Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Jamal Harchi

Promotor: P. Charzyński
Temat pracy:
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Rok rozpoczęcia studiów: 2021

pokój: 154
tel:
e-mail: jamal.technolo@gmail.com
ORCID:
ResearchGate

O sobie: