Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe Geografów

Opiekun: dr inż. Izabela Jamorska izabela.jamorska@umk.pl

Prezes koła: Joanna Martewicz 287794@stud.umk.pl

Studenckie Koło Naukowe Hydrologów

opiekun: dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka kubiak@umk.pl

Prezes koła: Maksymilian Olejniczak olejniczakmaksymilian@gmail.com

Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „Nicolaus Copernicus Adventure Club”

opiekun:dr Anna Dubownik a_dubownik@umk.pl

Prezes koła: Dorota Markowska ddmarkowska1@gmail.com

SKN “Kreatorzy Przestrzeni”

opiekun: dr Stefania Środa-Murawska steffi@umk.pl

opiekun: dr inż. Krzysztof Rogatka krogatka@umk.pl

Prezes koła: mgr Michał Kwiatkowski kwiat@doktorant.umk.pl kreatorzyprzestrzeni@stud.umk.pl