Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Stypendia

Studenci i doktoranci Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

– stypendium socjalne
– stypendium dla osób niepełnosprawnych
– stypendium rektora
– zapomogę

Szczegółowe informacje odnośnie poszczególnych stypendiów znajdują się na stronie www.stypendia.umk.pl

 

Stypendium socjalne dla studentów i doktorantów

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2022/2023 otwarty będzie w dniach 17.10.22 – 19.02.2023 r.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych otwarty będzie od dnia 17.10.2022 r. i pozostanie otwarty do dnia 30.06.2023 r.

 

Stypendium rektora

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2022/2023 otwarty będzie w dniach 17 – 27.10.2022 r.

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów w roku akademickim 2022/2023 otwarty będzie w dniach 17.10 – 4.11.2022 r.

 

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora dla doktorantów należy dostarczyć do Komisji Stypendialnej – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń.

 

Skład orzekający WNoZiGP 2022/2023 w sprawie przyznania stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych dla studentów:

Skład orzekający WNoZiGP 2022/2023 w sprawie przyznania stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz rektora dla doktorantów:

 

Wnioski do pobrania:

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

Akty prawne:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Zarządzenie Nr 146 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 października 2022 r. Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – tekst jednolity

Przydatne linki:

Instrukcja wypełniania wniosku w generatorze

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną i socjalną studenta