Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Rada Dziekańska

Przewodniczący – Dziekan

 1. dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

Prodziekani

 1. dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK
 2. dr hab. inż Krzysztof Rogatka, prof. UMK

Przewodniczący rad dyscyplin

 1. dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK
 2. dr hab. Piotr Hulisz, prof. UMK

Kierownicy katedr

 1. prof. dr hab. Rajmund Przybylak
 2. dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK
 3. dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec, prof. UMK
 4. dr hab. Włodzimierz Marszelewski, prof. UMK
 5. dr hab. Radosław Muszkieta, prof. UMK
 6. prof. dr hab. Roman Rudnicki
 7. dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK
 8. dr hab. Zenon Kozieł

Przedstawiciele samorządu studentów wydziału

 1. Daniel Borodeńko
 2. Rafał Wiśniewski
 3. Dominika Wojciechowska

Kierownik dziekanatu

 1. mgr Mirela Wojciechowska-Berdzik

Zaproszeni z głosem doradczym

 1. dr hab. Walerij Żukow, prof. UMK – przewodniczący rady rozwoju dyscypliny nauki o kulturze fizycznej
 2. przedstawiciel związku zawodowego NSZZ Solidarność – dr Adam Solarczyk

Uchwały Rady Dziekańskiej