Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Projekty badawcze

 1. Gdzie aplikować?
 2. Projektowe ABC
 3. Grupy badawcze i granty IDUB
 4. Realizowane obecnie projekty naukowe
  Projekty finansowane z NCN
  Projekty finansowane z MEiN
 5. Zakończone projekty naukowe
  Projekty międzynarodowe
  Projekty finansowane z MEiN
  Projekty finansowane z NCN
 6. Motywacja