Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Dokumenty dla pracowników

Arkusz hospitacyjny

Dyscyplina naukowa – oświadczenia

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 lutego 2021 r.

Granty dla młodych naukowców i doktorantów

Delegacje i kilometrówka (.zip)

Używanie prywatnego samochodu do celów służbowych

Zamówienia

Urlopy

Promocja

Inne

System konferencyjny UMK