Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Współpraca z Nauką

Podjęte inicjatywy współpracy z WNOZIGP

Oferta współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu posiada duży potencjał badawczy w postaci specjalistów z zakresu badań środowiskowych i społeczno-gospodarczych oraz dysponuje zaawansowaną aparaturą laboratoryjno-pomiarową. Dla otoczenia społeczno-gospodarczego oferuje szerokie możliwości współpracy:

 

Ochrona i kształtowanie środowiska:

 

Gospodarka turystyczna:

 

Gospodarka przestrzenna:

 

Odnawialne źródła energii:

 

Geoinformacja oraz implementacje GIS:

 

Kartografia cyfrowa i analogowa:

 

Polityka społeczno-ekonomiczna i geografia medyczna: