Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Lista pracowników

Dziekan - dr hab. Marek Kejna, prof. UMK
Prodziekan ds. kształcenia - dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec
Prodziekan ds. studentów - dr Marcin Świtoniak

dr Czesław Adamiak
mgr Małgorzata Andrzejewska
prof. dr hab. Leon Andrzejewski
dr Andrzej Araźny
Liliana Barska
dr Mirosław Biczkowski
dr Jadwiga Biegańska
dr Jan Burdziej
mgr Marek Chabowski
dr hab. Przemysław Charzyński
dr Justyna Chodkowska-Miszczuk
mgr Michał Dąbrowski
dr Anna Dubownik
dr Wojciech Gamrat
dr Radosław Golba
prof. dr hab. Sławomir Gonet
dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska
dr hab. Piotr Hulisz
mgr Lucyna Jakubowska
dr inż. Izabela Jamorska
dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK
dr Tomasz Jaworski
dr Włodzimierz Juśkiewicz
dr Tomasz Karasiewicz
dr hab. Marek Kejna, prof. UMK
dr Mieczysław Kluba
dr inż. arch. Marta Koperska-Kośmicka
dr hab. Rafał Kot
dr hab. Zenon Kozieł, prof. UMK
dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec
mgr Anita Krawiec
dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka
dr hab. Mieczysław Kunz
mgr inż. Ewa Labak-Mechowska
dr Aleksandra Lewandowska
dr Maciej Markiewicz
dr hab. Włodzimierz Marszelewski, prof. UMK
dr Adam Michalski
dr hab. Paweł Molewski, prof. UMK
dr hab. Radosław Muszkieta, prof. UMK
dr Włodzimierz Narloch
dr Marcin Nowak
dr hab. Bogusław Pawłowski
dr inż. Agnieszka Pilarska
dr Bożena Pius
dr Aleksandra Pospieszyńska
prof. dr hab. Rajmund Przybylak
dr inż. Krzysztof Rogatka
dr hab. Roman Rudnicki, prof. UMK
mgr Elżbieta Rudź
mgr Liliana Rynkiewicz
dr Dorota Ryszkowska
prof. dr hab. Andrzej Sadurski
dr hab. inż. Piotr Sewerniak
dr Olga Smoleńska
dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK
dr hab. Dariusz Sokołowski, prof. UMK
dr Adam Solarczyk
dr Barbara Szyda
prof. dr hab. Daniela Szymańska
dr Stefania Środa-Murawska
dr Marcin Świtoniak
dr Joanna Uscka-Kowalkowska
dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK
mgr Mirela Wojciechowska-Berdzik
dr inż. arch. Maja Wojtkiewicz
Ewa Wolska
dr Małgorzata Wołodźko
prof. dr hab. Wojciech Wysota
dr Przemysław Wyszyński
dr hab. Walerij Żukow, prof. UMK