Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Paweł Smoliński

Promotor: J. Biegańska i S. Środa-Murawska
Temat pracy: Social and spatial transformations of medium-sized polish cities
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Nauk Społecznych
Rok rozpoczęcia studiów: 2020

pokój: 13
e-mail: p.smolinski@doktorant.umk.pl
ORCID: 0000-0003-2643-5240
GoogleScholar
ResearchGate


O sobie:

Absolwent studiów miejskich oraz turystyki i rekreacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, laureat oraz wykonawca dwóch edycji projektu badawczego w ramach PO WER „Najlepsi z Najlepszych!”. Uczestnik wielu konferencji naukowych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, w tym American Association of Geographers Annual Meeting w Waszyngtonie. Współautor publikacji z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, w szczególności dotyczących tematyki miejskiej. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na sektorze handlu w przestrzeni polskich miast oraz zróżnicowaniu społeczno-przestrzennym miast.

Zainteresowania badawcze: sektor handlu, rozwój przestrzenny, rozwój społeczno-ekonomiczny