ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Jakość kształcenia

Procedury Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Rada ds. Jakości Kształcenia

Komisja ds. Jakości Kształcenia na kierunku geografia

Komisja ds. Jakości Kształcenia na kierunku geoinformacja środowiskowa

Komisja ds. Jakości Kształcenia na kierunku studia miejskie

Komisja ds. Jakości Kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja

Komisja ds. Jakości Kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna

 

Arkusz hospitacyjny

  • arkusz dla wykładów doc pdf
  • arkusz dla ćwiczeń doc pdf

 

Raporty o stanie jakości kształcenia