Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Rada Dziekańska

Przewodniczący – Dziekan

 1. dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

Prodziekani

 1. dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK
 2. dr hab. inż Krzysztof Rogatka, prof. UMK

Przewodniczący rad dyscyplin

 1. dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK
 2. dr hab. Piotr Hulisz, prof. UMK

Kierownicy katedr

 1. dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK
 2. dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec, prof. UMK
 3. dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK
 4. dr hab. Radosław Muszkieta, prof. UMK
 5. prof. dr hab. Roman Rudnicki
 6. dr hab. Tomasz Karasiewicz, prof. UMK
 7. dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK

Przedstawiciele samorządu studentów wydziału

 1. Mateusz Kowalski
 2. Julia Lemska
 3. Natalia Budzyńska

Kierownik dziekanatu

 1. mgr Mirela Wojciechowska-Berdzik

Zaproszeni z głosem doradczym

 1. dr hab. Walerij Żukow, prof. UMK – przewodniczący rady rozwoju dyscypliny nauki o kulturze fizycznej
 2. dr Adam Solarczyk – przedstawiciel związku zawodowego NSZZ Solidarność

Dokumenty