Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Dominika Karpińska

Promotor: M. Kunz
Temat pracy:
Nazwa szkoły doktorskiej: Academia Copernicana
Rok rozpoczęcia studiów: 2019

pokój: 219
tel:
e-mail: karpinskadominika@doktorant.umk.pl
ORCID:
ResearchGate

O sobie: