Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Stypendia

Studenci i doktoranci Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

– stypendium socjalne
– stypendium dla osób niepełnosprawnych
– stypendium rektora
– zapomogę

Szczegółowe informacje odnośnie poszczególnych stypendiów znajdują się na stronie www.stypendia.umk.pl

Stypendium rektora dla doktorantów
generator wniosków będzie otwarty do środy 22.11. Jest to również termin składania wniosków.

Na rok akademicki 2023/24 obowiązują już nowe kryteria przyznawania ww. stypendium.

Link do kryteriów na stronie głównej UMK

Stypendium socjalne dla studentów i doktorantów

Decyzje w sprawie przyznania stypendium socjalnego na semestr zimowy roku akad. 2023/24 można odbierać od 1.12 2023 r. w dziekanacie p. 113 (codziennie w godz. 9:00-13:00).
Odebranie decyzji jest warunkiem otrzymania wypłaty stypendium.

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2023/2024 otwarty będzie w dniach 12.10.2023 r. – 19.02.2024 r.

Zarejestrowanie wniosku w USOSweb nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku.
Konieczne jest dostarczenie wydrukowanego i podpisanego wniosku wraz z kompletem dokumentów.

Wnioski o stypendium socjalne można składać w dziekanacie p. 113, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00.

Braki formalne we wnioskach o stypendium socjalne należy uzupełnić do 29.11.2023 r., składając dokumenty w dziekanacie p. 113.

W celu otrzymania stypendium od października br. należy złożyć wniosek do 6.11.2023 r.

Skład orzekający WNoZiGP 2023/2024 w sprawie przyznania stypendium socjalnego dla studentów:


Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych otwarty będzie od 11.10.2023 r. do 30.06.2024 r.
Wniosek należy złożyć w budynku Wydziału Teologicznego, a po 18.10.2023 r.  w Rektoracie lub w Zespole ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Stypendium rektora

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2023/2024 otwarty będzie od dnia 11.10.2023 r. do 18.10.2023 r.
Wniosek należy złożyć w budynku Wydziału Teologicznego.