Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Jakość kształcenia

Procedury Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Rada ds. Jakości Kształcenia

 

 

Arkusz hospitacyjny

Raport Samooceny dla kierunku geografia – Polska Komisja Akredytacyjna 2020 r.

Raporty o stanie jakości kształcenia