.00-15.00; cz. 9.00-10.00 (po uprzednim umówieniu)

 

 

 

 

Do zakresu obowiązków Prodziekana ds. studentów należy:


Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. Paweł Molewski, prof. UMK
tel. +48 56 611 2545
e-mail: molewski@umk.pl

 

 

 

 

 

Kierownik studiów doktoranckich:


 
Kierownik Studiów Podyplomowych

dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof.UMK
tel. +48 56 611 4443, +48 56 611 2604
e-mail: grzelak@umk.pl

 

 

 

 

Kierownik studiów odpowiada za organizację studiów, w szczególności za:


Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Zawodowych Studentów

dr Barbara Szyda
tel. +48 56 611 2569
e-mail: bszyda@umk.pl

 

 

 

 

 

Do zakresu obowiązków Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Zawodowych Studentów należy nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk zawodowych, a w szczególności:


Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności

dr hab. Przemysław Charzyński, prof.UMK
tel. +48 56 611 2625
e-mail: pecha@umk.pl

 

 

 

 

 

Zakres obowiązków Pełnomocnika Dziekana ds. Mobilności:


Pełnomocnik Dziekana ds. Projektów i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

dr Stefania Środa-Murawska
tel. +48 56 611 2559
e-mail: steffi@umk.pl

 

 

 

 

 

Zakres obowiązków Pełnomocnika Dziekana ds. Projektów i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym: