Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe Geografów

Opiekunowie: dr inż. Izabela Jamorska izabela.jamorska@umk.pl
dr Maciej Markiewicz mawicz@umk.pl

Prezes koła: Mateusz Suwiński mateusz.karol.suwinski@gmail.com

Studenckie Koło Naukowe Hydrologów

opiekun: dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka kubiak@umk.pl

Prezes koła: Piotr Janiszewski piotrjaniszewski0@gmail.com

SKN “Kreatorzy Przestrzeni”

opiekun: dr hab. Stefania Środa-Murawska, prof. UMK steffi@umk.pl

opiekun: dr hab. inż. Krzysztof Rogatka, prof. UMK krogatka@umk.pl

Prezes koła: dr Michał Kwiatkowski kwiat@umk.pl kreatorzyprzestrzeni@stud.umk.pl