Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Stypendia

Studenci i doktoranci Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

– stypendium socjalne
– stypendium dla osób niepełnosprawnych
– stypendium rektora
– zapomogę

Szczegółowe informacje odnośnie poszczególnych stypendiów znajdują się na stronie www.stypendia.umk.pl

Stypendium socjalne na semestr letni

Generator wniosku został uruchomiony 5.02.2024 r.

Wnioski należy składać w Dziekanacie p. 113 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00).

Jeśli dochód rodziny pozostał niezmienny w porównaniu do semestru zimowego 2023/24 należy dostarczyć następujące dokumenty:

Jeśli dochód uległ zmianie lub nie ubiegano się o stypendium socjalne w semestrze zimowym, to należy dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie: https://www.stypendia.umk.pl/dokumenty/

Stypendium rektora dla doktorantów
generator wniosków będzie otwarty do środy 22.11. Jest to również termin składania wniosków.

Na rok akademicki 2023/24 obowiązują już nowe kryteria przyznawania ww. stypendium.

Link do kryteriów na stronie głównej UMK

Stypendium socjalne dla studentów i doktorantów

Decyzje w sprawie przyznania stypendium socjalnego na semestr zimowy roku akad. 2023/24 można odbierać od 1.12 2023 r. w dziekanacie p. 113 (codziennie w godz. 9:00-13:00).
Odebranie decyzji jest warunkiem otrzymania wypłaty stypendium.

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2023/2024 otwarty będzie w dniach 12.10.2023 r. – 19.02.2024 r.

Zarejestrowanie wniosku w USOSweb nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku.
Konieczne jest dostarczenie wydrukowanego i podpisanego wniosku wraz z kompletem dokumentów.

Wnioski o stypendium socjalne można składać w dziekanacie p. 113, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00.

Braki formalne we wnioskach o stypendium socjalne należy uzupełnić do 29.11.2023 r., składając dokumenty w dziekanacie p. 113.

W celu otrzymania stypendium od października br. należy złożyć wniosek do 6.11.2023 r.

Skład orzekający WNoZiGP 2023/2024 w sprawie przyznania stypendium socjalnego dla studentów:


Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych otwarty będzie od 11.10.2023 r. do 30.06.2024 r.
Wniosek należy złożyć w budynku Wydziału Teologicznego, a po 18.10.2023 r.  w Rektoracie lub w Zespole ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Stypendium rektora

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2023/2024 otwarty będzie od dnia 11.10.2023 r. do 18.10.2023 r.
Wniosek należy złożyć w budynku Wydziału Teologicznego.