ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Dokumenty dla pracowników

Kodeks Etyki pracownika naukowego

Dodatkowe wymogi zatrudniania i awansowania nauczyciela akademickiego

Progi punktowe przy ocenie okresowej i awansach

 

Ocena pracowników

Sprawozdania pracowników

Arkusz hospitacyjny

  • arkusz dla wykładów doc pdf
  • arkusz dla ćwiczeń doc pdf

Granty dla młodych naukowców i doktorantów

Delegacje i kilometrówka(.zip)

Zamówienia

Urlopy

Promocja

Inne

System konferencyjny UMK