Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Ocena pracowników

Kodeks Etyki pracownika naukowego

Zarządzenie Rektora UMK nr 266
Harmonogram oceny okresowej
Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
Nauki o Kulturze Fizycznej
Nauki o Ziemi i Środowisku

Ocena pracowników